Išči

170 let Mohorjeve družbe 170 let Mohorjeve družbe 

27. julija 2021 bo Mohorjeva družba praznovala svoj 170. rojstni dan

Mohorjeva družba je bila ustanovljena je bila kot knjižno društvo leta 1851 z namenom širiti slovensko bralno kulturo na celotnem etničnem ozemlju Slovencev. Mohorjeve knjige so bile pomemben konstitutivni in povezovalni element slovenskega naroda. V slovenski književni in kulturni zgodovini je imela posebno vlogo in pomen, saj ji kot najstarejši knjižni ustanovi upravičeno pripada priznanje, da je navadila Slovence brati, jim utrjevala narodno zavest in širila obzorje.

Mohorjeva družba - Celje

Mohorjeva je slovenski narod »vodila do sedanje kulture« (F. S. Finžgar), »bila je in je dokaz naše življenjske moči in moči našega duha« (Ivan Pregelj), je »vzgojiteljica naše narodne zavesti, saj so se po njeni zaslugi slovenska narodna ozemlja ohranila slovenska« (Janko Moder). Zbirka Slovenske večernice (od 1860) je najstarejša slovenska knjižna serija, v kateri je do sedaj izšlo 170 naslovov.

Danes je Celjska Mohorjeva družba tipična množična kulturna založba s širokim založniškim programom zvrstno in žanrsko različnih knjižnih del s področij leposlovja, humanistike, kulture, teologije, zgodovine pa tudi eksaktnih znanosti. Izdajajo kakovostno literaturo za otroke in mladostnike, domače in tuje leposlovje, priročnike, strokovno in znanstveno literaturo ter učbenike. Organizirajo kulturno-literarne dogodke po vsem slovenskem kulturnem prostoru, izdajajo revijo Zvon, sodelujejo pri vsakoletnem Slomškovem bralnem priznanju. Redna zbirka Celjske Mohorjeve je s svojo tradicijo edinstvena v evropskem in tudi svetovnem merilu.

Tudi po 170 letih se s hvaležnostjo zavedajo sadov današnjega slovenskega jezika, ki jih je rodil trud ustanoviteljev Mohorjeve družbe. Številne generacije plemenitih Mohorjevih ustvarjalcev so doprinesle h kulturnemu, družbenemu in gospodarskemu napredku naroda ter krepile ugled Mohorjeve družbe; ne le na zdravih krščanskih temeljih, ampak za tudi napredek in omiko vsega naroda. Temu poslanstvu ostajajo zvesti tudi danes, pri tem pa imajo pred očmi današnjega sodobnega bralca.

V jubilejnem letu 2021 Mohorjeva družba za svoje bralce pripravlja okoli 60 knjižnih projektov, med njimi:
Branko Cestnik: Šesti pečat
Janez Keber: Leksikon priimkov
Kardinal Franc Rode: Vse je dar. Spomini
Aleš Maver: Za prgišče politike. Mala šola političnih prijemov
Hieronim: Pisma
Vanda Šega: Polovica dvojine
Sabina Koželj Horvat: Deseta dežela
Metka Klevišar: Utrinki vzporednih svetov. Iz prelistane knjige obrazov
Rudi Mlinar: Advokat s srcem. Janez Mencinger
Jozef Tischner: Filozofija drame
Alena Mornštajnova: Tiha leta
Robert C. Leslie: Jezus in logoterapija. Interpretacija Jezusovega javnega delovanja skozi oči psihoterapije Viktorja Frankla
Elisabeth Lukas: Narediti prvi korak. Reševanje sporov - ustvarjanje miru
Petra Soukupova: Klub čudnih otrok
Tore Janson: Pripoved o latinščini
Hermann-Josef Zoche: Nazarij. Dedič apostola

Ponedeljek, 18. januar 2021, 11:40