Išči

Papež Frančišek in msgr. You Heung-sik na srečanju z mladimi v svetišču Solmoe, 15. avgust 2014 Papež Frančišek in msgr. You Heung-sik na srečanju z mladimi v svetišču Solmoe, 15. avgust 2014 

Vera v Južni Koreji in jubilej ob 200-letnici rojstva sv. Andreja Kima Taegona

V Južni Koreji so 29. novembra pričeli z obhajanjem jubilejnega leta ob 200-letnici rojstva sv. Andreja Kima Taegona (1821-1846), prvega katoliškega duhovnika v tej državi, ki je leta 1846 umrl mučeniške smrti. Msgr. Lazarus You Heung-sik, škof škofije Daejon, ki je odgovoren za organizacijo jubileja, je za Radio Vatikan povedal več o različnih pobudah, ki so jih pripravili ob tej priložnosti.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Sv. Andrej Kim, navdih za jubilejno leto

Sv. Andrej Kim Taegon je bil obglavljen v Seulu 16. septembra 1846, v času preganjanja dinastije Joseon. Je eden izmed 103 korejskih mučencev, ki jih je papež Janez Pavel II. razglasil za svetnike 6. maja 1984. Po besedah škofa škofije Daejon, bo sv. Andrej Kim, vodnik in znamenje vere, živete v dejavni ljubezni in bratstvu, navdih za to sveto leto Cerkvi v Južni Koreji, ki se bo sklenilo 27. novembra 2021.

Priložnost za duhovno rast Cerkve v Koreji

»Dvestoletnica rojstva sv. Andreja Kima Taegona je ugodna priložnost za duhovno rast Cerkve v Koreji. V družini, v kateri se je rodil, je v štirih generacijah kar enajst članov prelilo svojo kri za Gospoda, pet izmed njih je že blaženih ali svetnikov. Zato bo ta jubilej za vse nas priložnost, da bi ponotranjili duhovnost mučeništva, ki je življenjska limfa Cerkve v Koreji, tako, da bi globoko premišljevali o življenju svetnikov.«

Vodilna misel: »Ali si katoličan?«

Msgr. You Heung-sik je nato spregovoril o vodilni misli, ki bo povezovala jubilejno leto: »V enem izmed pisem, ki jih je v zaporu napisal sv. Andrej Kim, beremo dialog med svetnikom in med uslužbencem, ki ga je zasliševal z besedami: "Ali si katoličan?". In on je odgovoril: "Da, katoličan sem" in zato je moral žrtvovati svoje življenje. Za naše mučence je bila vera najpomembnejša vrednota. Korejska škofovska konferenca je v pripravi na to posebno leto milosti želela postaviti v ospredje prav vprašanje tistega uradnika, kot močno svarilo vsem današnjim kristjanom. V korejski družbi je katoličanov le 11%, medtem ko se več kot polovica opredeljuje, da ne pripadajo nobeni veri. Vprašanje nas torej spodbuja, da bi resno razmislili o svoji identiteti in doslednosti vernikov-katoličanov.«

Jubilej v času pandemije je posebna spodbuda

Glede na to, da jubilej poteka v času pandemije, ko so prostor, gibanje, izmenjava zelo omejeni, je bilo potrebno pri organizaciji več pozornosti in prilagoditev. Vendar pa ima po besedah škofa Daejona tudi to poseben pomen: »Verjamem, da je Božja previdnost, da obhajamo jubilej v trenutni situaciji svetovne zdravstvene krize, saj nas zgledi svetih mučencev spodbujajo, naj zrelativiziramo minljive vrednote, ki nas dušijo, in namesto tega pošteno živimo zapoved ljubezni: vero v Boga in bratsko bližino. Božje ljudstvo v Daejonu dobro razume, da nas resnična vera vodi, da odpremo svoje srce in kot Učitelj živimo sočutje ter z ljubeznijo podarimo same sebe. Pravi kristjani ne odmerjajo svoje dejavne ljubezni, živijo jo v dejanjih in ne v besedah. Škofijska skupnost je pričela s programom humanitarne pomoči, "pošiljka cepiva proti covidu-19" kot pomoč našim bratom v Severni Koreji. Žal je bil naš načrt spremenjen, vendar pa smo kljub temu uspeli pripraviti nekatere online programe, s katerimi želimo spodbujati duhovnost sv. Andreja Kima. Zavedamo se, da te nove oblike bližine nimajo istega učinka kot neposredna srečanja, vendar pa so pomembni pripomočki za to, da se človek ustavi in posveti več pozornosti samemu sebi. Cerkev se namreč z zaskrbljenostjo sooča z izzivi, ki se pojavljajo v korejski družbi zaradi individualizma, materializma in tekmovalnosti; to so nove oblike življenja, za katere se odločajo naši mladi, ter tako izgubljajo čut za vero in se oddaljujejo od vrednot, ki so lastne naši kulturi.«

Da bi duhovniki ponovno odkrili gorečnost za evangelizacijo

V nadaljevanju intervjuja je msgr. You Heung-sik odgovoril na vprašanje, kakšen je pomen sv. Andreja, prvega korejskega duhovnika in mučenca, za tamkajšnjo Cerkev: »V pripravi na jubilej sem vedno molil in želel, da bi ta cerkveni dogodek postal čas za evangeljsko, duhovno in pastoralno spreobrnjenje korejskih duhovnikov; menim, da morajo ponovno odkriti gorečnost za evangelizacijo. Žal mi je, da moram poudariti negativne vplive klerikalizma, ki se je zakoreninil v Cerkvi v Koreji, če upoštevamo dejstvo, da smo danes tukaj prav zahvaljujoč veri in dejavnosti laikov; v tem smislu je naša Cerkev edinstven primer. Žal je potrebno vzeti na znanje, da materializem in sekularizacija nista prizanesla našim duhovnikom. Kot nam je rekel sveti oče med homilijo med konzistorijem, Jezusova pot in pot sveta nista združljivi. Molim, da bi preko milosti tega jubilejnega leta in priprošnje sv. Andreja Kima korejski duhovniki ponovno našli veselje v hoji na Kristusovi poti; da bi živeli bolj dosledno življenje, ki bo revno s posvetnostjo in bogato z evangeljskimi vrednotami.«

Dediščina sv. Andreja Kima pomembna za ves svet

Nadalje je beseda tekla o pomenu dejstva, da je Unesco med svojo 40. generalno konferenco odobril pokroviteljstvo nad slovesnostmi v jubilejnem letu: »Unesco je odobril pokroviteljstvo nad slavnostnimi dogodki ob 200-letnici rojstva sv. Andreja Kima leta 2021, ker je prepoznal veliko človeško in kulturno dediščino, ki jo je zapustil naš svetnik. Upal bi si reči, da gre za dediščino, ki ni pomembna le za Cerkev v Koreji, ampak tudi za svet. Sv. Andrej Kim je bil neutruden zagovornik človekovih pravic, učil je, da so vse osebe dragoceni Božji sinovi in hčere: tako tisti, ki so pripadali visokim družbenim razredom, kot tudi tisti, ki so pripadali najnižjim v tedanjem kastnem sistemu. V družbi, kjer je vladal neo-konfucianizem na diktatorski način, so Korejci tovrstni nauk razumeli kot družbeno revolucijo. Tako je bil sv. Andrej Kim eden izmed poglavitnih protagonistov, ki so Korejcem pomagali razumeti vrednost življenja vsakega človeka.«

Ponovno predlagati vrednote, ki jih je širil sv. Andrej

»Danes se govori, da imamo vsi iste pravice, ki jih zagotavljajo ustava in zakoni v državi. Vendar pa je žal opaziti, da ni v interesu vseh Korejcev, da bi živeli v družbi, ki bi bila resnično stabilna in spravljena, v medsebojni harmoniji. Kot je znano, je Korejski polotok že 70 let razdeljen in ironično je, da demilitarizirano območje ostaja najbolj militarizirano na svetu. Razlika med bogatimi in revnimi, nerazumevanje med generacijami, lokalpatriotizem, polarizacija v politiki ter teorija spola so zaskrbljujoči pojavi, ki se vsak dan bolj širijo. Razširjen mamonizem, mladi, ki se ne želijo poročiti, upadanje rojstev in družbena marginalizacija so nove skrajnosti naše države. Kot Cerkev imamo dolžnost, da se vprašamo, kakšno je danes naše poslanstvo, kako soočati te težke situacije, ki spreminjajo življenje novih generacij. Menim, da je potrebno ponovno odkriti in predvsem ponovno predlagati človeške in duhovne vrednote, ki jih je sv. Andrej Kim preroško širil v težkih časih za Korejo, če želimo resnično pospeševati pravo bogastvo korejskega ljudstva danes in v prihodnosti.«

Kaj nam korejski mučenci sporočajo o bratstvu?

Jubilej ob 200-letnici rojstva sv. Andreja Kima se je začel takoj po sklepu leta, posvečenega molitvi za mir v Korejah. Msgr. You je v nadaljevanju intervjuja odgovoril na vprašanje, kaj nam ta svetnik skupaj s tovariši mučenci lahko pove o temi bratstva: »Korejski mučenci so živeli bratsko ljubezen, o kateri govorijo Apostolska dela, kakor je poudarjeno tudi v nedavni okrožnici papeža Frančiška Frattelli tutti (Vsi bratje). Med hudim preganjanjem so živeli v popolni revščini, vendar pa so podelili tisto malo, kar so imeli, za dobro drugih. Posledično nikomur ni manjkalo tisto malo, kolikor je bilo potrebno za preživetje. Mučenci so torej prvi dali zgled v tem, da resnična bratska ljubezen ne temelji na materialnem bogastvu, ampak izhaja iz srca, ki je odprto, da z drugimi podeli vse, kar ima. Ta krščanska drža nam kaže, s kakšnim duhom moramo pomagati našim bratom v Severni Koreji; vendar pa med Korejci obstajajo tudi nekateri, ki se ne strinjajo s predlogom, da bi pomagali našim severnim sosedom, ampak menijo, da je potrebno uporabiti silo, da bi jih spravili na kolena in bi ponovno vzpostavili mir na polotoku. Prepričan sem, da so Jezusovi učenci tisti, ki bolj verjamejo v moč ljubezni kot v moč sile. Seveda je potrebno pri korakih, ki jih moramo storiti, upoštevati preudarnost; če rečemo, da jim lahko pomagamo le v primeru, da bodo izpolnjeni določeni pogoji, bomo izgubili priložnost, da bi udejanjili ljubezen.«

Pastoralni center na kraju papeževega srečanja z mladimi

Na mestu, kjer se je rodil sv. Andrej Kim, danes stoji svetišče Solmoe. Poleg njega so zgradili pastoralni center, posvečen dvestoletnici rojstva svetnika, ki lahko sprejme preko 3000 oseb. 18. decembra bo tam potekalo diakonsko posvečenje desetih bogoslovcev. Msgr. You je povedal več o namenu te nove strukture: »Pastoralni center, ki je zgrajen na kraju, kjer se je papež Frančišek srečal z azijsko mladino, ima dva namena: najprej želi biti kraj srečanja za vernike katoliške skupnosti v Koreji; poleg tega pa je cilj pomagati lokalni skupnosti pospeševati vrednote, ki nam jih je v dediščino zapustil sv. Andrej Kim. Po papeževem apostolskem obisku so svetišče Solmoe začeli obiskovati ne le katoliški verniki, ampak tudi mnogi nekristjani. Pastoralni center bo odprt tudi za te obiskovalce, v upanju, da bodo lahko izkusili lepoto naše vere in pobliže spoznali življenje sv. Andreja Kima.«

Pastoralni center »Zbudite se«

V bližini svetišča Haemi, kjer je umrla večina mučencev v Koreji, in kjer se je papež srečal z azijskimi škofi ter sklenil šesti azijski dan mladih, pa v sodelovanju z državnimi oblastmi gradijo pastoralni center »Zbudite se«, ki bo lahko sprejel 150 mladih. O njegovem pomenu je msgr. You dejal: »Azija je zelo prostrana in razgibana celina. Mladi, ki živijo tukaj, doživljajo hitre spremembe z ekonomskega, družbenega in kulturnega vidika; te spremembe ne prinašajo le pozitivnih, ampak tudi negativne posledice. Zaradi neusmiljene konkurence, naraščajočih razlik med bogatimi in revnimi ter vdora moralnega relativizma so danes mladi zbegani. Zato sem želel pastoralni center, ki bo posvečen mladim, imenovati "Zbudite se" (Wake up) – to so namreč besede, ki jih je papež Frančišek namenil mladim Azijcem leta 2014. Želim si, da bi mladi iz Azije, ki se bodo udeleževali programov v tem centru, našli za svoje življenje najdragocenejše vrednote v katoliški veri, namesto v denarju in človeški oblasti, ter bi si konkretno prizadevali, da di predali krščanske vrednote. Mladi so izreden človeški potencial, pozitivno okužijo svet, zato lahko spremenijo današnji svet in dajo Cerkvi nov zagon. Če se mladi v Aziji spremenijo in se prenovijo v luči vere, bo lahko zagotovljena tudi prihodnost azijske celine. Prepričan sem, da bo "Center Zbudite se" lahko majhno seme za bogato žetev v naši ljubljeni Aziji.«

Dediščina mučencev naj bo navdih za celotno ljudstvo

Ob koncu pogovora pa je škof Daejona povedal, kakšne so ob jubileju njegove želje za celotni Korejski polotok: »Po korejski vojni (1950-1953) je bila Južna Koreja ena izmed najrevnejših držav na svetu, danes pa je na seznamu desetih svetovnih gospodarskih velesil. Kljub temu pa je Korejski polotok še vedno razdeljen in ostaja predmet mednarodnega geopolitičnega tekmovanja. Velika rana, ki jo je povzročila hladna vojna, je za nas še vedno odprta. Na misel mi prihaja jedro pravila sv. Benedikta iz Nursije "Moli in delaj"; da bi dosegli dobre rezultate, moramo najprej prositi za božjo milost, in sicer tako, da molimo. Ob nenehnih negotovostih, ki jih človek nedvomno doživlja, je naša edina naloga okrepiti zaupno molitev v Boga Očeta, ki natančno ve, kaj potrebujejo njegovi otroci. Kot škof si globoko želim, da bi se milost tega posebnega jubileja v obilju izlila na korejsko ljudstvo, da bi moglo zajeti moč ter uresničiti Gospodove besede: "Večja sreča je dajati kakor prejemati." (Apd 20,35). Skratka, prizadevali si bomo, da bi udejanjili zgovorne besede, ki nam jih je papež Frančišek namenil v svojem sporočilu ob tem veselem dogodku: "Naj ta izredna dediščina korejskih mučencev navdihuje celotno Božje ljudstvo, da bi si prizadevalo za širjenje evangelija in njegovega kraljestva svetosti, pravičnosti in miru. Na ta način bo Cerkev v Koreji postala vedno bolj dom, ki ima vrata odprta, ki spremlja življenje, podpira upanje, gradi mostove ter seje semena enotnosti in sprave."«

Četrtek, 10. december 2020, 08:57