Išči

Julian Carron Julian Carron 

V mladih prebuditi željo po življenju, ki je bogato s smislom

Kako v mladih prebuditi voljo do življenja ter jim ponuditi smisel, da bi postali navdušeni nad življenjem? Vprašanje, ki ga za Vatican News v ospredje postavlja Julian Carron, predsednik gibanja Občestvo in osvoboditev.

Andreja Červek  - Vatikan

Da je vlaganje v vzgojo mladih bistveno, poudarjajo tudi pri gibanju Občestvo in osvoboditev. In ravno tej temi je bilo posvečeno tudi spletno srečanje z naslovom Začeti pri vzgoji, ki je sovpadalo z izdajo knjige Vzgoja, sporočanje sebe, v kateri avtor Julian Carron, predsednik Bratovščine občestvo in osvoboditev, poskuša dati prispevek h globalnemu vzgojnemu dogovoru papeža Frančiška.

Kako v mladih prebuditi voljo do življenja

Carron je v intervjuju za Vatican News izpostavil, kako zelo pomembno je prizadevanje na vzgojnem področju. »Ravno kontekst, ki ga sedaj živimo in ki ga je pandemija še poslabšala, nas že nekaj časa vodi, da govorimo o 'vzgojnem izrednem stanju',« trdi Carron. Izpostavi, da je problem vzgoje ključnega pomena in zato je gibanje Občestvo in osvoboditev vedno delovalo z »vzgojno gorečnostjo«, ki so se je naučili od svojega ustanovitelja Luigija Giussanija. Carronova knjiga se torej umešča ravno v to situacijo: »Kako odgovoriti na vprašanja mnogih mladih, ki so tako zelo zbegani, ko se znajdejo v zmedenih situacijah z vedno več negotovosti, zaradi katere postajajo še bolj izgubljeni? Vprašanje, ki je pred nami, je, kako v njih prebuditi voljo do življenja ter jim ponuditi smisel, da bi postali navdušeni nad življenjem. Brez tega nam ne bo uspelo, da bi novim generacijam povedali za razlog za zavzemanje, za življenje skupaj z drugimi, za ustvarjanje drugačnega sveta. Preko mnogih vzgojnih sredstev poskušamo ponuditi prispevek kot odgovor na takšno situacijo.«

Omogočiti doživetje lepote življenja

Da bi papežev predlog o sprejetju globalnega vzgojnega sporazuma postal osnova, na kateri se gradi bolj bratski in solidarnejši svet, je treba v prakso postaviti ustvarjalne procese, ki vlagajo v vzgojo za bratstvo in zavračajo kulturo odmetavanja. Carron pripomni, da je ključno vprašanje »kako otrokom in mladim omogočiti izkušnjo, s katero bodo lahko doživeli in čutili lepoto življenja, katero opisuje tudi papež. To bo mogoče, ko bodo besede, kot so mir, bratstvo, solidarnost, postale polne pomena, če bomo torej sposobni mladim ponuditi prostore, kjer bo izkušnja teh besed napolnjena z življenjem in smislom za njih.«

Izziv za celotno družbo

Danes so mladi pri mnogih odločitvah pozabljeni. V Italiji je po zadnjih podatkih okoli dva milijona mladih (22 %), v starostni skupini od 15 do 29 let, ki se ne šolajo, ne delajo in se ne izobražujejo (t. i. neet). Po Carronovih besedah ta podatek kaže na resnost situacije in kaj pomeni, če družba ne zagotavlja priložnosti in poti, ki bi mladim pomagale, da se prebudijo iz svoje mlačnosti, iz prepuščenosti samim sebi, da bi se ponovno postavili na noge in se čutili del svojega življenja. »To je izziv za vso družbo na vseh ravneh: na vzgojnem področju, za družine, Cerkev, združenja, kulturo in vse do politike,« trdi Carron.

Na strah odgovoriti z zanesljivim upanjem

Ob koncu Carron spregovori še o Luigiju Giussaniju, ustanovitelju gibanja Občestvo in osvoboditev, ki je – kot zatrdi – bil »navdušen nad vzgojo, nad življenjem tistih, ki jih je srečeval«. »Iz hvaležnosti za vse, kar nam je on posredoval, si prizadevamo nadaljevati z njegovo gorečnostjo in dajati prispevek, ki ga krščanska vera lahko da,« je dejal Carron. »Kajti samo če lahko k življenju pristopimo z zanesljivim upanjem, se lahko postavimo pred simptome, ki jih vidimo pri mnogih osebah, kot so prestrašenost ali krhkost ali negotovost, in prav tako pred tisti globoki strah, katerega ravno simptomi so. Ta globok strah, ta izgubljenost za nas dobi ustrezen odgovor samo v izkušnji Kristusa. To pa lahko sporočamo preko oseb, ki živijo vero, z vso mikavnostjo, ki se prebudi v tistem, ki jih sreča. Zato želimo, da bi lahko dali svoj prispevek preko mnogih poskusov, ki se že odvijajo,« pri čemer Carron našteva: odgovoriti mladim, ki imajo vzgojne težave, tako da oblikujemo kraje, kjer se jih spremlja po šoli; osebam, ki se zapletajo v različne težave, kot je droga; osebam, ki se posvečajo zapuščenim otrokom, ko jih posvojijo ali sprejmejo v svoj dom; ter tudi ponuditi ekonomsko pomoč preko pobud, s katerimi pomagajo osebam v stiskah, v katerih se nahajajo.

Petek, 6. november 2020, 09:03