Išči

Kardinal Charles Maung Bo Kardinal Charles Maung Bo 

Kard. Bo katoličane spodbuja, naj sprejmejo papežev poziv

Papežev vztrajni poziv k dialogu, spoštovanju in širokosrčnosti do vsakega človeka je prav tako namenjen vsem katoličanom v Aziji, predvsem v tem času svetovne zdravstvene krize, je zapisal kardinal Charles Maung Bo v pismu škofom in Cerkvam v Aziji. Katoliške skupnosti je spodbudil, naj sprejmejo poziv svetega očeta k solidarnosti, srečanju in zastonjskosti v trenutku, ko se tudi Azija nahaja na razpotju, in to ne samo zaradi koronavirusa.

Andreja Červek – Vatikan

Kardinal Charles Maung Bo, sicer nadškof v Yangonu in predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, v pismu katoličanom v Aziji zapiše, da je leto 2020 »obdobje kaosa, strahu in izgube« zaradi pandemije, ki ustvarja veliko negotovosti v zvezi s prihodnostjo. »Pa vendar nas papež Frančišek poziva, naj na to krizo ne dajemo površinskih odgovorov. Gre za trenutek, ko je treba graditi vzajemno spoštovanje ter živeti tako kot želimo, da bi bil naš prihodnji svet,« je zapisal kardinal, misleč pri tem na papeževo socialno okrožnico Fratelli tutti.

»Frančišek nam pravi, da obstaja več pandemij v današnjem svetu. Rasizem, nepravičnost, širjenje sovraštva, preziranje revnih, ostarelih in še nerojenih, trgovina z ženskami in otroki – vsi ti so med nami v pandemičnih razsežnostih,« izpostavi kardinal Bo. Doda, da se vsak z bolečino zaveda, kje je navzoča kultura smrti v krajevnih Cerkvah in družbah: »Vemo, da je vsaj v osemnajstih azijskih državah smrtna kazen še vedno uzakonjena. V Aziji imamo trgovino z orožjem in nekatere najdaljše vojne na svetu. Na milijone oseb nima druge izbire kot zapustiti svoje družine in se podati v tujino, da bi našle delo.« Vse te probleme Cerkev postavlja v središče svoje skrbi in pozornosti, pri čemer kardinal poudari, da je treba »razvijati cepiva za sočutje, solidarnost in pravičnost«.

Kardinal v ospredje postavi zgled dobrega Samarijana, ki ga papež Frančišek ponuja v drugem poglavju okrožnice: »Na podlagi meditacije o priliki, papež pokaže skupno pot za človeštvo, kjer so pomembni prizadevanje za mir, zavračanje vojne in smrtne kazni, spodbujanje k odpuščanju in družbeni spravi, skrb za naš skupen dom. Ko bomo gledali z očmi, ki so prečiščene z evangelijem, bomo prepoznali Kristusa v vsaki izključeni osebi.«

V pismu kardinal Bo spregovori o treh papeževih okrožnicah: »Evangelii gaudium«, »Laudato si'« in »Fratelli tutti«. Po njegovem prepričanju se okrožnice med seboj dopolnjujejo. Evangelii gaudium je prošnja za spravo z Bogom, Laudato sì’ je krik srca, ki prosi za spravo s stvarstvom. Fratelli Tutti pa teži k spravi, dialogu in solidarnosti celotnega človeštva. »Kot služabniki Kristusovega poslanstva, smo danes povabljeni, da mu pomagamo pri vzpostavljanju našega odnosa z Bogom, s stvarstvom in z drugimi ljudmi,« zapiše kardinal.

Da bi uresničili univerzalno bratstvo, h kateremu poziva okrožnica, je potrebna »boljša politika«, ki je usmerjena v skupno dobro, ki je z ljudmi in za ljudi, katere cilj je človekovo dostojanstvo in kjer je ekonomija del socialnega in kulturnega družbenega tkiva. Gre za izziv, ki se po kardinalovem prepričanju na poseben način nanaša na Azijo: »Naša azijska stvarnost najde odmev v sporočilu okrožnice Fratelli Tutti. Pot, na katero se bomo podali, bo odločilna za dediščino, ki jo bomo pustili našim prihodnjim generacijam. Mnogi azijski mladi se poskušajo vrniti k ekonomskim in socialnim modelom, ki so bili uporabljeni, a niso bili uspešni. Ustrezno delovanje je torej neobhodno.«

Kardinal pismo sklene z upanjem, da bo papežev poziv k solidarnosti, srečanju in zastonjskosti odmeval v azijskih katoliških skupnostih: »Čeprav smo samo manjšina, nas Frančišek spodbuja, naj odločno spregovorimo vsem kot bratje in sestre.«

Petek, 16. oktober 2020, 12:16