Išči

V Trstu poteka Odprti forum evropske znanosti (ESOF)

V Trstu se je včeraj začel Odprti forum evropske znanosti (ESOF), ki poteka pod geslom »Svoboda za znanost, znanost za svobodo«. Otvoritveni govor je pripadal državnemu tajniku, kardinalu Pietru Parolinu.

Andreja Červek - Vatikan

Odprti forum evropske znanosti (ESOF), ki poteka od 2. do 6. septembra, velja za najpomembnejši znanstveni forum na evropski in mednarodni ravni, ki se organizira vsako drugo leto v različnih evropskih mestih. Za leto 2020 je bil izbran Trst, ki tako postaja evropska prestolnica znanosti in prizorišče več kot 150 dogodkov, konferenc in razstav, ki nudijo konkretne priložnosti za dialog med znanostjo, tehnologijo, družbo in politiko. V središču so tematike, povezane s trajnostnim razvojem, okoljem in javnim zdravjem, v ospredju pa je seveda tudi trenutna pandemija covida-19.

Parolin: Dialog med vero in znanostjo zelo pomemben

Kardinal Parolin je zbranim prenesel pozdrave in dobre želje papeža Frančiška ter se v svojem otvoritvenem govoru osredotočil na pomembnost dialoga med vero in znanostjo. Kot je dejal, »smo pri dialogu z znanostjo zelo pozorni na znanstvenike in raziskovalce, še posebej, ko govorijo o soodvisnosti dostojanstva človeške osebe, svetovne pravičnosti in skrbi za skupen dom«. Te tri stvari so bistvene za zastavitev in doseganje prihodnosti mirnega sobivanja med narodi. Dialog je torej temeljnega pomena, pri čemer je Parolin izpostavil tri ključne elemente. Z ozirom na sedanjo svetovno situacijo, vidimo, da se bo človeštvo moralo spoprijeti z vrsto izzivov, ki bodo lahko vplivali na samo identiteto in prihodnost življenja. Drugi element, ki daje pomembnost dialogu med vero in znanostjo, je naša dolžnost in želja, da prihodnjim generacijam posredujemo vse, kar je dragoceno v našem spoznanju in izkušnji. Tretji element je zavedati se življenja, ki se na različne načine nahaja v kriznih obdobjih, ter razumeti človeško osebo in njej lastno dostojanstvo.

Crepaldi: Škofija naklonjena forumu

Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je zatrdil, da škofija z veseljem sprejema Odprti forum evropske znanosti (ESOF), saj se v Trstu nahaja veliko raziskovalnih centrov na visoki ravni. Tudi sama škofija je pred nekaj leti vzpostavila Laboratorij vere in znanosti. Nastaja pa tudi Raziskovalni inštitut o etiki, znanosti in teologiji v ekumenskem kontekstu. Po Crepaldijevih besedah forum v Trstu predstavlja tudi konkreten korak naprej med povezovanjem vere in znanosti.

Povezovalna vloga Trsta

Sicer pa organizatorji foruma Trst opisujejo kot srednjeevropsko mesto, ki je usmerjeno v krepitev povezovanja med srednjeevropskimi in vzhodnoevropskimi znanstveniki, podjetniki, politiki in državljani, pri čemer so storjeni pomembni koraki proti odprti in vključujoči Evropi. Konkretni cilji foruma so torej okrepitev znanstvene in tehnološke mreže med srednje-vzhodnimi evropskimi mesti, že obstoječim znanstvenim sistemom v Trstu ter ostalo Evropo; to mrežo vključiti in povezati v okviru Sredozemlja, Severne Afrike in Srednje Azije; ustvariti muzej, posvečen znanosti in tehnologiji. 

Četrtek, 3. september 2020, 08:58