Išči

Čas stvarstva 2020. Skupna izjava predsednikov CCEE in CEC

Pobuda čas stvarstva, ki jo obhajamo od 1. septembra do 4. oktobra, letos sovpada s posebnim letom Laudato si', ki zaznamuje peto obletnico izida istoimenske okrožnice papeža Frančiška o skrbi za skupni dom. Tudi tokrat sta predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Konference evropskih Cerkva (CEC) pripravila skupno izjavo, s katero vernike vabita, da bi ta čas živeli v ekumenskem duhu.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Kristjani vsega sveta od 1. septembra do 4. oktobra obhajajo čas stvarstva in 1. september kot dan stvarstva. Tudi letos, kot v preteklih letih, CCEE in CEC ob tej priložnosti spodbujata člane cerkva v Evropi, naj sprejmejo te dneve kot priložnost za obhajanje bogastva naše vere.

Čas stvarstva sega v začetke krščanske vere. Stvarstvo je Božji dar za človeštvo in za vsa živa bitja, zato smo mi odgovorni, da ga varujemo kot dobri in zanesljivi oskrbniki ter kot zvesti Božji služabniki. »Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci.« (Ps 24,1)

Papež Frančišek je v okrožnici Laudato si' poudaril, 

da »pereč izziv, kako zaščititi naš skupni dom, vključuje skrb za to, da bi celotno človeško družino povezali pri iskanju trajnostnega in celostnega razvoja«. Hkrati je močno pozval »k obnovi dialoga glede načina, kako gradimo prihodnost planeta. Potrebujemo soočenje, ki bi nas vse povezalo, saj nas okoljski izziv, ki smo mu priče, njegov človeški izvor, zadeva in se tiče nas vseh«.

Na podoben način je eden največjih teologov našega časa, Juergen Moltmann, pojasnil, da je »danes teološki nasprotnik nihilizem, ki ga uresničujemo v svojem odnosu do narave«; pozval je k »prepoznavanju Boga, ki je prisoten v stvarstvu preko svojega Svetega Duha,« in ki »more moške in ženske voditi k spravi ter miru z naravo«.

Obhajanje dneva stvarstva in časa stvarstva ima pomembno ekumensko razsežnost. 

Ko obhajamo te dneve, gledamo nazaj v znamenju zahvale za predlog pokojnega ekumenskega patriarha Dimitrija I. leta 1989. Od tedaj sta bila ideja o času stvarstva ter njen ekumenski duh še nadalje potrjena na evropskih ekumenskih skupščinah, ki sta jih organizirala Svet evropskih škofovskih konferenc in Konferenca evropskih Cerkva: od Basla (1989) preko Gradca (1997) ter do Sibiua (2007).

Letos je pandemija covid-19 razodela, kako je svet globoko medsebojno povezan. Bolj kot kdajkoli prej smo se zavedeli, da nismo ločeni drug od drugega, ter da so pogoji za človeško zdravje in blaginjo krhki. Zaradi učinkov pandemije smo primorani vzeti zares potrebo po čuječnosti in pogojih za trajnostno življenje po vsej zemlji. To je še pomembneje, če upoštevamo uničevanje okolja in grožnjo podnebnih sprememb.

Vabimo vas k obhajanju letošnjega časa stvarstva z naslovom »Jubilej za zemljo«. Pojem jubileja izhaja iz Svetega pisma in poudarja, da mora obstajati pravilno in trajnostno ravnotežje med socialnimi, ekonomskimi in ekološkimi stvarnostmi. Nauk o svetopisemskem jubileju nam kaže, da je potrebno ponovno uravnotežiti življenjske sisteme; poudarja potrebo po enakosti, pravičnosti in trajnosti; poudarja potrebo po preroškem glasu, ki bo branil človekov dom.

Vabimo vse evropske pastirje in kristjane, župnije, cerkvene skupnosti in vse ljudi dobre volje, da bi bili pozorni na čas stvarstva ter bi ga živeli v ekumenskem duhu, povezani v molitvi in dejanju.

častitljivi Christian Krieger                       njegova eminenca kard. Angelo Bagnasco
        Predsednik CEC                                                       Predsednik CCEE

Sreda, 26. avgust 2020, 11:07