Išči

»Evropska zaveza za vlaganje v otroke«: Potreben je socialni načrt za otroke

Karitas Evropa je skupaj z drugimi člani »Evropske zaveze za vlaganje v otroke« pozvala Evropsko komisijo, naj pripravi predlog za celovito strategijo, ki bo vključevala spodbujanje enakosti, zmanjšanje revščine in socialno vključenost. Strategijo je po mnenju pobudnikov potrebno uskladiti z Agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, pa tudi z evropskim stebrom socialnih pravic.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Leta 2018 je več kot 110 milijonom Evropejcev grozila revščina, med njimi je bilo vsaj 23 milijonov otrok. V času pandemije koronavirusa se je stanje še bistveno poslabšalo in kakor beremo v dokumentu, sta Evropska unija in ves svet na robu nove ekonomske krize, ki bo, glede na predvidevanja Evropske komisije, še hujša od tiste leta 2008.

Pandemija in revščina

Ekonomska recesija bo pahnila v revščino vedno več ljudi, med njimi bodo najbolj prizadeti najranljivejši prebivalci. Pobudniki v dokumentu zapišejo, da je zaprtje mnogih socialnih služb že vplivalo na življenjske pogoje milijonov otrok in odraslih, ki potrebujejo vsakodnevno pomoč in podporo. Kot odgovor na krizo leta 2008 je bila leta 2010, s pogledom v leto 2020, sprejeta strategija za trajnostno in inkluzivno rast. Izzivom, ki so povezani predvsem s podnebnimi spremembami in z revščino, se s pandemijo pridružujejo tudi druge prioritete.  

Strategija za leto 2030

Trenutno revščina grozi enemu od štirih Evropejcev in po katastrofalnih posledicah, ki jih je povzročilo širjenje covida-19 Evropska unija potrebuje »ambiciozno, celovito in globalno« strategijo. »Evropska zaveza za vlaganje v otroke« Evropsko komisijo vabi, naj sprejme strategijo, ki ne bo pospeševala le enakosti, blaginje in socialne vključenosti, ampak se bo zavzela tudi za druge temeljne cilje, ki so naslednji: zmanjšanje revščine, inkluzivno in trajnostno oživljanje gospodarstva, stabilnost in rast, varovanje okolja preko uresničevanja Evropskega zelenega dogovora in digitalna preobrazba.

Boj proti revščini otrok

Zaveza poleg tega evropske institucije poziva, naj proračun Evropske unije 2021-2027 namenijo tudi za soočanje s socialnimi izzivi. Zahtevajo, naj se del Evropskega socialnega sklada plus, ki je namenjen vključevanju v družbo, poveča za 27%. Najmanj 5% istega sklada pa naj bo namenjenih za boj proti revščini otrok v vseh državah članicah Evropske unije.

»Evropska zaveza za vlaganje v otroke«

V »Evropsko zavezo za vlaganje v otroke« je vključenih več kot 20 evropskih mrež, ki si prizadevajo za skupni cilj: odprava revščine otrok in pospeševanje blaginje otrok v vsej Evropi. Trenutno se več kot ena četrtina otrok v Evropski uniji sooča z revščino in izključenostjo iz družbe. »Zaveza« si med drugim prizadeva spodbujati evropske institucije, da bi sprejemale in izvajale strategije in politike, ki bodo mogle izboljšati kakovost življenja otrok in mladih v Evropi. Med partnerji omenjene platforme so poleg Karitas Evropa tudi Don Bosco International, Save the Children in Unicef.  

Nedelja, 7. junij 2020, 10:00