Išči

Škofje Afrike in Evropske unije tako pozivajo k »partnerstvu za celostni človeški razvoj, celostno ekologijo, človeško varnost, za mir ter za osebe, ki se selijo.« Škofje Afrike in Evropske unije tako pozivajo k »partnerstvu za celostni človeški razvoj, celostno ekologijo, človeško varnost, za mir ter za osebe, ki se selijo.« 

Afrika in Evropa: skupaj za varovanje človeškega dostojanstva in ljudstev

Škofje Afrike in Evrope v pripravi na šesti vrh političnih voditeljev, ki je predviden oktobra letos, v skupni izjavi zahtevajo pravično in odgovorno partnerstvo, v središču katerega naj bodo ljudstva.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Afrika in Evropa sta celini, ki ju povezujejo skupne korenine in geografska bližina, v zadnjem času pa tudi zaskrbljenost zaradi uničujočih posledic pandemije covida-19, posebej za najbolj ranljive družine in skupnosti, ki se nahajajo v različnih stiskah. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (Comece) in Simpozij škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja (Secam) sta se zato odločila, da v pripravi na oktobrsko politično srečanje pripravita skupno izjavo glede partnerstva med Evropsko unijo in Afriko v prihodnosti. Naslov dokumenta, ki sta ga podpisala kardinala Jean-Claude Hollerich in Philippe Nakellentuba Ouédrago, predsednika obeh ustanov, je vzet iz Psalma 72: »V njegovih dneh bosta cvetela pravičnost in veliki mir

Evropa in Afrika, multilateralno sodelovanje

V njem pohvalita prizadevanja odgovornih evropskih in afriških politikov v pripravah na srečanje ter jih spodbujata, naj njihovo pripravljalno delo temelji na »načelih človeškega dostojanstva, odgovornosti in solidarnosti«. Prav tako naj dajo poudarek na prednostno izbiro za uboge opzione preferenziale per i poveri, varovanje stvarstva ter prizadevanje za skupno dobro. »Trdno sva prepričana, da Afrika in Evropa lahko postaneta gonilni sili pri ponovnem zagonu multilateralnega sodelovanja,« še poudarita predsednika. Kardinal Hollerich je pri tem spomnil na odgovornost Evrope, da s svojimi sosedi podeli mir in blaginjo.

Človeško dostojanstvo, odgovornost in solidarnost

V dokumentu je poleg tega zapisana vrsta specifičnih političnih priporočil, katerih namen je ponovno oblikovanje medcelinskih političnih in ekonomskih odnosov, ki bodo vodili v pravično in odgovorno partnerstvo, ki bo v središče postavilo ljudstva. Škofje Afrike in Evropske unije tako pozivajo k »partnerstvu za celostni človeški razvoj, celostno ekologijo, človeško varnost, za mir ter za osebe, ki se selijo.«

Zaskrbljenost za najranljivejše in najšibkejše skupnosti    

Katoliška Cerkev na obeh celinah je zaskrbljena predvsem za osebe, družine in skupnosti, ki so bile že sicer ranljive, zaradi covida-19 pa so se znašle še bolj v situaciji »skrajne revščine in lakote ter brez primernega dostopa do osnovnih socialnih uslug«. Poleg tega kardinala izpostavita problem korupcije, nasilja, terorističnih napadov in preganjanj ranljivih verskih skupnosti, pa tudi izkoriščanje naravnih virov in degradacijo okolja. Kardinal Ouédrago prav tako poziva k »popolnemu odpisu dolga afriških držav, s čimer bi jim omogočili ponoven zagon njihovih lastnih ekonomij«.

Ecclesia in Africa, po 25 letih še vedno svetilnik

V skupni izjavi kardinala spomnita tudi na upanje, ki ga je vlila posinodalna apostolska spodbuda Ecclesia in Africa papeža Janeza Pavla II., »ki nas po 25 letih še danes napolnjuje s spodbudo in gorečnostjo, da bi prispevali k soočanju s temi izzivi«, poudarita Hollerich in Ouédrago ter izjavo skleneta z naslednjimi besedami: »Verjameva, da so načela in vrednote človeškega dostojanstva, solidarnosti, prednostne izbire za uboge, obča namenitev dobrin, pospeševanje celostnega človeškega razvoja, odgovorno ravnanje s celotnim stvarstvom ter prizadevanje za skupno dobro potrebna vodila in usmeritve pri opredeljevanju političnih dejanj in odgovorov.«

Prisluhni prispevku
Četrtek, 11. junij 2020, 11:01