Išči

škofje iz ZDA s papežem Frančiškom škofje iz ZDA s papežem Frančiškom 

Ob obisku ad limina: Pavel VI. in Janez Pavel II. v ZDA

Papež Frančišek je danes v avdienco sprejel deseto skupino škofov iz ZDA, ki so v Vatikanu na obisku ad limina apostolorum. Ob tej priložnosti v teh dneh predstavljamo nekatere besede, ki so jih štirje papeži do sedaj izrekli med svojimi apostolskimi potovanji v Združenih državah Amerike, s posebnim poudarkom na govorih na sedežu OZN.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Prvi papež v ZDA: Pavel VI., oktober 1965

Prvi obisk Petrovega naslednika v Združenih državah Amerike sega v leto 1965, ko je papež Pavel VI. 4. in 5. oktobra odšel New York. Obiskal je katedralo sv. Patrika, dijake ene izmed šol v Harlemu, enega izmed govorov pa je imel tudi na sedežu Organizacije združenih narodov ob 20-letnici njenega delovanja. V njem je spregovoril o pomenu te ustanove za ves svet ter pozval k nenehnemu prizadevanju za pravičnost, mir ter bratsko sodelovanje. Močno je odmeval njegov dvojni poziv, da v svetu ne sme več vladati vojna, ampak mir.

Prvi govor papeža na sedežu OZN

»Stavba, ki ste jo zgradili, ne sme nikoli več propasti, ampak se mora izpopolnjevati in prilagajati glede na potrebe, ki se bodo pokazale v svetovni zgodovini. Vi zaznamujete fazo v razvoju človeštva, iz katere se ne bo smelo več umakniti, ampak bo potrebno iti naprej. […] Organizacija združenih narodov je bila ustanovljena proti vojni in za mir! […] Dovolj je spomniti na kri milijonov ljudi in neskončno neverjetno trpljenje, nepotrebne poboje in strahovite razvaline, ki potrjujejo sporazum, ki vas združuje, s prisego, ki mora spremeniti nadaljnjo zgodovino sveta: nič več vojne, nič več vojne! Mir, mir mora voditi usodo ljudstev in celotnega človeštva!«

Papež Janez Pavel II.: 7 obiskov v ZDA, prvi papež v Beli hiši

Papež Janez Pavel II. je Združene države Amerike obiskal kar sedemkrat. Med prvim obiskom, oktobra leta 1979, ga je predsednik Jimmy Carter kot prvega Petrovega naslednika sprejel v Beli hiši. Med svojim šestdesetim mednarodnim apostolskim potovanjem – petim v ZDA – se je odpravil Denver, kjer je avgusta leta 1993 potekal Svetovni dan mladih. Na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku so papeža Janeza Pavla II. gostili dvakrat: leta 1979 ter oktobra 1995, na 50. generalni skupščini.

Prvi govor Janeza Pavla II. na OZN: oktober 1979

V prvem govoru na generalni skupščini OZN 2. oktobra 1979 je med drugim spomnil, da v svetu obstajata dve poglavitni grožnji, ki zadevata človekove pravice na področju mednarodnih odnosov in znotraj posameznih držav ali družb: »Prva izmed teh sistematičnih groženj je povezana s porazdelitvijo materialnih dobrin. Le-ta je pogosto nepravična tako znotraj posameznih družb in na planetu kot celoti. […]  [Druga grožnja pa so] različne oblike krivice na področju duha. Za državljansko svobodo je odločilna enakopravnost pravic brez diskriminacije na podlagi izvora, rase, spola, narodnosti, političnih prepričanj in podobnega. […] Le polnost pravic, zagotovljena vsakemu človeškemu bitju, brez diskriminacije, more zagotoviti mir v samem njegovem bistvu«.

Drugi govor na OZN: oktober 1995

Med drugim obiskom na sedežu OZN pa je papež Janez Pavel II. spregovoril o tem, kako Cerkev v luči razodetja gleda na dogajanja in vprašanja sedanjega časa, posebej kar zadeva narode. Razmišljal je predvsem o svobodi ter pravicah narodov. »Predpostavka vseh drugih pravic naroda je gotovo pravica do obstoja. Zato nima nikoli nihče – niti država niti drug narod ali mednarodna organizacija – pravice trditi, da posamezen narod ni vreden, da obstaja. […] Vsak narod ima pravico graditi svojo prihodnost s tem, da poskrbi za primerno vzgojo mlajših rodov. […] Svoboda je merilo človekovega dostojanstva in veličine.  Svoboda ne pomeni zgolj odsotnosti tiranije ali zatiranja. Svoboda tudi ni dovolilnica, da bi delali, kar se nam zljubi. Svoboda […] je naravnana k resnici in se izpolnjuje v človekovem iskanju resnice in življenju v resnici«.

Ponedeljek, 20. januar 2020, 15:17