Išči

Škofje iz ZDA na obisku ad limina apostolorum Škofje iz ZDA na obisku ad limina apostolorum 

Ob obisku ad limina: Cerkev v ZDA danes

Papež Frančišek je v ponedeljek, 13. januarja, v avdienco sprejel osmo skupino škofov iz ZDA, ki so v Vatikanu na obisku ad limina apostolorum, v petek pa bo na vrsti deveta skupina. Sveti oče bo zatem do 13. februarja sprejel še pet skupin škofov, ki predstavljajo še zadnjih pet (od skupno 14) cerkvenih pokrajin katoliške Cerkve latinskega obreda v Združenih državah Amerike. Ob tej priložnosti navajamo nekatere podatke o tamkajšnji Cerkvi danes.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Od verske manjšine do večine

Leta 1775 je katoliška skupnost v ZDA štela le 25.000 vernikov od skupno 2,5 milijona prebivalcev (oz. 1%), danes pa je najštevilčnejša – za katoličane se namreč izreka 22,5% prebivalstva. Razlog za to sta predvsem prizadevanje na področju evangelizacije ter valovi migrantov, ki so v zadnjih dveh stoletjih spremenili versko sestavo države, ki je bila prvotno skoraj izključno protestantska. Migracijski tok je postopoma spremenil tudi obličje katoliške Cerkve – danes je namreč 40% vernikov hispanskega izvora, v zadnjih letih pa se jim je pridružilo veliko število katoličanov iz Azije, posebej iz Vietnama ter s področja Tihega oceana.

Prisotnost Cerkve v družbi

Cerkev v ZDA je posebej dejavna na izobraževalnem, zdravstvenem ter socialnem področju. V njenih ustanovah pogosto nudijo pomoč socialno ogroženim osebam, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, katoliške šole pa so prisotne tudi v težkih socialnih kontekstih. Prav tako obstajajo mnoge dobrodelne ustanove, ki pomagajo družinam, brezdomcem, migrantom in beguncem. Škofje so leta 1969 začeli s pobudo Katoliška kampanja za človeški razvoj, ki financira številne projekte z različnih področij, s katerimi poskrbijo za tiste, ki potrebujejo pomoč. Katoliška Cerkev v Združenih državah Amerike je prav tako dejavna v boju proti trgovini z ljudmi ter z izkoriščanjem, ki je povezano predvsem z neregularnimi migracijami.

Pomoč revnim državam in drugim Cerkvam po svetu

Cerkev v ZDA med drugim spodbuja tudi pomembne humanitarne pobude v tujini. Upravlja jih Katoliška služba za pomoč, agencija škofov za pomoč prekomorskim državam, ki vsako leto financira različne projekte. Med njimi so pomoč in nastanitev žrtev vojn, preganjanj in naravnih nesreč, projekti za razvoj, pravna in materialna pomoč beguncem in migrantom. Poleg tega Cerkev v ZDA vsako leto organizira tudi posebne nabirke (za Latinsko Ameriko, Afriko in Vzhodno Evropo), leta 2018 pa je škofovska konferenca ustanovila tudi poseben solidarnostni sklad za Cerkev v Afriki. Navdih za to pobudo so dobili v posinodalni spodbudi sv. Janeza Pavla II. Cerkev v Afriki (Ecclesia in Africa) ter v izjavi škofov ZDA z naslovom »Poziv k solidarnosti z Afriko«.

Kampanje škofov za pravičnost in človekove pravice

Pod okriljem Škofovske konference, v sodelovanju s Komisijo pravičnost, mir in človeški razvoj ter z Mednarodno komisijo pravičnost in mir, pogosto potekajo tudi kampanje, ki se zavzemajo za spremembe na področju družbene pravičnosti. Med njimi so prizadevanje za odpravo smrtne kazni, ureditev glede nakupa orožja ter nenadzorovanega širjenja atomske oborožitve, boj proti podnebnim spremembam in rasizmu. Slednji se je v zadnjih letih ponovno zelo razmahnil, zabeleženih je bilo veliko primerov nasilja, zaradi česar so škofje uvedli nove pobude: leta 2017 so ustanovili Komisijo proti rasizmu ter uvedli narodni dan molitve z naslovom »Za mir v naših skupnostih«, ki ga obhajajo 9. septembra. Novembra leta 2018 pa so škofje objavili novo pastoralno pismo z naslovom: »Na široko odprimo svoja srca: Trajen klic k ljubezni – pastoralno pismo proti rasizmu«. V njem je zapisano, da se rasizem rodi tedaj, »ko se želi ignorirati temeljno resnico, da so človeška bitja s tem, ko imajo skupni izvor, med seboj bratje in sestre, vsi enako ustvarjeni po Božji podobi«.

Prisluhni prispevku
Torek, 14. januar 2020, 14:10