Išči

Dvodnevni mednarodni simpozij je potekal na temo Temeljne pravice in konflikti med pravicami Dvodnevni mednarodni simpozij je potekal na temo Temeljne pravice in konflikti med pravicami 

Kard. Parolin: Treba je obnoviti objektivno razsežnost človekovih pravic

Kardinal Pietro Parolin je včeraj popoldne govoril na mednarodnem simpoziju o temeljnih pravicah in konfliktih med njimi. Organizirala sta ga Vatikanska fundacija Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. in univerza Lumsa.

Andreja Červek – Vatikan

Skušnjava današnjih družb je, da zelo poudarjajo besedo pravice, a pri tem izpustijo tisto, ki je bolj pomembna: človekove. Če pravice izgubijo svojo povezanost s človeškostjo, postanejo zgolj izraz interesnih skupin, kjer je pojmovanje človeške osebe ločeno od vsakega družbenega in antropološkega konteksta, je dejal kardinal Parolin na simpoziju, ki je bil organiziran ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic.

Vatikanski državni tajnik je izpostavil, da je za Sveti sedež temeljnega pomena pospeševati čim bolj široko razpravo z vsemi ljudmi dobre volje in z institucijami, ki se zavzemajo za zaščito človekovih pravic, ter vlagati v skupno dobro in družbeni razvoj. »Cerkev k človekovim pravicam pristopa začenši z njihovo univerzalnostjo, racionalnostjo in objektivnostjo,« je poudaril. »S tega vidika se razume konkretno prizadevanje Svetega sedeža za zaščito nekaterih specifičnih pravic, ki jim namenja posebno pozornost in si prizadeva za njihovo promocijo.«

V današnjih razpravah je dobro upoštevati nekatere elemente, ki so temeljni za Cerkev v dialogu z njenimi sogovorniki. Parolin je posebej izpostavil »splošni značaj pravic«. Deklaracija iz leta 1948 si je namreč za cilj zastavila opredelitev pravic, ki bodo veljavne vedno, v vsaki dobi, na vsakem kraju in v vsaki kulturi, saj so neločljive od same narave človeške osebe. Danes je zaznati oddaljevanje od tega pojmovanja v nekaterih okoljih tako imenovanega Zahoda in tudi v drugih kulturnih kontekstih, tako da je poglobljen smisel človekovih pravic mogoče uveljaviti samo v določenih prostorih in v eni sami dobi, za katero se zdi, da gre proti svojemu zatonu. Po Parolinovih besedah je torej treba »obnoviti objektivno razsežnost človekovih pravic, ki sloni na priznanju dostojanstva, ki je lastno vsem članom človeške družine in predstavlja temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu«. Brez takšnega razumevanja se namreč vzpostavlja kratki stik med pravicami, ki iz splošnih in objektivnih postanejo individualne in subjektivne. Paradoksalna posledica pa je, da »vsak postane merilo samega sebe in svojega delovanja, istočasno pa se spodbuja globalizacija brezbrižnosti, ki izvira iz egoizma in je rezultat človeka, nezmožnega sprejeti resnico in živeti pristno družbeno razsežnost«. Kard. Parolin je poudaril, da samo zavedanje o splošni vrednosti človekovih pravic lahko prepreči ta tok, ki se konča z bohotenjem številnih novih pravic, med seboj pogosto nasprotnih.

Audio
Petek, 16. november 2018, 15:26