Išči

Papež Pavlinski družini: Sredstva komunikacije kot prižnica, da bi širili Božjo besedo

Ob 50. obletnici smrti blaženega Giacoma Alberiona so na srečanje s papežem Frančiškom prišli člani »Pavlinske družine«, ki jo sestavljajo redovne kongregacije, svetne ustanove in laična združenja. Spodbudil jih je k nadaljnjemu uresničevanju njihovega apostolata v današnjem času, kjer so moderna sredstva komunikacije del običajne pastorale.

Andreja Červek – Vatikan

Obletnica smrti blaženega Giacoma Alberiona je za Cerkev, predvsem pa za Pavlinsko družino, priložnost, da se spomnimo pomembnih stvari, ki jih je Sveti Duh storil v blaženem Alberionu in po njem, in da obnovimo pomembnost njegove karizme v današnjem kontekstu in z vidika nove evangelizacije. Blaženi Alberione je po papeževih besedah dobro razumel potrebo, »da bi se Božja beseda širila« (prim. 2 Tes 3,1), pri čemer bi se uporabljalo sredstva in jezike, ki jih ponuja tehnološki napredek.

Prepoznavati znamenja časov

Lik tega zglednega pričevalca Besede je živo opisal sveti Pavel VI.: »Ponižen, tih, neutruden, vedno buden, vedno zatopljen v svoje misli, ki so prehajale od molitve do dela, vedno zatopljen v prepoznavanje 'znamenj časov', to je najbolj domiselnih načinov, kako doseči duše.« Alberione je – kot je še povedal Pavel VI. – »dal Cerkvi nova orodja za izražanje, nova sredstva za poživitev in razširitev njenega apostolata, novo sposobnost in novo zavest o veljavnosti in možnosti njenega poslanstva v sodobnem svetu in s sodobnimi sredstvi« (Pavel IV., govor Pavlinski družini, 28. junij 1969). »Ti izrazi, dragi bratje in sestre, se nanašajo na vas kot posameznike in kot redovno družino. Zastavljajo vam vprašanje o konkretnosti vašega življenja kot posvečenih oseb, ki iz molitve prejemajo sposobnost za prepoznavanje znamenj časov, da bi apostolske načrte prilagodili situacijam in potrebam današnjih ljudi,« je dejal papež Frančišek.

Pot apostolata kot služenje bratom in sestram

Spomnil, je da je Alberione pogosto ponavljal, da je njihov pravi ustanovitelj apostol Pavel. »Vedno vam ga je kazal kot navdihovalca in očeta, kot zgled, ki ga je treba posnemati v popolni podaritvi Gospodu Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju ter se pustiti voditi njegovi ljubezni na poti posvečenja. Njegova močna intuicija je bila, da je ta pot za vas pot apostolata, torej služenje bratom in sestram, ki se morda niti ne zavedajo, da so žejni luči in veselja evangelija.« Izpostavil je »gorečnost za evangelij«, kajti brez gorečnosti evangelija ni mogoče živeti«. »Ravno gorečnost za evangelij žari iz njegovih brezštevilnih apostolskih pobud, ki jih oživljata ista motivacija in namen, kot ju najdemo pri apostolu,« pri čemer je papež navedel Pavlove besede, namenjene Korinčanom: »Čeprav sem osvobojen vseh, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil ... Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub« (1 Kor 9,19-23).

Duhovni sinovi in hčere svetega Pavla

Sveti Pavel je Alberionu prav tako ponudil način, po katerem se apostolat Pavlinske družine, čeprav je mnogovrsten, lahko razume kot »edinstven«, kar je tudi njihova duhovnost (prim. Ef 3,10). »V tem smislu ste vsi vi v polnem pomenu besede "pavlinski", saj ste duhovno vsi sinovi in hčere svetega Pavla z eno duhovno usmerjenostjo proti Jezusu Kristusu, ki je Učitelj, Pot, Resnica in Življenje. Vsaka kongregacija in vsaka pavlinska ustanova pa daje svoj poseben prispevek k služenju evangelizacije,« jim je dejal papež in našteval: Družba svetega Pavla in Hčere svetega Pavla s knjižnimi, periodičnimi, multimedijskimi in digitalnimi izdajami; pobožne učenke Nebeškega učitelja z bogoslužnim, duhovniškim in evharističnim apostolatom; sestre Jezusa Dobrega pastirja s župnijsko pastoralo; sestre Inštituta Kraljice apostolov z apostolatom poklicev; tu je tudi poseben prispevek ustanov svetnega posvečenega življenja: Ustanova svetega Gabriela Nadangela; Ustanova Presvete Marije Oznanjenja; Ustanova Jezusa Duhovnika in Ustanova svete družine. Člani teh ustanov »služijo evangeliju predvsem v dialogu s sodobnim svetom, v katerega so kot laiki in sekularne osebe popolnoma vključeni«.

Izkušnja dela "na terenu" je ključna

Kot je nadaljeval, je tehnološka revolucija vso cerkveno skupnost usmerila v prevzemanje modernih sredstev komunikacije kot elementov običajne pastorale. »Kljub temu je vaša navzočnost danes še vedno – rekel bi celo, da je vedno bolj potrebna, spodbujena s svojo karizmo in obogatena z izkušnjo dela "na terenu" – kar je odločilnega pomena. V kontekstu sinodalne poti, na katero smo se podali, vas prosim, da date tudi svoj prispevek. Zato vas spodbujam, da delate skupaj, v mreži, vsak pa prispeva svoje, v skladu z željo blaženega Alberiona.«

Sredstva komunikacije kot prižnica

Ob 50-letnici njegovega rojstva v nebesa, obhajanja za blaženega Alberiona ponujajo priložnost, da se še bolj spozna preroško vrednost njegovega pričevanja. »Po njegovem zgledu in na njegovo priprošnjo, tudi vi izberite sredstva komunikacije kot prižnico, saj – kot je on sam govoril – lahko ljudem našega časa pomagamo spoznati Jezusa Kristusa s sredstvi našega časa,« pri čemer se je papež Frančišek zbranim zahvalil za prizadevno delo in tudi molitev. Predvsem na molitev naj ne pozabijo: »Je najpomembnejše sredstvo komunikacije.« Delo in molitev, da bi se sveto Božje ljudstvo vedno hranilo z Božjo besedo, medtem ko v vsaki stvari in s polnim srcem iščejo v življenju in apostolatu zgolj in samo slavo Boga in mir ljudem. »Marija, Kraljica apostolov, naj vas spremlja po poteh sveta kakor apostole in apostole evangelija, vedno odprte, da bi se učili od običajnih ljudi, kot je to rad rekel don Alberione. Tudi jaz vas spremljam s svojo molitvijo in svojim blagoslovom. In vas lepo prosim, da molite zame,« je še dejal papež Frančišek.

Četrtek, 25. november 2021, 13:46