Išči

(VIDEO) Poslanica za misijonski dan 2021: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala«

Tema Svetovnega misijonskega dneva letos, ki ga obhajamo v nedeljo, 24. oktobra, je: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). To je povabilo vsakemu od nas, da »poskrbimo« in povemo, kaj nosimo v srcu. To poslanstvo je in je vedno bilo istovetnost Cerkve: »Cerkev obstaja, da evangelizira« (sv. Pavel VI., Apostolska spodbuda O oznanjevanju evangelija, 14).

Papež Frančišek

Poslanica svetega očeta  Frančiška za svetovni misijonski dan

»Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20)
Prisluhni poslanici svetega očeta  Frančiška za svetovni misijonski dan 2021
Dragi bratje in sestre, ko doživimo moč Božje ljubezni, ko spoznamo njegovo očetovsko navzočnost v našem osebnem in skupnostnem življenju, ne moremo drugače, kot da oznanjamo in

 delimo to, kar smo videli in slišali. Jezusov odnos z njegovimi učenci, njegova človeškost, ki se nam razodeva v skrivnosti učlovečenja, v njegovem evangeliju in v njegovi veliki noči, nam kažejo, kako močno Bog ljubi našo človeškost in sprejme naše veselje in naše trpljenje, naše želje in našo tesnobo (prim. 2. vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija Veselje in upanje, 22). Vse v Kristusu nas spominja, da mu svet, v katerem živimo in njegova potreba po odrešenju, nista bila tuja in nas tudi kliče, naj bomo dejavni del tega poslanstva: »Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo, kogar koli najdete« (Mt 22,9). Nihče ni tujec, nihče ne more čutiti, da je tujec ali oddaljen glede na to sočutno ljubezen.

Sobota, 23. oktober 2021, 15:36