Išči

Papež Frančišek in kardinal Silvano Maria Tomasi. Papež Frančišek in kardinal Silvano Maria Tomasi. 

Papež podelil redna in izredna pooblastila kardinalu Tomasiju pred generalnim kapitljem malteškega reda

Papež Frančišek je poslal pismo kardinalu Silvanu Maria Tomasiju, posebnemu delegatu pri Suverenem vojaškem bolnišničnem redu sv. Janeza Jeruzalemskega, Rodosa in Malte ter mu tako podelil redna in izredna pooblastila pri prenovi tega reda.

Papež Frančišek

Pismo svetega očeta posebnemu delegatu pri Suverenem vojaškem bolnišničnem redu sv. Janeza Jeruzalemskega, Rodosa in Malte (S.M.O.M.)
Njegovi eminenci
gospodu kardinalu Silvanu Maria Tomasiju
posebnemu delegatu pri
suverenem vojaškem bolnišničnem redu
sv. Janeza Jeruzalemskega, Rodosa in Malte

Dragi brat,
1. novembra 2020 sem Vas imenoval za svojega posebnega delegata pri Suverenem vojaškem bolnišničnem redu sv. Janeza Jeruzalemskega, Rodosa in Malte (S.M.O.M.). S hvaležnostjo sem opazil pozitivne korake, ki so bili storjeni na področju duhovne in moralne prenove reda, zlasti zaobljubljenih članov, kakor tudi pri procesu posodobitve Ustanovne listine in Malteškega kodeksa, ki je temeljnega pomena ne samo zaradi bližnjega izrednega generalnega kapitlja, ampak predvsem za prenovo reda.

Ob upoštevanju tega, kar je bilo storjenega tudi s posvetovanjem zaobljubljenih, Suverenega sveta, prokuratorjev, regentov in predsednikov, da bi že opravljeno delo moglo dati svoje sadove, je pomembno, da se izredni generalni kapitelj obhaja v razmerah, ki so primerne za zagotovitev potrebne prenove v življenju reda.

V luči tega sem se zato odločil, da od tega trenutka podaljšam funkcijo Fra. Marcu Luzzagu kot poročniku Velikega mojstra do zaključka izrednega generalnega kapitlja in izvolitve novega Velikega mojstra s strani Velikega državnega sveta.

Da bi lahko nadaljevali s tem pomembnim delom prenove reda, kot moj posebni delegat uživate vsa potrebna pooblastila za odločanje o morebitnih vprašanjih, ki bi se lahko pojavila pri izvrševanju mandata, ki vam je zaupan. Kot moj poseben delegat imate oblast, da se sklicujete na redne vidike vodenja reda, da po potrebi tudi odstopite od Ustanovne listine in od aktualnega Malteškega kodeksa, kakor tudi da vse notranje konflikte v redu razrešite ex auctoritate Summi Pontificis.

Poleg tega Vam zaradi bližnjega izrednega generalnega kapitlja za reševanje morebitnih težav, ki bi se lahko pojavile, izrecno dajem tudi naslednja pooblastila:
- sklicati izredni generalni kapitelj za datum, ki ga boste določili, in mu sopredsedovati;
- določiti ad hoc pravilnik za sestavo in obhajanje izrednega generalnega kapitlja;
- potrditi Ustavno listino in Malteški kodeks;
- začeti s prenovo Suverenega sveta v skladu z novimi zakonskimi besedili;
- sklicati Veliki državni svet za izvolitev novega Velikega mojstra.

Janezovsko družino spodbujam in podpiram v številnih karitativnih dejavnostih, ki jih opravlja s hvalevrednim delom članov in prostovoljcev na različnih koncih sveta, v zvestobi ciljem reda: »tuitio fidei« (obramba vere) in »Obsequium pauperum« (služenje ubogim, bolnim in najslabotnejšim ljudem).

Ne dvomim, da bo celoten red na vseh ravneh rad sodeloval z Vami v duhu pristne pokorščine in spoštovanja.

Ko se Vam zahvaljujem za pripravljenost, Vam zagotavljam svojo molitev in iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov Vaši Eminenci, ki ga z veseljem razširim na vse člane in prostovoljce Malteškega reda.

Vatikan, 25. oktobra 2021
FRANČIŠEK

Sreda, 27. oktober 2021, 11:05