Išči

Logo generalnega kapitlja Reda manjših bratov, ki od 3. julija poteka v Rimu. Logo generalnega kapitlja Reda manjših bratov, ki od 3. julija poteka v Rimu. 

Papeževo sporočilo udeležencem generalnega kapitlja Reda manjših bratov

Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem generalnega kapitlja Reda manjših bratov, ki od 3. julija 2021 poteka v Rimu. V pismu sveti oče med drugim piše: Na tem kapitlju ste sklenili, da boste »obnovili svojo vizijo« in »objeli svojo prihodnost«.

Papež Frančišek

SPOROČILO SVETEGA OČETA
udeležencem generalnega kapitlja Reda manjših bratov

Dragi bratje!
Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na generalnem kapitlju Reda manjših bratov. Hvaležno misel namenjam p. Michaelu A. Perryju, ki je zaključil svojo službo generalnega ministra in najboljše želje p. Massimu Govanniju Fusarelliju, ki je bil poklican, da ga nasledi. Pozdravljam vse vaše skupnosti po vsem svetu.

Zaradi pandemije se že več mesecev nahajamo v izrednih razmerah, osami in trpljenju. Ta kritična izkušnja nas po eni strani vse spodbuja, naj priznamo, kako je naše zemeljsko bivanje pot, ki jo moramo prehoditi kot romarji in tujci, popotni možje in žene, pripravljeni, da se razbremenijo osebnih stvari in zahtev. Po drugi strani pa je primerna priložnost za okrepitev odnosov s Kristusom in z brati: mislim na vaše skupnosti, ki so poklicane, da bi bile ponižna preroška navzočnost sredi Božjega ljudstva in za vse pričevanje bratstva ter preprostega in veselega življenja.

V tem težkem in zapletenem času, v katerem smo v nevarnosti, da bi bili »ohromljeni«, kljub vsemu doživljate milost rednega generalnega kapitlja in to je že razlog za hvalnico in zahvalo Bogu. Na tem kapitlju ste sklenili, da boste »obnovili svojo vizijo« in »objeli svojo prihodnost«. Vodi vas beseda sv. Pavla: »Zbudi se … in razsvetlil te bo Kristus« (Ef 5,14). Gre za besedo o vstajenju, ki vas ukoreninja v velikonočno dinamiko, saj ni obnove in ni prihodnosti, razen v vstalem Kristusu. Hvaležno se torej odprite sprejemanju znamenj Božje navzočnosti in delovanja in ponovnemu odkritju vaše karizme in vaše identitete bratov in manjših.

Obnoviti svojo vizijo: to se je zgodilo mlademu Frančišku Asiškemu. To potrjuje on sam, ko pripoveduje o doživetju, ki ga v svoji Oporoki postavlja na začetek svojega spreobrnjenja: srečanje z gobavci, ko se mu je to, kar se mu »je zdelo zoprno, spremenilo v sladkost za dušo in telo« (FOp 1-4). Pri koreninah vaše duhovnosti je to srečanje z zadnjimi in trpečimi v znamenju »biti usmiljen«. Bog se je Frančiškovega srca dotaknil po usmiljenju do brata in se še naprej dotika naših src po srečanju z drugimi, predvsem z najbolj potrebnimi ljudmi. Obnova vaše vizije se lahko začne samo iz tega novega pogleda, s katerim zremo ubogega in odrinjenega brata, ki je znamenje, skoraj zakrament Božje navzočnosti.

Iz tega obnovljenega pogleda, iz tega konkretnega doživetja srečanja z bližnjim in z njegovimi ranami se lahko rodi obnovljena energija, da v prihodnost gledate kot bratje in manjši, kar ste po čudovitem imenu »manjši bratje«, ki ga je sv. Frančišek izbral zase in za vas.

 Obnovitvena moč, ki jo potrebujete, izvira iz Božjega Duha, iz tiste »svete dejavnosti« (FPVod 10,8), ki je nedvoumno znamenje njegovega delovanja. Tistega Duha, ki je zoprnost srečanja z gobavci za Frančiška spremenil v sladkost za dušo in telo, je danes še vedno na delu, da vsakemu izmed vas daje novo svežino in energijo, če pustite, da vas izzovejo zadnji našega časa. Spodbujam vas, da greste naproti moškim in ženskam, ki trpijo na duši in na telesu, da bi jim brez velikih besed ponudili svojo ponižno in bratsko navzočnost s tem, da jim daste čutiti svojo bližino manjših bratov. Da greste naproti ranjeni ustvarjenini, našemu skupnemu domu, ki trpi zaradi popačenega izkoriščanja zemeljskih dobrin za obogatitev nekaterih, medtem ko se za mnoge ustvarjajo bedne razmere. Da se odpravite kot možje dialoga, ki skušajo graditi mostove namesto zidov, ko nudijo dar bratstva in družbenega prijateljstva v svetu, ki s težavo najde pot k skupnemu projektu. Da se odpravite kot možje miru in sprave, ki tiste, ki sejejo sovraštvo, delitev in nasilje vabijo k spreobrnjenju srca in žrtvam dajejo upanje, ki se rojeva iz resnice, pravičnosti in odpuščanja. Iz teh srečanj boste dobili spodbudo za vedno bolj polno življenje po evangeliju v skladu z besedo, ki je vaša pot: »Vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa« (VPVod 1,1).

Medtem ko se v velikem delu reda soočate z izzivom številčnega  upadanja in staranja, ne dovolite, da bi vam tesnoba in strah preprečila, da bi odprli srce in duha obnovi in poživitvi, ki ju Božji Duh prebuja v vas in med vami. Imate nepredstavljivo bogato duhovno dediščino, ki je zakoreninjena v evangeljskem življenju in zaznamovana z molitvijo, bratstvom, uboštvom, majhnostjo in popotništvom. Ne pozabite, da obnovljen pogled, ki se je sposoben odpreti Božji prihodnosti, dobivamo iz bližine z ubogimi, z žrtvami sodobnega suženjstva, begunci in izobčenimi iz tega sveta. Oni so vaši učitelji. Objemite jih, kot je to storil sv. Frančišek!

Dragi bratje, Najvišji, Vsemogočni, dobri Gospod naj stori, da boste vedno bolj verodostojne in vesele priče evangelija; da boste živeli preprosto in bratsko življenje; in naj vas vodi na ceste sveta, da boste z vero in upanjem sejali seme veselega oznanila. Za to molim in vas spremljam s svojim blagoslovom. In tudi vi, prosim vas, ne pozabite moliti zame.

Rim, sv. Janez v Lateranu, 15. julija 2021

FRANČIŠEK

Sobota, 17. julij 2021, 15:05