Išči

"Želim, da bi vaše šole učile, kako razločevati, brati znamenja časov, brati svoje življenje kakor dar, za katerega moramo biti hvaležni ter ki ga je potrebno podeliti." "Želim, da bi vaše šole učile, kako razločevati, brati znamenja časov, brati svoje življenje kakor dar, za katerega moramo biti hvaležni ter ki ga je potrebno podeliti." 

Papeževo video sporočilo Latinskoameriški zvezi kolegijev Družbe Jezusove

Papež Frančišek je v četrtek, 10. junija, poslal video sporočilo Latinskoameriški zvezi kolegijev Družbe Jezusove (FLACSI).

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Dragi bratje in sestre vzgojne skupnosti FLACSI,
eno razmišljanje ob praznovanju dvajsetletnice Zveze. Pravim ob praznovanju, ker je vsak korak naprej vedno razlog za praznovanje.

Jezus je zgled, ki nas uči, kako biti v odnosu z drugimi in s stvarstvom. On nas uči, kako iti ven, se srečevati z malimi, z ubogimi, izključenimi. On je vedno iskal te ljudi. Naj naše šole oblikujejo srca, ki bodo prepričana glede poslanstva, za katero so bila ustvarjena, z gotovostjo, da »življenje raste in zori, v kolikor ga darujemo za življenje drugih« (Evangelii gaudium, št. 10). Življenje, ki se konzervira, na koncu postane muzejski predmet z vonjem po naftalinu, in to ne pomaga.

Želim, da bi bile šole »šole, ki sprejemajo«, oziroma kraj, kjer se bodo mogle zaceliti osebne rane in rane drugih; šole dejanskih odprtih vrat in ne le šole govorov, kamor lahko vstopajo ubogi, in kjer se lahko gre ubogim naproti. Oni poosebljajo evangeljsko modrost, ki predstavlja prednostno perspektivo, od katere se lahko veliko naučimo. Šole, ki se ne zapirajo v egoističen elitizem, ampak se naučijo sobivati z vsemi; šole, kjer se živi bratstvo, zavedajoč se, da je vse medsebojno povezano (prim. Laudato si', št. 138) ter spominjajoč se, da bratstvo ne izraža v prvi vrsti moralne dolžnosti, ampak objektivno identiteto človeštva in celotnega stvarstva (prim. Instrumentum laboris, Globalni dogovor o vzgoji). To bratstvo … ustvarjeni smo v družini, kot bratje.

Želim, da bi vaše šole učile, kako razločevati, brati znamenja časov, brati svoje življenje kakor dar, za katerega moramo biti hvaležni ter ki ga je potrebno podeliti. Da bi imele kritičen odnos do vzorcev razvoja, proizvodnje in porabe (prim. Laudato si', št. 138), ki vrtoglavo spodbujajo k sramotni krivičnosti, zaradi katere trpi velika večina svetovnega prebivalstva. Kakor lahko vidite, je moja želja ta, da bi se vaše šole tega zavedale ter bi spodbujale zavedanje.

Da bi bile šole učencev in misijonarjev. Želim vas spodbuditi, da bi še naprej delali skupaj; še nadaljnjih dvajset let, nadaljnjih dvajset let in nadaljnjih dvajset let, v skladu z Globalnim dogovorom o vzgoji. Zahvaljujem se vam za vaše prizadevanje za pospeševanje vere in pravičnosti.

Pojdite naprej s tem poslanstvom, ki vam je bilo zaupano. Naj vas Bog blagoslovi, naj vas Devica varuje in molite zame. Hvala.   

Petek, 11. junij 2021, 10:22