Išči

Papež: Po pandemiji potrebujemo celostno ekologijo

Potrebna je celostna ekologija ter prav tako konkretne mednarodne in regionalne politike, kot je izpostavil papež udeležencem ekumenskega srečanja, ki so razpravljali o situaciji otoških ljudstev.

Andreja Červek – Vatikan

V okviru Tedna Laudato si' je v Rimu potekala konferenca z naslovom »Graditi bratstvo, braniti pravičnost. Izzivi in priložnosti za otoška ljudstva«. Šlo je za ekumenski dogodek, ki sta ga organizirala Papeški svet za služenje celostnemu človeškemu razvoju in Anglikanski svet v Rimu.

Na organizatorje in udeležence se je s pismom, naslovljenem na kardinala Petra Turksona, predsednika papeškega sveta, obrnil tudi papež Frančišek. Izpostavil je, da »ta pomembna ekumenska pobuda, ki omogoča vzajemni dialog, rojen iz modrosti in izkušnje različnih krščanskih tradicij, ponuja vernikom, vladnim voditeljem in članom širše civilne družbe, predvsem mladim, priložnost v zvezi posebnimi izzivi, s katerimi se soočajo otoška ljudstva«. Posebej je opozoril na nasilje, terorizem, revščino, lahkoto in mnoge socialne in ekonomske nepravičnosti in neenakosti, ki danes škodujejo vsem, zlasti pa ženskam in otrokom.

Slabšanje okoljskega, človeškega in družbenega stanja

Po papeževih besedah je zaskrbljujoče, da so mnoga otoška ljudstva izpostavljena okoljskim in podnebnim spremembam, ki so deloma posledica neomejenega izkoriščanja naravnih in človeških virov. Zaradi tega ne doživljajo le poslabšanja okolja, temveč tudi človeškega in družbenega življenja, kar vedno bolj ogroža življenje prebivalcev teh otoških in obmorskih območij. »Potrebne so konkretne mednarodne in regionalne politike, namenjene učinkovitemu odzivanju na te izzive in okrepitvi zavesti o odgovornosti vseh pri skrbi za naš skupni dom.«

Pandemija in celostna ekologija

»V teh mesecih pandemije, v katerih smo izkusili svojo krhkost, je potrebna celostna ekologija, ki bo lahko podpirala ne le fizične ekosisteme, ampak tudi človeške,« je poudaril papež. Vse je med seboj povezano in zato je toliko bolj potrebna drža solidarnosti in spoštovanja vsake osebe, da bi združili iskreno ljubezen do naših bratov in sester z neomajnim prizadevanjem za razrešitev okoljskih in socialnih problemov, ki zadevajo prebivalce otoških in obmorskih območij. Sveti oče se je še zahvalil vsem, ki si prizadevajo za izgradnjo bratstva ter zaščito pravičnosti in družbeno vključevanje.

Teme mednarodne konference o položaju otoških ljudstev

Spletna konferenca, ki je bila mednarodne in ekumenske narave, je v ospredje postavila stanje človekovih pravic in pravic ljudstev, ki živijo v otoških državah, pri čemer se je upoštevalo družbene in okoljske izzive v luči dveh papeževih okrožnic Laudato sì' in Fratelli tutti. Med obravnavanimi temami so bili pravice staroselskih ljudstev in suverenost ljudstev nad njihovimi naravnimi viri, pa tudi prispevek otoških ljudstev k oblikovanju bolj vključujočega in pravičnega sveta.

Sobota, 22. maj 2021, 12:27