Išči

Papež Frančišek devetim novomašnikom o štirih bližinah

V nedeljo, 25. aprila 2021, so bili v baziliki sv. Petra po rokah papeža Frančiška posvečeni v duhovnike iz rimskega bogoslovnega semenišča: George Marius Bogdan, Salvatore Marco Montone, Manuel Secci, Diego Armando Barrera Parra in Giorgio de Iuri. Iz škofijskega kolegija Redemptoris Mater: Riccardo Cendamo, Samuel Piermarini. Iz javnega kleriškega združenja Oblatov sinov Marije Božje ljubezni Mateus Henrique Ataide da Cruz ter za rimsko škofijo Salvatore Orazio Lucchesi.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Predragi bratje, ti naši sinovi so bili poklicani v prezbiterski red. Pozorno razmislimo, h kakšnemu služenju bodo povzdignjeni v Cerkvi.

Kakor veste, je le Gospod Jezus veliki duhovnik Nove zaveze, vendar pa je v Njem tudi vse sveto Božje ljudstvo postalo duhovniško ljudstvo. Kljub temu je izmed vseh svojih učencev Gospod Jezus želel izbrati posebej nekatere, ki bi v njegovem imenu z javnim opravljanjem duhovniške službe v Cerkvi v blagor vseh ljudi nadaljevali njegovo osebno poslanstvo učitelja, duhovnika in pastirja.

Po tehtnem premisleku bomo te naše brate zdaj povzdignili v red prezbiterjev, da bodo v služenju Kristusu učitelju, duhovniku in pastirju sodelovali pri izgradnji Kristusovega telesa, ki je Cerkev v Božjem ljudstvu in sveti tempelj Svetega Duha.

Vi, predragi, sinovi in bratje, ki boste povišani v red prezbiterata, imejte pred očmi, da boste, ko boste opravljali sveto učiteljsko službo, deležni poslanstva Kristusa, edinega Učitelja. Kot On boste tudi vi pastirji in to je to, kar On hoče od vas, da ste pastirji. Pastirji svetega vernega Božjega ljudstva. Pastirji, ki hodijo z Božjim ljudstvom, včasih spredaj, pa v sredini in tudi zadaj v čredi, a vedno tam z Božjim ljudstvom.

V jeziku nekega časa se je govorilo o »cerkveni karieri«, ki pa ni imela isti pomen, kot ga ima danes. To ni neka kariera, ampak je služba, kakršno je opravljal Bog svojemu ljudstvu. Božje služenje svojemu ljudstvu je zapustilo sledi, ki imajo svoj stil, ki ga je potrebno posnemati. Stil bližine, stil sočutja in stil nežnosti. To je Božji stil: bližina, sočutje in nežnost.

Bližina Bogu

Štiri so duhovnikove bližine. Bližina z Bogom v molitvi, v zakramentih, pri maši. Govoriti z Gospodom pomeni biti blizu Gospodu. On nam je postal bližnji po svojem Sinu. In to je vsa zgodovina njegovega Sina, ki je bil blizu tudi nam, vsakemu od nas, med potekom vašega življenja vse do tega trenutka. Tudi med groznimi trenutki greha je bil tam. Bližina. Bodite blizu svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. Predvsem pa bodite blizu Bogu z molitvijo. Duhovnik, ki ne moli, počasi ugaša ogenj Svetega Duha v sebi. Bližina Bogu.

Bližina škofu

Drugo, bližina škofu, v tem primeru škofu vikarju. Bodite mu blizu, kajti v škofu boste imeli edinost. Vi ste, nočem reči služabniki, Božji služabniki, da, vi ste škofovi sodelavci. Bližina. Spominjam se, da nekoč, že precej časa je preteklo, je imel neki duhovnik to nesrečo, recimo tako, da je povzročil, da sem padel. Prva stvar, ki mi je prišla na misel, je bila, da naj pokličem škofa. Tudi v težkih trenutkih kliči škofa, da si z njim blizu. Bližina z Bogom v molitvi. Bližina škofu. »Toda ta škof mi ni všeč…« Toda tvoj oče je. »Toda ta škof grdo ravna z mano!« Bodi ponižen in pojdi k škofu.

Bližina med duhovniki

Tretja je bližina med vami. Predlagam vam, da danes naredite sklep. Nikoli obrekovati sobrata duhovnika. Če imate kaj proti drugemu, bodite moški. Nosiš hlače. Pojdi k njemu in mu v obraz povej. »Ampak gre za zelo težko stvar, ne vem, kako jo bo sprejel.« Pojdi k škofu, da ti bo pomagal. Toda nikoli obrekovati. Saj niste klepetulje. Ne zapadite v čenčanje. Naj bo edinost med vami: v škofovskem svetu, po komisijah, na delu. Torej bližina med vami in s škofom.

Bližina Božjemu ljudstvu

In po moje, četrta, po Bogu najpomembnejša bližina, je bližina svetemu vernemu Božjemu ljudstvu. Nihče med vami ni študiral, da bi postal duhovnik. Študirali ste cerkvene vede, katere je Cerkev rekla, da jih je potrebno študirati. Toda vi ste bili izbrani, vzeti iz Božjega ljudstva. Gospod je rekel Davidu: »Jaz sem te vzel od črede«. Ne pozabite od kod ste prišli, iz svoje družine, iz svojega ljudstva. Ne izgubite vonja Božjega ljudstva. Pavel je rekel Timoteju: »Spominjajte se, spomni se svoje mame, svoje babice…, da, od kje si prišel.« Avtor pisma Hebrejcem pravi: »Spominjajte se tistih, ki so vas uvedli v vero.« Torej bodite duhovniki ljudstva, ne državni kleriki.

Štiri duhovnikove bližine: bližina z Bogom, bližina s škofom, bližina med vami in bližina z Božjim ljudstvom. Stil bližine je stil Boga. Božji stil pa je tudi stil sočutja in nežnosti. Ne zaprite srca pred problemi. Veliko jih boste videli. Ko vam bodo ljudje prišli pripovedovati svoje probleme in bodo z vami…, zapravljajte čas s poslušanjem in tolaženjem. Sočutje, ki vodi do odpuščanja, do usmiljenja. Prosim vas, bodite usmiljeni, bodite tisti, ki odpuščajo, kajti Bog vse odpušča, se ne utrudi odpuščati. Mi smo, ki se utrudimo prositi odpuščanje. Torej bližina in sočutje… Želim vam ta stil, ki je Božji stil.

In še. V zakristiji sem vam nekaj omenil, sedaj pa to želim omeniti tukaj pred Božjim ljudstvom. Prosim vas, oddaljite se od nečimrnosti, od nadutosti denarja. Hudič vstopa preko žepa. Mislite na to, da ste ubogi, kot je ubogo sveto verno Božje ljudstvo. Ste ubogi, ki imajo radi uboge. Niste povzpetniki »cerkvene kariere«…, kajti tako se postane funkcionar. Ko pa duhovnik vstopi v podjetništvo, tako na župniji, kot v kolegiju, kjer je bil, bodisi tam, kjer je, izgubi bližino z ljudstvom, izgubi tisto uboštvo, ki ga napravlja podobnega ubogemu in križanemu Kristusu in postane podjetnik. Duhovnik podjetnik ni služabnik… Vedno imejte pred očmi podobo pastirjev, ki so blizu Bogu, škofu, med seboj in Božjemu ljudstvu. Pastirji kot služabniki in ne podjetniki.

Zapomnite si, kako lepa je ta pot štirih bližin, pot pastirjev, saj Jezus tolaži tudi pastirje, kajti On je Dobri pastir. V Jezusu iščite tolažbo, v Mariji iščite tolažbo. Ne pozabite na našo Mater, pri njej vedno iščite tolažbo, da boste tam potolaženi. In križe prinašajte, ti med življenjem gotovo bodo, v Jezusovo roko, v Marijino. In ne bojte se, ne bojte se. Če boste blizu Gospodu, škofu, med seboj, Božjemu ljudstvu, če boste imeli Božji stil bližine, sočutja in nežnosti, se ne bojte. Vse bo šlo dobro.

Nedelja, 25. april 2021, 11:56