Išči

Papež Frančišek: Cilj je zaščita človeškega življenja, ne ekonomska korist

Papež Frančišek se je s sporočilom obrnil na udeležence 27. hispanoameriškega vrha, ki je potekal 21. aprila 2021, in v ospredje postavil težke razmere, ki jih je povzročila pandemija. Poudaril je, da je splošna imunizacija univerzalno skupno dobro, ter ponovno zatrdil, da glavni cilj ni ekonomska korist, temveč zaščita človeškega življenja.

Andreja Červek – Vatikan

Papeževo sporočilo hispanoameriškemu vrhu, ki se ga je udeležilo 22 držav in devet držav opazovalk, je prebrala generalna sekretarka Rebeca Grynspan Mayufis. Sveti oče izpostavi »posebno težke razmere, do katerih je prišlo zaradi strašnih posledic pandemije covida-19 na vseh področjih vsakdanjega življenja, ki je od vseh držav in njihovih državljanov zahtevala ogromno žrtev in ki celotno mednarodno skupnost poziva, da se enotno, v duhu odgovornosti in bratstva zaveže, da se bo spoprijela s številnimi že obstoječimi in prihodnjimi izzivi«.

Pandemija ni delala razlik

Frančišek najprej spomni na milijone žrtev in bolnikov ter zagotovi molitev zanje in njihove družine. »Pandemija ni delala razlik in je prizadela osebe vseh kultur, veroizpovedi ter družbenih in ekonomskih slojev. Vsi poznamo in smo doživeli izgubo bližnjega, ki je umrl zaradi koronavirusa ali bil okužen. Vsi se zavedamo, kako zelo je težko za družine, ki ne morejo biti ob svojih prijateljih ali sorodnikih, da bi jim v teh trenutkih nudile bližino in tolažbo. Vsi smo videli, kako so posledice te tragične situacije vplivale na številne otroke in mlade, in z veliko zaskrbljenostjo spremljamo, kakšne posledice bi to lahko imelo za njihovo prihodnost.« Sveti oče posebej izpostavi »naporno delo zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenega osebja, kaplanov in prostovoljcev, ki so v teh težkih trenutkih bolnikom, poleg skrbi zanje in ob tveganju lastnega življenja, predstavljali tudi družino in prijatelja, ki so ju pogrešali«.

Imunizacija je univerzalno skupno dobro

V nadaljevanju sporočila papež izrazi priznanje prizadevanju pri iskanju učinkovitega cepiva za covid-19 v tako kratkem času ter poudari, da »je obsežno imunizacijo treba razumeti kot ''univerzalno skupno dobro'', kar zahteva konkretna dejanja, ki bodo spodbujala celoten proces raziskav, proizvodnje in distribucije cepiv«.

V tem kontekstu so po papeževih besedah še posebej dobrodošle »pobude, ki poskušajo ustvariti nove oblike solidarnosti na mednarodni ravni«, in sicer z »mehanizmi za zagotavljanje pravične distribucije cepiv, ki ne temelji na zgolj ekonomskih merilih, temveč upošteva potrebe vseh, zlasti najbolj ranljivih in pomoči potrebnih«.

Premisliti odnos med človekom in ekonomijo

Kot že večkrat Frančišek tudi tokrat poudari, da »moramo iz te pandemije priti ''boljši'', kajti sedanja kriza je ugodna priložnost za ponovni premislek o odnosu med osebami in ekonomijo, da bi tako pomagali preseči kratki stik ''smrti, ki živi na vsakem kraju in v vsakem času''. V ta namen moramo združiti prizadevanja za oblikovanje novega obzorja pričakovanj, kjer glavni cilj ni ekonomska korist, temveč zaščita človeškega življenja. V tem smislu je treba nujno preudariti model okrevanja, ki bi lahko ustvaril nove, bolj vključujoče in trajnostne rešitve, namenjene splošnemu skupnemu dobremu in uresničevanju Božje obljube za vse ljudi.«

Reforma "arhitekture" mednarodnega dolga

»Posebno pozornost je treba nameniti potrebi po reformi "arhitekture" mednarodnega dolga kot sestavnega dela našega skupnega odziva na pandemijo, saj je ponovna odprava dolžniškega bremena najbolj ogroženih držav poteza, ki bo narodom pomagala pri razvoju, dostopu do cepiv, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja. To dejanje mora spremljati izvajanje zanesljivih gospodarskih politik in dobrega upravljanja, ki bo doseglo najrevnejše,« zapiše papež.

Poudari, da je nujno treba sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili »dostop do zunanjega financiranja z novo uveljavitvijo posebnih pravic črpanja«, s čimer bi se povabilo »k večji solidarnosti med državami«. To bi omogočilo, da bi sredstva »spodbujala in pospeševala ekonomski in proizvodni razvoj« ter da bi »vsi iz sedanjih razmer prišli z najboljšimi možnostmi za okrevanje«.

Potrebna je železna politična volja

»Nič od tega ne bo mogoče brez železne politične volje, ki ima pogum, da se odloči spremeniti stvari, zlasti prednostne naloge, da ne bodo revni plačali najvišje cene za te drame, ki so prizadele našo človeško družino,« sklene papež Frančišek.

Četrtek, 22. april 2021, 12:56