Išči

Papež: Kultura srečanja vodi v trajen mir in pravičnost

S svetim očetom se je danes sestala delegacija Evropskega inštituta za mednarodne študije. Papež v govoru, ki ga je zbranim izročil v branje, izpostavi pomembno vlogo kulture srečanja, ki je povezana s prizadevanjem za univerzalno skupno dobro.

Andreja Červek - Vatikan

Papež Frančišek v govoru, izročenem predstavnikom Evropskega inštituta za mednarodne študije, izrazi naklonjenost v zvezi s knjigo Kultura srečanja: mednarodni odnosi, medverski dialog in mir. Knjiga je rezultat seminarja o medverskem in kulturnem dialogu, ki je potekal oktobra 2019 v Stockholmu, in želi dati prispevek k vzpostavljanju mostov med verniki različnih verskih skupnosti. Kardinalu Andersu Arboreliusu, stockholmskemu škofu, se zahvali za to iniciativo, ki je usmerjena v pospeševanje dialoga med verstvi in v služenje edinosti človeške družine.

V ospredje postavi kulturo srečanja, ki lahko bistveno prispeva k mirnejšemu, pravičnejšemu in bolj spravljenemu svetu. »Trajajoča svetovna zdravstvena kriza je boleče pokazala na nujno potrebo po pospeševanju kulture srečanja za vso človeštvo, da bi med moškimi in ženskami našega časa rasla želja po srečevanju drugih, iskanju stika, graditvi mostov, pripravi projektov, ki vključujejo vse (prim. Fratelli tutti, 216). V tem kontekstu s posebno naklonjenostjo sprejemam iskanje odzivov na priložnosti in izzive, ki ta perspektiva daje svetovnim verstvom.«

Obrne se na predstavnike inštituta in njihove kolege, ki »kot akademiki in diplomati iz različnih držav opravljajo pomembno vlogo v pospeševanju te kulture«. Njihov prispevek po svoji naravi mora sloneti tako na organski analizi kot na usmerjenosti v izvajanje ter v praktične in odnosne rezultate, s posebnim poudarkom na pravicah najrevnejših in izključenih. »Z drugimi besedami, misli in srce morajo biti v harmoniji pri zasledovanju univerzalnega skupnega dobrega in – v skladu z najboljšo tradicijo šole v Salamanki – pri iskanju celostnega razvoja vsake osebe, brez izjem ali krivične diskriminacije.«

»Trenutno takšen celosten pristop za zaščito in podporo pravic vseh, pripada političnim in verskim voditeljem, kajti ravno kultura srečanja lahko ponudi osnovo za bolj enoten in spravljen svet. Samo ta kultura lahko vodi v trajno pravičnost in mir za vse, kakor tudi v pristno skrb za naš skupen dom. Medtem ko se človeštvo še naprej sooča z negotovostmi in izzivi sedanjosti, vse opogumljam, da ostanete zavzeti v iskanju novih in ustvarjalnih poti, ki vodijo v rast te kulture srečanja, tudi v korist sloge in blagostanja prihodnjih generacij.« 

Petek, 12. februar 2021, 13:20