Išči

Papeževo video sporočilo za virtualno srečanje venezuelskih škofov in duhovnikov

Video sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška škofom ter škofijskim in drugim duhovnikom v Venezueli za virtualne srečanje, ki poteka 19. in 20. januarja na temo: Naši duhovniki med pandemijo. Njihova izkušnja ter izvajanje duhovniškega služenja med tem obdobjem.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Dragi bratje škofje in duhovniki, zahvaljujem se Gospodu za možnost, da vas lahko nagovorim na ta dan, ko začenjate srečanje po spletu, ob upoštevanju težav, ki stiskajo toliko naših bratov in sester v Venezueli in po celem svetu. To je priložnost, v kateri lahko v duhu službenega duhovništva podelite vaša duhovniška izkustva, vaše napore, vaše negotovosti, kakor tudi vaša hrepenenja in vašo odločenost, da nadaljujete delo Cerkve, ki je Gospodovo delo.

V teh težkih časih mi prihaja na misel odlomek iz Markovega evangelija (prim. Mr 6,30-31), ki pripoveduje, kako so se apostoli po vrnitvi z misijonskega poslanstva, na katerega jih je poslal Jezus, zbrali okoli njega. Pripovedovali so mu o vsem, kar so storili, o vsem, kar so učili. Potem jih je Jezus povabil, naj se umaknejo, sami z Njim, na samoten kraj in si nekoliko odpočijejo.

Dejstvo, da smo pastirji Cerkve tudi v današnjem trenutku, od nas zahteva, da delujemo na ta način. Ne moremo delovati sami, osamljeni, samozadostni, s skritimi programi. Nujno je, da se vedno vrnemo k Jezusu, da se zberemo v zakramentalnemu bratstvu, da bi povedali njemu in da bi si pripovedovali med seboj »vse, kar smo storili in kar učili«, v prepričanju, da ne gre za naše, ampak za Božje delo. On nas rešuje, mi smo samo orodje v njegovih rokah.

Cilj tega zborovanja, ki zaradi Covid-19 poteka virtualno, je omogočiti srečanje tistim, ki so prejeli poslanstvo pričevanja in razširjanja Gospodovega očetovstva v svetem vernem Božjem ljudstvu. S tem v zvezi bi vas rad opozoril na dve načeli, ki ju nikoli ne smemo izgubiti izpred oči in zagotavljata rast Cerkve, če bomo zvesti: ljubezen do bližnjega in služenje drug drugemu. Ti načeli sta zasidrani v dveh zakramentih, ki ju Jezus postavi pri zadnji večeri in sta tako rekoč temelj njegovega sporočila: evharistija za učenje ljubezni in umivanje nog za učenje služenja. Ljubezen in služenje skupaj, drugače ne gre.

Tako od nas zahteva Gospod: izvedenci v nalogi ljubiti druge in sposobni, da jim v majhnih vsakdanjih dejanjih ljubezni in pozornosti pokažemo ljubkovanje Božje nežnosti. Hoče, da smo tudi služabniki naših bratov, toda ponižni služabniki, kajti pošilja nas Jezus in nas opominja, da služabnik ni večji kot njegov Gospod in poslani ni večji od tistega, ki ga je poslal. Potrebno je, da v življenju poživimo željo po posnemanju dobrega Pastirja in se naučimo biti »služabniki« vseh, zlasti manj srečnih bratov in sester, ki so tolikokrat odvrženi, in se potruditi, da se bodo v tem času krize čutili spremljani, podpirani in ljubljeni.

Dragi bratje škofje in duhovniki, vabim vas, da greste naprej ter z veseljem in odločnostjo delate v vašem pastoralnem delovanju. Da obnovite dar samega sebe Gospodu in njegovemu svetemu ljudstvu. Zahvaljujem se vam za pričevanje ljubezni in služenja venezuelskim bratom in sestram, ki ste ga izkazali v vaši pozornosti do bolnikov, ki ste jim prinesli moč v Božji besedi in evharistiji; ki ste ga izkazali v vašem spremljanju zdravstvenega osebja, reševalcev in prostovoljcev, ki pomagajo bolnikom v tej pandemiji; v vaši vnemi pri pomoči ubogim in izključenim ter tistim, ki jim primanjkuje potrebnega za preživetje in za dostojanstveno pot naprej. Hvala, hvala za vse to.

Z hvaležnostjo zagotavljam svojo bližino ter svojo molitev vsem vam, ki peljete naprej poslanstvo Cerkve v Venezueli z oznanjanjem evangelija ter s številnimi pobudami dejavne ljubezni do izčrpanih bratov in sester zaradi revščine pa tudi zaradi zdravstvene krize. Vse vas izročam priprošnji Naše coromotske Gospe in sv. Jožefa.

In naj vas Gospod blagoslavlja in vas spremlja. Blagoslavlja in spremlja naj vaše delo, vaše srce, vaše roke, vaša kolena, ko molite. Blagoslavlja in spremlja naj vaša upanja, dobre namene in predvsem, naj blagoslavlja in spremlja vašo enotnost. Nikar se ne sprite. Ne sprite se. Vedno je možnost biti enotni. Kot je vedno možnost izolirati se ter sprejeti držo sektaškega srca zunaj edinosti Cerkve. Naj vas Gospod blagoslovi in vas spremlja. In prosim, prosim vas, da molite zame.

Torek, 19. januar 2021, 14:58