Išči

Papežev molitveni namen za januar 2021: V službi bratstva

V mesecu januarju molimo po papeževem namenu, naj nam Gospod da milost, da bomo živeli v polnosti bratstvo z brati in sestrami drugih verstev, brez prepirov, v molitvi drug za drugega in v odprtosti do vseh.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Ko molimo Boga v hoji za Jezusom, se povezujemo kot bratje s tistim, ki moli v hoji za drugimi kulturami, drugimi izročili in drugimi verovanji. Smo bratje, ki molijo. Bratstvo nas vodi, da se odpremo Očetu vseh ter da vidimo v drugem brata, sestro, s katerim si deliti življenje ali se medsebojno podpirati, da bi se imeli radi in se poznali.

Cerkev poudarja delovanje Boga v drugih verstvih, pri tem pa ne pozablja, da je za nas kristjane vir človeškega dostojanstva in bratstva v evangeliju Jezusa Kristusa. Verujoči se moramo vrniti k svojim izvirom ter se osredotočiti na to, kar je bistveno. Bistveno za našo vero je češčenje v odnosu do Boga in ljubezen do bližnjega.

Molimo, naj nam Gospod da milost, da bomo živeli v polnosti bratstvo z brati in sestrami drugih verstev, brez prepirov, v molitvi drug za drugega in v odprtosti do vseh.

Torek, 5. januar 2021, 17:04