Išči

Napis na sedežu Administracije za upravljanje premoženja apostolskega sedeža (APSA). Napis na sedežu Administracije za upravljanje premoženja apostolskega sedeža (APSA). 

Sporočilo za javnost ob novem papeževem apostolskem pismu »Boljša organiziranost«

Tiskovni urad Svetega sedeža je podal sporočilo za javnost ob novem apostolskem pismu v obliki Motu Proprio papeža Frančiška glede nekaterih ekonomsko finančnih kompetenc znotraj Svetega sedeža.

P. Ivan  Herceg DJ – Vatikan

Sveti oče je objavil Motu Proprio, s katerim spremeni v zakon to, kar je že napisal v pismu 25. avgusta 2020 državnemu tajniku. Ta Motu Proprio predstavlja nadaljnji pomemben korak glede reforme rimske kurije. Odločitev je prišla pred 1. januarjem zato, da se lahko izvede že v proračunu za leto 2021. Komisija, ki jo je ustanovil sveti oče za prehod ekonomskih in finančnih funkcij iz Državnega tajništva na Administracijo za upravljanje premoženja apostolskega sedeža (APSA) v njeno upravo ter na Tajništvo za ekonomijo za izvajanje nadzora, je delala v preteklih tednih in bo še nadaljevala z delom za izvedbo tehničnih podrobnosti do 4. februarja prihodnje leto, kakor je bilo že prej predvideno.

S tem novim zakonom se zmanjša število odgovornih glede ekonomije Svetega sedeža in se skoncentrira administracija, upravljanje ter ekonomske in finančne odločitve na dikasterije, ki so temu namenjeni. Z njim hoče sveti oče nadaljevati z boljšo organizacijo rimske kurije ter z bolj osredotočenim delovanjem Državnega tajništva, ki bo tako lahko z večjo svobodo pomagala Njemu in njegovim naslednikom glede pomembnih vprašanj za dobro vse Cerkve. Tako imenovanemu Administrativnemu uradu Državnega tajništva bo ob dejstvu, da ne bo več imel funkcijo upravljanja in odločanja glede skladov ter investicij, zmanjšana obsežnost njegovega delovanja.

Motu Prorio določa večji nadzor in večjo vidljivost glede Petrovega novčiča ter skladov, ki izhajajo iz donacij vernikov. Poleg tega se bo povečal nadzor nad nekaterimi ustanovami, ki upravljajo z računi in skadi Svetega sedeža, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih donacij. S temi odločitvami izraža sveti oče svojo osebno zavzetost ter zavzetost rimske kurije glede večje transparentnosti, glede bolj jasne razdelitve funkcij, glede večje učinkovitosti nadzora ter večje prilagoditve ekonomije Svetega sedeža poslanstvu Cerkve na način, da bo Božje ljudstvo, ki pomaga s svojo velikodušnostjo vzdrževati poslanstvo rimskega škofa, to lahko storilo z večjim zaupanjem, da se z njihovimi prispevki upravlja na prav in transparenten način ter da se nad tem izvaja dolžen nadzor.

Ponedeljek, 28. december 2020, 12:54