Išči

Papež na virtualnem vrhu za krepitev podnebne ambicije: Gojiti kulturo skrbnosti

V soboto, 12. decembra, pet let po sklenitvi dogovora o Pariškem sporazumu, je potekal virtualni vrh za krepitev podnebne ambicije. Udeležence je preko video sporočila nagovoril tudi papež Frančišek.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Prizadevanje za kulturo skrbnosti

Na začetku je spomnil, da sedanja pandemija in podnebne spremembe, ki ne vplivajo le na okolje, ampak tudi na etično, družbeno, ekonomsko in politično področje, zaznamujejo predvsem življenje najrevnejših in najšibkejših. To dejstvo nas po papeževih besedah poziva k odgovornosti, da bi si prizadevali za kulturo skrbnosti, ki bo v središče postavila človeško dostojanstvo in skupno dobro.

Sveti sedež namerava neto ničelne emisije doseči pred 2050

Sveti oče je spomnil, da je poleg sprejetja nekaterih neodložljivih ukrepov potrebna strategija, s katero se bo dosegel cilj neto ničelne emisije. Temu prizadevanju se pridružuje tudi Sveti sedež, in sicer na dveh ravneh: po eni strani namerava neto ničelne emisije doseči pred letom 2050, in sicer z okrepljenimi prizadevanji na področju okoljskega ravnanja, ki je v teku že nekaj let. Na ta način bo mogoča racionalna uporaba naravnih virov kot sta voda in energija, energetska učinkovitost, trajnostna mobilnost, pogozdovanje in krožno gospodarstvo, tudi pri ravnanju z odpadki.

Globalni dogovor o vzgoji in Frančiškova ekonomija

Po drugi strani pa si Sveti sedež prizadeva za pospeševanje vzgoje za celostno ekologijo. Politični in tehnični ukrepi po papeževih besedah ne zadoščajo, ampak jih je potrebno povezati z »vzgojnim procesom, ki bo spodbujal kulturni model razvoja in trajnosti, ki bo temeljil na bratstvu ter na zavezi med človeškim bitjem in okoljem«. S tem namenom je sveti oče tudi pričel z globalnim dogovorom o vzgoji, ki bo spremljal katoliške šole in univerze, ki jih po vsem svetu obiskuje več kot 70 milijonov otrok in mladih. Papež je prav tako spomnil na Frančiškovo ekonomijo, preko katere mladi ekonomisti, podjetniki, strokovnjaki na področju financ in sveta dela spodbujajo nove poti, ki bodo presegale energetsko revščino ter v središče narodnih in mednarodnih politik postavljale skrb za skupno dobro. Prav tako pomembno je prizadevanje za trajnostno proizvodnjo, tudi v državah z nizkimi prihodki – in sicer na način, da se z njimi podeli primerne napredne tehnologije.

Na ukradimo novim generacijam upanja v boljšo prihodnost

Ob koncu video sporočila je papež Frančišek dejal, da je prišel trenutek, ko je potrebno spremeniti smer, ter pozval, da novim generacijam ne bi ukradli upanja v boljšo prihodnost.

 

Sobota, 12. december 2020, 16:30