Išči

La-messa-alla-giornata-della-vita-consacrata-a-Rakovnik-presieduta-da-mons-Stanislav-Zore-2.jpg

Izšlo apostolsko pismo papeža Frančiška z naslovom: Ab initio

Danes, v ponedeljek, 7. decembra, je bilo objavljeno papeževo apostolsko pismo v obliki »motu propria« z naslovom Ab initio, s katerim se spreminjata kan. 435 §1 in kan. 506 §1 Zakonika cerkvenega prava Vzhodnih Cerkva.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Apostolsko pismo v obliki motu proprija

Ab initio
Quibus can. 435 §1 et can. 506 §1
Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium mutantur

Vse od prvih časov Cerkve se nekateri verniki čutijo poklicane posvetiti na poseben način svoje življenje v službi Bogu in bratom in tako pričevati pred skupnostjo svojo ločitev od sveta preko tega, kar bo nadalje postalo zaobljube evangeljskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine.

Individualnim izrazom tega sledijo najprej na Vzhodu in zatem na Zahodu oblike skupnega bratskega življenja, ki jih ureja Pravilo in pokorščina predstojniku.

»Zgodilo se je«, pravi 2. vatikanski koncil, »da se je kot drevo, ki ga je posadil Bog, začelo na čudovit in raznovrsten način razširjati na Gospodovi njivi, začele rasti različne oblike osebnega ali skupnega načina življenja ter različne družine, ki so se razvile v korist njihovih članov ter za dobro vsega Kristusovega telesa« (Lumen gentium, 43).

Cerkev sprejema različne oblike posvečenega življenja kot izraz bogastva darov Svetega Duha tako, da cerkvena oblast, še zlasti pastirji delnih Cerkva razlagajo svete ter urejajo prakso, ki tako ustanavlja stabilne oblike življenja, pri tem pa se izogiba, da bi »neprevidno nastajale nekoristne ustanove in take, ki nimajo dovolj življenjske moči« (2. Vatikanski koncil, Odlok Perfectae caritatis, 19).

Apostolski sedež je zato pristojen, da spremlja pastirje med procesom razločevanja, ki vodi v cerkveno priznanje novega instituta ali nove družbe eparhalnega prava, bodisi da da zadnjo besedo pri preizkusu pristnosti navdihnjenega namena.

Potem ko sem poskrbel za spremembe Zakonika cerkvenega prava, v tej smeri določam tudi spremembe kanonov 435 §1 in 506 §1 CCEO (Zakonika cerkvenega prava Vzhodnih Cerkva), ki sta zamenjana s sledečim besedilom:

Can. 435 §1 - Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.

Can. 506 §1 - Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.

Ukazujem, da ima to, kar določa to Apostolsko pismo v obliki Motu propria, trdno in trajno veljavo, ne glede na vse nasprotno, čeprav bi bilo vredno posebne omembe, in naj bo razglašeno z objavo v Osservatore Romano, z začetkom veljavnosti 8. decembra 2020 ter nato objavljeno v uradnem komentarju Acta Apostolicae Sedis.

V Lateranu, 21. novembra leta 2020, na liturgični spomin Darovanja Device Marije, v osmem letu mojega papeževanja

FRANČIŠEK

Ponedeljek, 7. december 2020, 12:56