Išči

Sveti oče: Ženske – protagonistke Cerkve v izhodu

Sveti oče se je s sporočilom obrnil na članice Ženskega sosveta pri Papeškem svetu za kulturo, ki so organizirale seminar na temo »Ženske berejo papeža Frančiška: branje, premišljevanje in glasba«. Izpostavil je, da so ženske »protagonistke Cerkve v izhodu«; poslušanje, meditacija in ljubeče delovanje so sestavni elementi veselja, ki se obnavlja in se sporoča drugim preko ženskega pogleda.

Andreja Červek – Vatikan

Papež v sporočilu izpostavi »lepo novost«, ki jo Ženski sosvet pri Papeškem svetu za kulturo predstavljajo znotraj rimske kurije. Prvič namreč nek dikasterij vključuje tudi skupino žensk, ki so protagonistke projektov in kulturnih smernic in kjer ne gre samo za ukvarjanje z ženskimi vprašanji. »Vaš sosvet je sestavljen iz žensk, ki delujejo v različnih sektorjih družbenega življenja in so prinašalke svetovnih kulturnih in verskih pogledov, ki so kljub različnosti usmerjeni k cilju, da se skupaj dela v zajemnem spoštovanju,« zapiše Frančišek.

Seminar je sestavljen iz več srečanj, tokratno prvo pa je namenjeno apostolski spodbudi Evangelii gaudium, naslednji dve pa bosta v ospredje postavili okrožnico Laudato si’ ter Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Kot zapiše papež v sporočilu, gre za besedila, posvečena temam evangelizacije, stvarstva in bratstva: »Gre za pomembne izbire, v katerih se odraža duh Sosveta, bogata različnost, ki zna delati, medtem ko v dialogu išče točke skladnosti in ujemanja.«

Srečanje je postavljeno v okvir učenja velike žene, sv. Hildegarde in Bingna, ki je bila leta 2012 razglašena za cerkveno učiteljico. »Tudi ona je kakor sv. Frančišek Asiški sestavila ubrano hvalnico, v kateri opeva in slavi Gospoda stvarstva in v stvarstvu,« spomni papež. »Hildegarda združuje znanstveno znanje in duhovnost. In že tisoč let kot prava učiteljica bere, komentira, ustvarja in uči moške in ženske. Razbila je sheme svojega časa, ki so ženskam preprečevale študiranje in vstopanje v knjižnice, in kot opatinja je to zahtevala tudi od svojih sosester. Uči petje in sklada glasbo, ki je zanjo bila val, zmožen popeljati jo visoko, vse do Boga. Glasba zanjo ni bila le umetnost ali znanost, bila je tudi bogoslužje.«

Članice Ženskega sosveta želijo »ustvariti dialog med razumom in duhovnostjo, med enostjo in različnostjo, med glasbo in bogoslužjem, s temeljnim ciljem, kar je univerzalno prijateljstvo in zaupanje«. »In to počnete z ženskim glasom, ki hoče v bolnem svetu pomagati zdraviti,« izpostavi Frančišek. »Vaš način branja bo lahko ponudil poseben pogled na temo socialnega in kulturnega soočanja kot prispevka k miru, kajti ženske imajo dar, da prinesejo modrost, ki zna zakrpati rane, odpuščati, izumiti in obnoviti.«

»V zgodovini zveličanja je žena ta, ki sprejme Besedo; in žene so tiste, ki v temni noči varujejo plamen vere, čakajo in oznanijo vstajenje. Radostna in globoka uresničitev ženske je osredotočena na ti dve dejanji: sprejetje in oznanilo. Ženske so protagonistke Cerkve v izhodu, in sicer s poslušanjem in skrbnostjo, ki ju izkazujejo do potreb drugih, ter z izrazito sposobnostjo, da podpirajo dinamike pravičnosti v ozračju 'domače topline', v različnih družbenih okoljih, v katerih se nahajajo. Poslušanje, meditacija, ljubeče delovanje: to so sestavni elementi veselja, ki se obnavlja in se sporoča drugim preko ženskega pogleda, v skrbi za stvarstvo, v upravljanju pravičnejšega sveta, v ustvarjanju dialoga, ki spoštuje in vrednoti razlike,« zapiše papež Frančiške in zaželi, da bi bile »prinašalke miru in obnove«, bile »navzočnost, ki zna s ponižnostjo in pogumom razumeti in sprejeti novost ter gojiti upanje v svetu, utemeljenem na bratstvu«.

 

Četrtek, 8. oktober 2020, 12:53