Išči

Papež v video sporočilu FAO: Lakota ni samo tragedija, ampak sramota

16. oktobra obhajamo svetovni dan hrane, ki ga je uvedla Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) z namenom, da obeleži njeno ustanovitev, ki sega v leto 1945. Na sedežu omenjene organizacije v Rimu je danes potekala virtualna slovesnost, na kateri je z video sporočilom sodeloval tudi papež Frančišek.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Vaša ekscelenca,
g. Ču Dungju,
Generalni direktor FAO,

na dan, ko Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo obhaja 75-letnico ustanovitve, želim pozdraviti vas in vse člane, ki jo sestavljajo. Njeno poslanstvo je lepo in pomembno, saj je cilj vašega dela premagati lakoto, negotovo preskrbo s hrano in podhranjenost.

Predlagana tema letošnjega svetovnega dneva hrane je pomenljiva: »Gojiti, hraniti, ohranjati«, in to »Skupaj. Naša dejanja so naša prihodnost.« Ta tema poudarja, da je potrebno delovati skupaj in trdno voljo, da bi mogli ustvarjati pobude, ki bi izboljšale okolje, ki nas obdaja, ter vzbujale upanje mnogih oseb in mnogih narodov.

V teh 75 letih se je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo naučila, da ni dovolj proizvajati hrano, ampak je prav tako pomembno zagotoviti, da so prehranski sistemi trajnostni in nudijo zdravo prehrano, ki je dostopna vsem. Gre za sprejemanje inovativnih rešitev, ki bi mogle spremeniti način, na katerega proizvajamo in uporabljamo hrano v blagor naših skupnosti in našega planeta; na ta način dolgoročno krepimo sposobnost obnavljanja in trajnostnega razvoja.

Zato je v tem obdobju velikih težav, ki jih je povzročila pandemija covida-19, še bolj pomembno podpirati pobude, ki jih izvajajo organizacije kot so FAO, Svetovni prehrambeni program (PAM) in Mednarodni sklad za kmetijski razvoj (IFAD) z namenom pospeševanja trajnostnega in raznolikega kmetijstva, podpiranja majhnih kmetijskih skupnosti ter sodelovanja pri kmetijskem razvoju najrevnejših držav.

Zavedamo se, da je potrebno na ta izziv odgovoriti v dobi, ki je polna nasprotij: po eni strani smo priče napredku brez primere na različnih področjih znanosti; po drugi strani pa ima svet pred seboj mnogovrstne humanitarne krize. Žal ugotavljamo, da glede na nedavne statistike FAO kljub prizadevanjem v zadnjih letih število ljudi, ki se borijo z lakoto in negotovo preskrbo s hrano, narašča, sedanja pandemija pa bo te številke še povečala.

Lakota ni le tragedija, ampak tudi sramota za človeštvo. V veliki meri jo povzroča neenaka razporeditev sadov zemlje, čemur se pridružujejo še pomanjkanje naložb v kmetijskem sektorju, posledice podnebnih sprememb in povečanje konfliktov na različnih področjih planeta. Po drugi strani se odmetava na tone hrane. Pred to stvarnostjo ne moremo biti še naprej neobčutljivi ali ohromeli. Vsi smo odgovorni.

Sedanja kriza nam kaže, da so za izkoreninjenje lakote potrebne konkretne politike in dejanja. Včasih nas dialektične in ideološke razprave oddaljujejo od dosege tega cilja in dopuščamo, da naši bratje in sestre še naprej umirajo zaradi pomanjkanja hrane. Pogumna odločitev bi bila, da bi z denarjem, ki se ga uporablja za orožje in druge vojaške stroške, ustanovili »svetovni sklad«, da bi lahko dokončno odpravili lakoto in prispevali k razvoju najrevnejših držav. Na ta način bi se izognili mnogim vojnam in emigraciji mnogih naših bratov in njihovih družin, ki so primorani zapustiti svoj dom in svojo državo v iskanju bolj dostojnega življenja (prim. Fratelli tutti (Vsi bratje), št. 189 in 262).

Gospod generalni direktor, ob tem ko vam želim, da bi bila dejavnost FAO vedno bolj učinkovita in rodovitna, kličem Božjega blagoslova na vas in na tiste, ki sodelujejo pri tem temeljnem poslanstvu obdelovanja zemlje, hranjenja lačnih in varovanja naravnih virov, da bi mogli vsi živeti dostojno, s spoštovanjem in ljubeznijo. Najlepša hvala.  

Petek, 16. oktober 2020, 14:52