Išči

Papež Frančišek sprejel karabinjerje, ki opravljajo svojo službo v neposredni bližini vatikanske države

Papež Frančišek je danes, v soboto, 17. oktobra, sprejel v avdienco v dvorani Klementini v Vatikanu karabinjerje čete »Svetega Petra«.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Papežev nagovor

Dragi karabinjerji!
Vesel sem, da vas lahko sprejmem in vsakemu od vas namenim svoj prisrčen pozdrav. Pozdravljam komandanta generala korpusa karabinjerjev in se mu zahvaljujem za njegove besede, komandanta čete »Svetega Petra«, druge komandante in oficirje in vse vas tukaj navzoče.

Želim izraziti svojo hvaležnost za službo, ki jo nudite Svetemu sedežu v sodelovanju z drugimi italijanskimi in vatikanskimi silami za javno varnost in red. Vaše cenjeno delovanje v okolici vatikanske države omogoča skozi leto mirno odvijanje dogodkov, ki privabljajo romarje in turiste z vsega sveta. Gre za dejavnost, za katero je po eni strani potrebna zahteva po spoštovanju izdanih odredb in po drugi strani potrpežljiva razpoložljivost do zahtev ljudi. To je ta potrpežljivost, ki jo imate do tistih, ki vam zastavljajo vprašanja, tudi do duhovnikov. Hvala vam za to.

Profesionalnost in čut za odgovornost, s katerima pričujete na terenu, izražata in poživljata znotraj družbene skupnosti smisel za solidarnost. Pri svojem delu okoli Vatikana, kakor tudi na drugih področjih mesta, ste poklicani imeti posebno pozornost do ranljivih in krhkih oseb, še posebej ostarelih, ki so korenina naše kulture, živ spomin naše kulture. To je omogočeno zaradi zaupanja in posvetitve za skupno dobro, ki se običajno vzpostavi med karabinjerji in ljudmi. Zanimivo je to in resnično. Ko neka oseba sreča karabinjerja, se zaveda, da lahko računa na njegovo pomoč. To pa je še toliko bolj vredno, če se zgodi na skrivnem med vsakodnevno službo preko majhnih a pomenljivih gest. Če tudi vaši predstojniki ne zvedo za ta skrita dejanja, vi dobro veste, da jih Bog vidi in jih ne pozabi!

Vaše poslanstvo se izraža v posvetitvi bližnjemu in vas vsak dan zavezuje, da odgovorite na to zaupanje in spoštovanje, ki ga imajo ljudje do vas. To pa zahteva neprestano razpoložljivost, previdnost, duha žrtvovanja in čut za dolžnost. Opogumljam vas, da ste povsod pospeševalci odgovornega državljanstva, da pomagate ljudem biti dobri državljani, ter da so varuhi pravice do življenja preko prizadevanja za varnost in neogroženost ljudi. Pri opravljanju svojega poklica naj vas vedno spremlja zavest, da Bog ljubi vsako osebo, ki je njegova stvaritev in kot takšna si zasluži spoštovanje. Gospodova milost naj vsak dan poživlja duha, s katerim se posvečate svojemu delu in vas spodbuja, da ga živite z še večjo pozornostjo in posvetitvijo.

Ponovno izražam svojo hvaležnost za vašo budno in diskretno navzočnost okoli Vatikana. Gospod naj vam poplača za to! Vsako jutro, ko pridem v svojo delovno sobo, pomolim k Mariji in potem grem do okna, da pogledam na trg, da pogledam mesto in tam ob robu trga vidim vas. Vsako jutro vas s srcem pozdravim in se vam zahvalim.  Želim vam, da vam vaša vera, tradicija zvestobe in velikodušnosti, katere dediči ste, ideali karabinjerjev pomagajo najti pri vašem služenju vedno nove motive za uresničenje tega. Da bi lahko vsak izmed vas imel pozitivne izkušnje za svoje lasno profesionalno, osebno in družinsko življenje.

Nad vas in nad vaše vsakodnevno delo kličem darove Svetega Duha. Izročam vas Marijinemu materinskemu varstvu, ki jo vi častite kot Zvesto Devico. K njej se z zaupanjem zatekate še zlasti v trenutkih utrujenosti in težav s trdnim prepričanjem, da bo kot nežna Mati znala predstaviti svojemu Sinu Jezusu vaše potrebe in vaša pričakovanja. Ona je mati in kot vse matere zna, kako varovati, kako zaščititi, kako pomagati. In prosim vas, da molite zame. Hvala!

Sobota, 17. oktober 2020, 12:25