Išči

Papež Frančišek med sveto mašo  v športnem mestu Zayed v Abu Dhabiju. Papež Frančišek med sveto mašo v športnem mestu Zayed v Abu Dhabiju. 

Papežev reskript glede jurisdikcije katoliških vzhodnih patriarhov

Z današnjim dnem, torej s četrtkom, 6. avgusta 2020 stopi v veljavo reskript papeža Frančiška glede jurisdikcije katoliških vzhodnih patriarhov na Arabskem polotoku.

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
O JURISDIKCIJI KATOLIŠKIH VZHODNIH PATRIARHOV NA ARABSKEM POLOTOKU

 Upoštevajoč zgodovinske posebne pravice glede jurisdikcije katoliških vzhodnih patriarhov na Arabskem polotoku, na njihovo izrecno prošnjo in zaradi večjega duhovnega dobrega za njihove vernike, je papež Frančišek, potem ko je poglobljenemu in daljšemu razmisleku podvrgel zadevo, ki jo je doslej urejal Rescriptum ex Audientia Ss.mi s 6. marca 2003, ki je bil potrjen z  Rescriptum ex Audientia Ss.mi z 8. aprila 2006, na sprejemu podpisanega kardinala državnega tajnika, dne 18. maja 2020, določil, kot sledi:

1.  razveljavi se Rescriptum ex Audientia Ss.mi s 6 marca 2003, ki je bil potrjen z Rescriptum ex Audientia Ss.mi z 8. aprila 2006, kar zadeva katoliške vzhodne patriarhe. Istočasno se jurisdikcija vseh in samo katoliških vzhodnih patriarhov razširi na celoten Arabski polotok (apostolska vikariata Severne Arabije in Južne Arabije);
2. pastoralna skrb za vzhodne vernike, nad katerimi vršijo jurisdikcijo, bo potekala v usklajevanju z  apostolskimi vikarji;
3.  razen posebnih pravic, ki jih imajo papeški predstavniki, so apostolski vikarji predstavniki Katoliške Cerkve pri političnih oblasteh zadevnih držav in vzhodni patriarhi se bodo na tem področju sklicevali nanje;
4. ne glede na kan. 85 § I Zakonika kanonov vzhodnih Cerkva, bo morebitna vzpostavitev novih cerkvenih okrožij sui iuris predmet predhodne odobritve Apostolskega sedeža. To odstopanje je določeno za pet let, potem pa se bo ponovno preverilo;
5.  Rescriptum ex Audientia Ss.mi s 6. marca 2003, ki je bil potrjen z Rescriptum ex Audientia Ss.mi z 8. aprila 2006, ostane v veljavi za vse vzhodne vernike, ki ne pripadajo patriarhalnim Cerkvam, navzočim na Arabskem polotoku.

Ta Rescriptum je razglašen z objavo v “L'Osservatore Romano”, v veljavo pa stopi 6. avgusta 2020 in je nato objavljen v Acta Apostolicae Sedis.

Vatikan, 22. julija 2020
PIETRO KARD. PAROLIN
Državni tajnik Njegove svetosti

Četrtek, 6. avgust 2020, 16:48