Išči

Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. 

Papež Frančišek o dveh držah hoje za Jezusom: Odpovedati se sebi in vzeti svoj križ

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangeljski odlomek (prim. Mt 16,21-27) je povezan s tistim prejšnje nedelje (prim. Mt 16,13-20). Potem ko je Peter tudi v imenu drugih učencev izpovedal vero v Jezusa kot Mesija in Božjega Sina, jim je Jezus sam začel govoriti o svojem trpljenju.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 22. nedeljo med letom.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Med potjo v Jeruzalem (Jezus) odkrito razlaga svojim učencem kaj ga čaka na koncu poti v svetem mestu. Napove svojo skrivnost smrti in vstajenja, ponižanja in slave. Pravi, da bo moral »veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati« (Mt 16,21). Toda njegovih besed ne razumejo, saj imajo učenci še vedno nezrelo vero, preveč navezano na miselnost tega sveta (prim. Rim 12,2). Mislijo na zmago, a preveč zemeljsko in zato ne razumejo govorice križa.

Pred vizijo, da bi Jezus lahko neuspel in umrl na križu, se isti Peter upre in pravi: »Samo tega ne, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« (v. 22). Veruje v Jezusa. Peter je tak. Ima vero, veruje v Jezusa in hoče hoditi za njim, toda ne sprejema, da gre njegova slava preko trpljenja. Za Petra in druge učence, pa tudi za nas, je križ nekaj nelagodnega, pohujšanje, medtem ko je za Jezusa pohujšanje bežanje pred križem, kar pomeni odreči se Očetovi volji, poslanstvu, ki mu ga je On zaupal zaradi našega zveličanja. Zaradi tega Jezus odgovori Petru: »Postavi se zadaj, za mano, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško!« (v. 23). Pred desetimi minutami je Jezus hvalil Petra. Obljubil mu je, da bo osnova njegove Cerkve, temelj. Deset minut zatem mu reče Satan. Kako lahko to razumemo? To se zgodi vsem nam. Med trenutki pobožnosti, gorečnosti, dobre volje, bližine bližnjemu gledamo Jezusa in gremo naprej. V trenutkih ko pride naproti križ, bežimo. Hudič, Satan, kot je rekel Jezus Petru, nas skuša. Ravno hudobni duh, ravno hudič nas oddaljuje od križa, od Jezusovega križa.

Potem se je Jezus obrnil k vsem in dodal: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj« (v. 24). Na ta način nakaže pot pravega učenca in mu pokaže dve drži. Prva je »odpovedati se sebi«, kar pa ne pomeni površne spremembe, temveč spreobrnjenje, preobrat miselnosti in vrednot. Druga drža pa je vzeti svoj križ. Ne gre samo za potrpežljivo prenašanje vsakodnevnih nadlog, temveč prenašati z vero ter odgovornostjo tisti del napora in trpljenja, ki ga boj proti zlu prinaša. Življenje kristjanov je vedno boj. Sveto pismo pravi, da je življenje vernikov trdo disciplinirano delo, torej bojevanje proti zlobnemu duhu, bojevanje proti zlu.

Tako prizadevanje »vzeti križ« postane udeležba s Kristusom za zveličanje sveta. Ko mislimo na to, storimo tako, da bo križ viseč na steni doma, ali majhen križ, ki ga nosimo okoli vratu, bil znamenje naše želje pridružiti se Kristusu v služenju z ljubeznijo našim bratom in sestram, še posebej najmanjšim in najbolj ranljivim. Križ je sveto znamenje Božje ljubezni in je znamenje Jezusove žrtve, zato naj se ga ne poniža na raven čarobnega predmeta ali okrasnega nakita. Vsakič ko se zazremo v podobo križanega Kristusa, pomislimo, da je On kot resnični Gospodov služabnik uresničil svoje poslanstvo tako, da je daroval življenje in prelil svojo kri za odpuščanje grehov. Ne pustimo se v Zlobneževi skušnjavi prevesti na drugo stran. Posledično, če hočemo biti njegovi učenci, smo poklicani posnemati ga tako, da brez zadržkov potrošimo svoje življenje za ljubezen do Boga in do bližnjega.

Devica Marija, ki je bila združena s svojim Sinom vse do Kalvarije, naj nam pomaga, da se ne bomo umikali preizkušnjam in trpljenju, ki jih pričevanje za evangelij prinaša.

Nedelja, 30. avgust 2020, 13:35