Išči

Iz obreda posvetitve devic: »Vse ljubite in najrajši imejte uboge.« Iz obreda posvetitve devic: »Vse ljubite in najrajši imejte uboge.«  

Papež posvečenim devicam: Bodite žene, ki verjamejo v moč nežnosti

Pred petdesetimi leti je takratna Kongregacija za bogočastje, po naročilu sv. Pavla VI., sprejela novi obred posvetitve devic. Papež Frančišek je ob obletnici objave obreda poslal sporočilo in posvečene device pozval, naj ne ugašajo preroštva svoje poklicanosti. Bodite žene usmiljenja, ki verjamejo v revolucionarno moč nežnosti in naklonjenosti, jih je spodbudil.

Andreja Červek – Vatikan

»Vaša poklicanost postavlja na svetlo neizčrpno in raznovrstno bogastvo Duha Vstalega, ki vse dela novo (prim. Raz 21,5). Obenem je znamenje upanja: Očetova zvestoba tudi danes v srca nekaterih žensk polaga željo, da se posvetijo Gospodu v devištvu, ki ga živijo v svojem običajnem družbenem in kulturnem okolju, so ukoreninjene v krajevni Cerkvi, v obliki starodavnega življenja in istočasno novega in modernega,« zapiše papež Frančišek v sporočilu posvečenim devicam, ki bi se ob 50. obletnici sprejetja obreda posvetitve devic morale sestati na mednarodnem srečanju v Rimu, a se ga je zaradi pandemije moralo prestaviti.

Papež zapiše, da so ob spremljanju škofov poglobile posebno obliko svojega posvečenega življenja, pri tem pa izkusile, da posvečenje v Cerkvi vzpostavlja poseben Ordo fidelium. »Nadaljujte to pot, sodelujte s škofi, da bo prišlo do resnega razločevanja poklicanosti ter začetne in trajne formacije. Dar vaše poklicanosti se namreč izraža v simfoniji Cerkve, ki je zgrajena takrat, ko lahko v vas prepozna žene, zmožne živeti dar sestrstva.«

Ob 50. obletnici obnovljenega obreda, papež želi posvečenim devicam reči: »Ne ugašajte preroštva svoje poklicanosti! Poklicane ste ne zaradi svojih zaslug, ampak zaradi Božjega usmiljenja, da bi v svojem življenju odsevale obličje Cerkve, Kristusove Neveste, ki je devica, kljub temu, da je sestavljena iz grešnikov, varuje celovitost vere, spočenja in daje rast novemu človeštvu.«

Skupaj z Duhom, vso Cerkvijo in vsakim poslušalcem Besede so posvečene device povabljene, da se ohranijo za Kristusa in mu govorijo: »Pridi!« (Raz 22,17), da bi tako bivale v moči njegovega odgovora: »Da, pridem kmalu« (Raz 22,20). »Ta Ženinov obisk je obzorje vaše cerkvene poti, vaš cilj, obljuba, ki jo sprejemate vsak dan. Na ta način 'boste lahko zvezde, ki usmerjajo pot sveta' (Benedikt XVI., govor udeleženkam kongresa Ordo Virginum, 15. maj 2008).

Papež jih povabi, naj berejo in meditirajo besedilo obreda, v katerem odmeva smisel njihove poklicanosti: »Poklicane ste izkusiti in pričevati, da nas je Bog, v svojem Sinu, prvi ljubil, da je njegova ljubezen za vse in ima moč, da grešnike spremeni v svetnike. Kajti 'Kristus je vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo' (Ef 5,25-26). Vaše življenje bo razodevalo eshatološko napetost, ki oživlja celotno stvarstvo, ki spodbuja vso zgodovino in izvira iz povabila Vstalega: 'Vstani, lepotica moja, in pridi!' (prim. Vp 2,10).«

Frančišek navede besede iz obreda posvetitve: »Vse ljubite in najrajši imejte uboge.« »Posvetitev vas hrani za Boga, ne da bi vas odstranila iz okolja, v katerem živite in v katerem ste poklicane, da pričujete v slogu evangeljske bližine. S to posebno bližino današnjim moškim in ženskam, naj vaše deviško posvečenje Cerkvi pomaga ljubiti uboge, prepoznati materialno in duhovno uboštvo, pomagati najslabotnejšim in nezaščitenim, trpečemu zaradi fizične ali psihične bolezni, malim in ostarelim, tistemu, ki je v nevarnosti, da bo odvržen.«

»Bodite žene usmiljenja, izvedenke v človečnosti,« nadaljuje sveti oče. »Žene, ki verjamejo v revolucionarno moč nežnosti in naklonjenosti.« Pandemija nas uči, da je prišel čas za odstranitev neenakosti, za ozdravitev od nepravičnosti, ki spodkopava korenine zdravja celotnega človeštva. »To, kar se dogaja v svetu, naj vas pretrese: ne zaprite oči in ne bežite; z nežnostjo prehodite bolečino in trpljenje; vztrajajte v oznanjevanju evangelija življenja, polnega za vse.«

Molitev posvetitve prosi za mnogovrstne darove Duha, da bi lahko živele casta libertas. »To naj bo vas slog odnosov, da boste znamenje poročne ljubezni, ki združuje Kristusa s Cerkvijo, materjo devico, sestro in prijateljico človeštva. S svojo ljubeznivostjo spletajte zgodbe pristnih odnosov, ki bodo četrti naših mest osvobodile osamljenosti in anonimnosti. Bodite sposobne parezije, a daleč stran od skušnjave opravljanja in obrekovanja. Imejte modrost, drznost in zanesljivost dejavne ljubezni, da se boste zoperstavile prevzetnosti in preprečile zlorabe oblasti,« sklene svoje sporočilo papež Frančišek.

 

Ponedeljek, 1. junij 2020, 15:01