Išči

Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. 

Papež: Jezus svojim učencem predstavi tri situacije, s katerimi se bodo morali soočiti

»Dragi bratje in sestre, dober dan! V evangeliju te nedelje (prim. Mt 10,26-33) odmeva povabilo, ki ga Jezus nameni svojim učencem, da naj se ne bojijo, ampak naj bodo močni in naj zaupajo med izzivi življenja ter jih opozori na nasprotovanja, ki jih čakajo«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Današnji odlomek je del misijonarskega govora, s katerim Učitelj pripravlja apostole na prvo izkušnjo oznanjanja Božjega kraljestva. Jezus jih vztrajno spodbuja naj se ne bojijo. Strah je eden od največjih sovražnikov krščanskega življenja, zato Jezus spodbuja: »Ne bojte se«. Jezus jim predstavi tri konkretne situacije, s katerimi se bodo morali soočiti.

Poskus utišanja Božje Besede

Najprej je sovražnost tistih, ki bi hoteli utišati Božjo Besedo tako, da bi jo osladili, razvodeneli ali pa utišali tistega, ki jo oznanja. V tem primeru Jezus spodbuja apostole, da razširjajo tisto sporočilo zveličanja, ki jim ga je on zaupal. Do sedaj jim ga je posredoval s previdnostjo, skoraj na skrivnem, v majhni skupini učencev. Toda oni ga bodo morali izreči pri belem dnevu, torej odkrito in oznanjati s »streh«, tako pravi Jezus, torej javno, njegov evangelij.

Preganjanje

Druga težava na katero bodo naleteli Kristusovi misijonarji, je njim namenjena fizična grožnja, torej neposredno preganjanje njih samih, vse do uboja. Ta Jezusova prerokba se je uresničila v vseh obdobjih. To je boleča stvarnost, ki potrjuje zvestobo pričevalcev. Koliko kristjanov je še tudi danes preganjanih po vsem svetu! Trpijo za evangelij z ljubeznijo. So mučenci našega časa. Lahko z gotovostjo rečemo, da jih je več kot mučencev iz prvih časov. Toliko mučencev samo zato, ker so kristjani. Tem učencem v preteklosti in dandanes, ki trpijo preganjanje, Jezus priporoča: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel!« (v. 28). Ni se potrebno pustiti prestrašiti tistim, ki skušajo ugasniti evangelizacijsko moč z oholostjo in nasiljem. Nič ne morejo proti duši, to je proti občestvu z Bogom. Tega učencem ne more nihče odvzeti, saj je Božji dar. Edini strah, ki ga učenec lahko ima je, da zapravi ta božanski dar, to bližino, prijateljstvo z Bogom tako, da se odpove življenju po evangeliju in si s tem povzroči moralno smrt, ki je posledica greha.

Občutek, da nas je Bog zapustil

Tretjo obliko preizkušenj s katerimi se bodo morali apostoli soočiti, Jezus nakaže z občutkom, ki bi ga lahko nekateri imeli, da jih je Bog sam zapustil, ostal tako daleč in neodziven. Tudi tukaj spodbuja, da ne smejo imeti strahu. Kljub temu če gredo skozi takšne ali drugačne napade, je življenje učencev trdno v Božjih rokah, ki nas ljubi in nas varuje.

So kot tri skušnjave: osladiti, razvodeniti evangelij; druga preganjanje in tretja občutek, da nas je Bog pustil same. Tudi Jezus je trpel za to preizkušnjo v vrtu oljk in na križu: »Oče, zakaj si me zapustil?« Včasih čutimo to duhovno suhoto, vendar se je ne smemo prestrašiti. Oče skrbi za nas, saj je naša vrednost v njegovih očeh velika. To, kar velja, pa je odkritosrčnost in pogum pričevanja vere. »Priznati Jezusa pred ljudmi« in iti naprej tako, da delamo dobro.

Prošnja k Sveti Mariji

Sveta Marija, zgled zaupanja in izročitve Bogu v uri nasprotovanja in nevarnosti, naj nam pomaga, da ne bomo nikoli popustili brezupu, ampak vedno zaupali Njemu in njegovi milosti, saj je Božja milost močnejša od zla.

Nedelja, 21. junij 2020, 13:11