Išči

Na Angelicumu bodo v ponedeljek, 18. maja 2020 ob 17. uri odprli Inštitut za kulturo sv. Janez Pavel II. Na Angelicumu bodo v ponedeljek, 18. maja 2020 ob 17. uri odprli Inštitut za kulturo sv. Janez Pavel II. 

Pismo papeža Frančiška rektorju Papeške univerze sv. Tomaža Akvinskega

Papež Frančišek je poslal pismo rektorju Papeške univerze sv. Tomaža Akvinskega – Angelicuma, p. Michału Paluchu OP ob odprtju Inštituta za kulturo Sv. Janez Pavel II. na njihovi univerzi.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Pismo papeža Frančiška

Dragemu bratu
Michału Paluchu OP
rektorju Papeške univerze sv. Tomaža Akvinskega

Na dan stoletnice rojstva sv. Janeza Pavla II, najbolj slovitega študenta te Univerze, bo na Filozofski fakulteti Angelicuma odprt Inštitut za kulturo, ki bo imenovan po njem. Rad bi izrazil svoje zadovoljstvo ob tej pobudi in namenil prisrčen pozdrav celotni akademski skupnosti in tistim, ki se bodo zbrali ob tem dogodku, zlasti predstavnikom dveh poljskih ustanov, Futura Iuventa in Saint Nicholas, ki podpirata nov Inštitut.

Njegov prvenstveni namen je razmišljanje o sodobni kulturi. V ta namen nameravajo pobudniki izkoristiti sodelovanje najbolj uglednih filozofov, teologov in ter mož in žena iz sveta kulture v njenem najširšem izrazu. Sv. Janez Pavel II. je istočasno navdihovalec tega dela ter prvi in najpomembnejši umetnik z bogato in raznovrstno dediščino, ki jo je zapustil, še prej pa z zgledom svojega odprtega in kontemplativnega duha, navdušenega za Boga in za človeka, za stvarstvo, za zgodovino in za umetnost.

Različne življenjske izkušnje, med njimi zlasti epohalne drame in osebno trpljenje, razlagano v luči Duha, ga je vodilo, da je z enkratno globino razvil razmišljanje o človeku in o njegovih kulturnih koreninah kot bistvenega pomena za vsako oznanjevanje evangelija. V svoji prvi okrožnici namreč piše: »Po njej se lahko približamo tudi vsem različnim kulturam, vsem ideologijam in posamičnim ljudem dobre volje. Približajmo se s priznavanjem in upoštevanjem ter razločevanjem, ki je bilo že od apostolskih časov značilno za misijonsko delovanje in za misijonarje. Dovolj je, če se spomnimo sv. Pavla in omenimo njegov govor Atencem na Areopagu. Misijonar je vedno izredno spoštljiv do vsega, kar 'je v človeku', in upošteva vse tisto, kar je človek v svoji notranjosti že razmišljal o višjih in težjih vprašanjih; saj gre končno za upoštevanje vsega tistega, kar je v njem naredil Duh, ki 'veje, kjer hoče'« (Redemptor hominis, 12; prim. Govor v UNESCU, 2. junija 1980).

Če hočemo biti Cerkev v izhodu, Cerkev, ki se ne zadovolji s tem, da ohranja in upravlja obstoječe, ampak hoče biti zvesta svojemu poslanstvu, moramo takšen odnos ohranjati živ.

Zelo sem vesel, da se ta pobuda uresničuje na Univerzi sv. Tomaža Akvinskega. Angelicum namreč gosti akademsko skupnost, ki jo sestavljajo profesorji in študentje, ki prihajajo iz vsega sveta in je primeren prostor za razlaganje pomembnih izzivov današnjih kultur. Izročilo dominikanskega reda, s pomembno vlogo, ki jo ima v razumskem razmišljanju o veri in njenih vsebinah, ki ga je mojstrsko razčlenil Angelski doktor, lahko samo spodbuja ta projekt, da ga bodo zaznamovali pogum resnice, svoboda duha in intelektualna poštenost (prim. sv. Pavel VI., Apostolsko pismo Lumen Ecclesiae, 20. novembra 1974, 8; sv. Janez Pavel II., okrožnica Fides et ratio, 43).

S temi željami ponovno izražam spodbudo in hvaležnost Vam, dragi brat in vsem tistim, ki so novi Inštitut pripeljali v življenje. Profesorjem, študentom in osebju želim uspešno delo in iz vsega srca pošiljam apostolski blagoslov.

 Rim, Sv. Janez v Lateranu, 18. maja 2020

Ponedeljek, 18. maj 2020, 12:21