Išči

Papež Frančišek po opoldanski molitvi v knjižnici apostolske palače pozdravlja vernike na Trgu sv. Petra. Papež Frančišek po opoldanski molitvi v knjižnici apostolske palače pozdravlja vernike na Trgu sv. Petra. 

Naša moč, vztrajanje in veselje izhajajo iz Jezusove navzočnosti po Svetem Duhu

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes v Italiji in v drugih državah obhajajo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica nebeška v knjižnici apostolske palače v Vatikanu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Evangeljski odlomek (prim. Mt 28,16-20) nam pokaže apostole, ki so se zbrali v Galileji na gori, »kamor jim je naročil Jezus« (v. 16). Tukaj se odvije zadnje srečanje vstalega Gospoda s svojimi. »Gora« ima močan ter zgovoren simboličen pomen. Na gori je Jezus razglasil Blagre (prim. Mt 5,1-12); v gore se je umikal, da bi molil (prim. 14,23); tam je sprejemal množico in ozdravljal bolnike (prim. 15,29). Vendar pa tokrat na gori ni več učitelj, ki deluje, uči, ozdravlja, ampak On, ki naproša učence, da začnejo delovati in oznanjati tako, da jim izroči poslanstvo nadaljevanja svojega delovanja.

Tam jim podeli poslanstvo k vsem narodom. Pravi: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal!« (vv. 19-20). Vsebina poslanstva, ki jo je zaupal apostolom je tale: oznanjevati, krščevati, učiti in hoditi po poti, ki jo je začrtal Učitelj, torej živ evangelij. To sporočilo zveličanja pa predvsem vključuje dolžnost pričevanja, za katerega smo tudi mi, današnji učenci, poklicani dati razlog naše vere. Brez pričevanja se ne more oznanjati. Pred tako zahtevno nalogo in če pomislimo na svoje slabosti, se počutimo neprimerne, kakor so se tudi čutili apostoli sami. Toda to nam ne sme vzeti poguma, ampak se spomnimo na besede, ki jim jih je Jezus namenil, preden se je vzdignil v nebo: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (v. 20).

Ta obljuba zagotavlja Jezusovo stalno in tolažečo navzočnost med nami. Toda na kakšen način se uresničuje ta navzočnost? Po njegovem Duhu, ki vodi Cerkev kot sopotnico vsakega človeka po poti skozi zgodovino. Ta Duh, ki sta ga poslala Kristus in Oče, opravlja odpuščanje grehov in posvečuje vse tiste, ki se skrušeni odprejo njegovemu daru. Z obljubo, da bo ostal z nami vse do konca časov, Jezus začenja način svoje navzočnosti kot Vstali na svetu. Jezus je navzoč na svetu a na drugačen način. Z navzočnostjo, ki se razodeva v Besedi, zakramentih, v nenehnem notranjem delovanju Svetega Duha. Praznik vnebohoda nam pravi, da je Jezus, čeprav se je povzpel v nebo, da bi slavno prebival na Očetovi desnici, še vedno in večno med nami. Od tu izhajajo naša moč, naše vztrajanje in naše veselje, ravno zaradi Jezusove navzočnosti med nami po Svetem Duhu

Devica Marija, spremljaj nas s svojim materinskim varstvom na naši poti, da se bomo od tebe naučili blagosti in poguma za pričevanje vstalega Gospoda svetu.

Nedelja, 24. maj 2020, 13:24