Išči

Današnja papeževa molitev Angel Gospodov je potekala preko neposrednega prenosa iz knjižnice Apostolske palače. Današnja papeževa molitev Angel Gospodov je potekala preko neposrednega prenosa iz knjižnice Apostolske palače. 

Sveti oče: Peter, Jakob in Janez priče spremenjenja, saj so v Jezusu prepoznali Božjega Sina

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Malce čudna je ta današnja molitev Angel Gospodov s papežem zaprtim v knjižnici. Toda jaz vas vidim in sem vam blizu.« S temi besedami je papež Frančišek začel uvod v nagovor pred molitvijo Angel Gospodov v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu, iz katere je potekal neposredni prenos tako preko Vatican Media za televizije po vsem svetu, kakor tudi preko prenosa Vatican News na Trg sv. Petra. Naj spomnimo, da ta današnji način ni prvi v zgodovini prenosov opoldanske molitve. 17. maja 1981, torej nedeljo po atentatu na papeža sv. Janeza Pavla II. na Trgu sv. Petra, je svet prisluhnil molitvi Angel Gospodov preko Radia Vatikan. Papež je takrat vodil opoldansko molitev iz postelje bolnišnice Agostino Gemelli.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Začeti hočem z zahvalo tisti skupini, ki se izpostavlja ter se bojuje za pozabljene iz Idliba. Hvala! Hvala za to, kar počnete. Ta današnji način molitve Angel Gospodov bomo opravili, da zadostimo preventivnim ukrepom in se tako izognemo majhnim združevanjem ljudi, ki bi lahko povečali prenašanje virusa.

Jezusovo spremenjenje na gori

Evangelij današnje druge postne nedelje (prim. Mt 17,1-9) nam predstavi pripoved o Jezusovem spremenjenju. S seboj je vzel Petra, Jakoba ter Janeza in se povzpel na visoko goro, ki je simbol bližine z Bogom, da bi jih odprl za polnejše razumevanje skrivnosti svoje osebe, ker bo moral trpeti, umreti in potem vstati. Jezus jim je namreč že začel govoriti o trpljenju, smrti in vstajenju, ki ga čakajo, toda oni niso mogli sprejeti takšne vizije. Zaradi tega se je, ko so prišli na vrh, Jezus potopil v molitev in se spremenil pred tremi učenci: »Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč« (Mt 17,2).

»Ta je moj ljubljeni Sin…, njega poslušajte!«

Preko tega čudovitega dogodka spremenjenja so trije učenci poklicani prepoznati v Jezusu Božjega Sina sijočega v slavi. Tako so napredovali v poznavanju svojega Učitelja in se zavedali, da njegovo človeško obličje ne izraža vse njegove resničnosti. Njihovim očem je bila razodeta nadzemeljska in božanska Jezusova razsežnost. Od zgoraj se je zaslišal glas, ki je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin…, njega poslušajte!« (v. 5). Nebeški Oče je potrdil Jezusovo »umestitev«, tako jo imenujmo, ki jo je že opravil na dan krsta v Jordanu in povabil učence, naj ga poslušajo in hodijo za njim.

Peter, Jakob in Janez priče spremenjenja

Potrebno je poudariti, da je Jezus od skupine dvanajsterih izbral Petra, Jakoba in Janeza, da bi jih popeljal s seboj na goro. Njim je namenil privilegij, da so spremljali spremenjenje. Zakaj je napravil to izbiro? Ker so bolj sveti? Ne. Pa vendar ga je med uro preizkušnje Peter zatajil, dva brata Jakob in Janez pa ga bosta prosila, da bi imela prvi mesti v njegovem kraljestvu (prim. Mt 20,20-23). Vendar pa Jezus ne izbira po naših merilih, ampak po svojem načrtu ljubezni. Jezusova ljubezen nima meril, saj je ljubezen, ki izbira s tem načrtom ljubezni. Gre za zastonjsko, brezpogojno in z (Jezusove) strani svobodno pobudo, torej božansko prijateljstvo, ki ne zahteva nič v zameno za to. Kakor je poklical te tri učence, tako tudi danes kliče nekatere, da bi mu bili blizu in bi lahko pričevali. Biti Jezusove priče je dar, ki si ga nismo prislužili. Čutimo se neprimerne, a se ne moremo umakniti nazaj z izgovorom svoje nesposobnosti.

Tudi nam Jezus pravi: »Vstanite in ne bojte se!«

Nismo bili na gori Tabor, s svojimi očmi nismo videli Jezusovo obličje, ki se je svetilo kot sonce. Pa kljub temu je bila tudi nam izročena Beseda zveličanja, je bila podarjena vera in smo tudi v različnih oblikah okušali veselje srečanja z Jezusom. Tudi nam Jezus pravi: »Vstanite in ne bojte se!« (Mt 17,7). Na tem svetu zaznamovanim s sebičnostjo in pohlepnostjo Božjo luč zatemnjujejo vsakodnevne zaskrbljenosti. Pogosto pravimo: nimam časa za molitev, nisem sposoben opravljati kakšno služenje v župniji, odgovoriti na prošnje drugih… Toda ne smemo pozabiti, da nas je krst, ki smo ga prijeli, napravil za pričevalce in sicer ne iz naših sposobnosti, ampak iz daru Svetega Duha.

Prošnja k Devici Mariji

V ugodnem času posta naj nam Devica Marija izprosi tisto poslušnost Svetemu Duhu, ki je potrebna, da se odločno odpravimo na pot spreobrnjenja.

Nedelja, 8. marec 2020, 13:18