Išči

"Upravičeno ste lahko ponosni na svoje pobude, kadar ustvarjajo bolj trdno zavedanje v služenju skupnemu dobremu in celostnemu razvoju." "Upravičeno ste lahko ponosni na svoje pobude, kadar ustvarjajo bolj trdno zavedanje v služenju skupnemu dobremu in celostnemu razvoju." 

Sveti oče: Mednarodne razstave prispevajo k rasti kulture srečanja

Papež Frančišek je danes v avdienco sprejel udeležence svetovnega srečanja Zveze mednarodnih sejmov, ki te dni poteka v Rimu. Ob začetnih pozdravnih besedah je dejal, da so se ob tej priložnosti zbrali ne le kot strokovnjaki na področju organizacije, ampak ker želijo preko svojega dela prispevati k svetovni ekonomiji, ki bo bolj pravična in človeška.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan         

Različni vidiki našega življenja so med seboj tesno povezani

V našem svetu, ki je vedno bolj "zbližan", se postopoma bolj zavedamo, da so različni vidiki našega življenja in naših dejavnosti – vključno z družbenimi, kulturnimi in ekološkimi – medsebojno tesno povezani (prim. Okrožnica Laudato si', 137). Ta medsebojna povezanost je na področju podjetništva spodbudila izoblikovanje okoljskih, družbenih in vodstvenih ureditev, ki bi mogle voditi in ocenjevati celoten vpliv ekonomskih in gospodarskih dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, da sejmi in razstave nimajo pozitivnih vplivov le na regionalne ekonomije in na trg dela, ampak prav tako nudijo pomenljive priložnosti za to, da celotnemu svetu pokažejo bogato raznolikost in lepoto lokalnih kultur in ekosistemov.

Mednarodne razstave prispevajo k rasti kulture srečanja

Mednarodne razstave na poseben način prispevajo k rasti kulture srečanja, ki krepi vezi solidarnosti in spodbuja vzajemno obogatitev med člani človeške družine (prim. Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 220). Vaše delo ima torej razsežnost, ki ga presega. Kot služenje skupnemu dobremu bi moralo pospeševati vključevanje, skrb za skupni dom in celostni razvoj posameznikov in ljudstev. Ta etična prizadevanja niso drugotnega pomena, ampak so bistvena za izgradnjo ekonomije, v kateri finančni uspehi ne predstavljajo edine spremenljivke, s katero se meri uspeh.

Harmonično vključevanje vseh elementov

Izkušnja vas je naučila, da morajo biti pri pripravi in izvedbi sejmov vsi sestavni elementi vključeni na harmoničen način, od človeških akterjev do materialov za konstrukcije, do razsvetljave, do napeljav ter ravnanja z odpadki. Kolikor večje je sodelovanje na lokalni in mednarodni ravni, toliko večje so možnosti  za uspeh, tako na ekonomski kot na človeški ravni. Sejmi, ki podpirajo ekonomijo določenega področja ter vključujejo tamkajšnjo delovno silo, dajejo vrednost in pomen svoji kulturi ter skrbno spoštujejo njegovo človeško in okoljsko ekologijo, bodo imeli na koncu več uspeha in ugleda. Imeli bodo pozitiven vpliv in bodo privlačni tako na krajevnem kot globalnem nivoju.

Mreža odnosov traja bistveno dlje kot sejem

Zaradi same narave razstav v velikem obsegu je potrebna kompleksna mreža delavcev, ki vključuje široko paleto organizatorjev, lokalnih oblasti, delavcev, trgovskih industrij, civilnih ustanov in tako dalje. Kljub mnogim težav, ki se lahko pojavijo pri pripravi in izvedbi sejmov in razstav, morejo ti dogodki ustvarjati mrežo dobrih medosebnih odnosov, ki lahko trajajo bistveno dlje kot sam dogodek. Upravičeno ste lahko ponosni na svoje pobude, kadar ustvarjajo bolj trdno zavedanje v služenju skupnemu dobremu in celostnemu razvoju.

Prisluhni prispevku
Četrtek, 6. februar 2020, 12:36