Išči

Papež Frančišek in p. Fornos Papež Frančišek in p. Fornos 

P. Fornos o namenih apostolata molitve za leto 2021: Sočutje do sveta

Papež Frančišek je v četrtek, 13. februarja, svoji svetovni molitveni mreži (Apostolatu molitve) izročil molitvene namene za leto 2021. Ob tej priložnosti je vatikanski časopis L'Osservatore Romano objavil intervju z jezuitom p. Frédéricom Fornosom, mednarodnim direktorjem omenjene službe, ki je predstavil vsebino molitvenih namenov prihodnjega leta ter razložil, kako poteka postopek izbora.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan         

P. Fornos je najprej spomnil, da je Apostolat molitve 28. junija 2019 obhajal 175-letnico delovanja. Ob tej priložnosti jih je v avdienco sprejel sveti oče, ki je potrdil temelj poslanstva Papeževe svetovne molitvene mreže z naslednjimi besedami: »Gre za poslanstvo sočutja za svet, lahko bi rekli za "pot srca", to je za molitveno pot, ki preoblikuje življenje oseb.« Kot je povedal p. Fornos, se papeževi nameni molitve rodijo iz tega sočutja do sveta, zato izražajo izzive človeštva in poslanstva Cerkve. Sveti oče nam z njimi pomaga, da se približamo Kristusovemu srcu, da gledamo svet z Njegovimi očmi. Papež Frančišek je dejal, da je »Kristusovo srce tako veliko, da nas želi vse sprejeti v revoluciji nežnosti. Bližina Gospodovemu srcu spodbuja naše srce, da se z ljubeznijo približamo bratu ter nam pomaga vstopati v to sočutje za svet.«

P. Fornos je ob tem poudaril, da se iz tega rodi človeško bratstvo, ki ga sveti oče tako poudarja in je tudi izhodiščna točka papeževih molitvenih namenov v letu 2021. Januarja bomo prosili za »milost, da bi živeli v polnem bratstvu z brati in sestrami drugih ver.« To nas spominja na Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga podpisala sveti oče in veliki imam Al-Azharja. To je po besedah mednarodnega direktorja Apostolata molitve potrebno bolj kot kdajkoli prej. Pri tem spomni, da papež pravi, da »ni alternative: ali bomo bodočnost zgradili skupaj, ali pa ne bo prihodnosti. Posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi, da bi gradila mostove med ljudstvi in kulturami.« »Ta nujna potreba po bratstvu sicer ni novost, je pa ključ za razumevanje papeževih molitvenih namenov. Ni naključje, da bo prvi namen v letu 2021 posvečen tej tematiki. Bratstvo, ki spoštuje in vrednoti različnost, je stil Božjega kraljestva,« je še zatrdil p. Fornos.

Nadalje je poudaril, da nam papeževi molitveni nameni pomagajo v vsakem bratu prepoznati Kristusa. Gospod nam podarja pot, da bi ga »videli«: kakor beremo v apostolski spodbudi Veselje evangelija, se v vsakem bratu »trajno nadaljuje učlovečenje za vsakogar izmed nas« (št. 179). Bratstvo je protokol poslednje sodbe, pomaga nam, da drugega vidimo kot brata: Kar ste storili enemu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Fornos je ob tem naštel, kdo so ti drugi: ženske, ki so žrtve nasilja – zanje bomo molili februarja, »da bi jih družba zaščitila ter bi se upoštevalo in prisluhnilo njihovemu trpljenju.« Osebe, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, bolezni našega časa, »da bi pri vseh našli oporo«. Tisti, ki tvegajo svoje življenje, ko se borijo za temeljne pravice v diktaturah, avtoritarnih režimih ter celo v demokracijah, ki so v krizi.

P. Fornos je zatem spomnil, da je evangelizacija vedno prioriteta. »Povabljeni smo, da bi šli zaradi Kristusovega sočutja tudi sami na periferije, kjer možje in žene trpijo krivice, da bi pomagali podpirati in zdraviti tiste, ki imajo zlomljeno srce. Povabljeni smo, da bi gledali človeštvo tako, kot ga vidi Jezus ter delovali v skladu z njegovim srcem.« Zato nameni molitve za leto 2021 po Fornosovih besedah ponovno postavljajo v ospredje pomen razpoložljivosti za poslanstvo, kot učenci-misijonarji, preko »pričevanja življenja, ki ima okus po evangeliju.« Poudarjajo, da je pomembno živeti prenovljeno globino zakramentov, da bi »okusili neizmerno Božje usmiljenje«. Eden izmed molitvenih namenov prav tako upošteva dejstvo, da družina doživlja globoko kulturno krizo – zato bomo junija molili »za mlade, ki se pripravljajo na zakon  s pomočjo krščanske skupnosti«. Ob koncu leta se bomo spomnili tudi katehetov, s prošnjo, da bi bili v moči Svetega Duha pogumne in ustvarjalne priče Božje besede.

Med nameni apostolata molitve so tudi tematike, povezane z varovanjem okolja, s spoštovanjem človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, pa tudi s spoštovanjem vseh človekovih pravic. Vendar pa je p. Fornos dejal, da sveti oče želi, da bi poleg tega prav tako molili za situacije in osebe, na katere tolikokrat pozabimo. Julija prihodnje leto bomo na primer prosili, da bi bili »v konfliktnih družbenih, ekonomskih in političnih situacijah pogumni in goreči ustvarjalci dialoga in prijateljstva.« Papež je že večkrat rekel, da je potrebno graditi družbeno prijateljstvo z vsemi, tudi s tistimi, ki mislijo drugače od nas. To je še posebej pomembno v času, ko se soočamo z mnogimi napetostmi ali spori.

Na področju družbenih izzivov, zaradi katerih trpi veliko ljudi, sveti oče želi, da bi prosili za to, da bi »odgovorni za finance sodelovali z vladami pri urejanju finančnega področja ter zaščitili državljane pred njegovimi nevarnostmi«. To nas spominja na papežev krik v okrožnici Laudato si', kjer pravi: »nosilci ekonomske moči še naprej opravičujejo sedanji svetovni red, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine niti za posledice, ki jih puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju.« Iz tega razloga nas vabi, da bi molili tudi za to, »da bi vsi sprejemali pogumne odločitve za zmeren in ekološko-trajnostni način življenja ter se veselili mladih, ki si za to odločno prizadevajo.« Gre za močne besede, ki nas po mnenju p. Fornosa ne smejo pustiti ravnodušnih. »Sveti oče nas zato prosi, naj molimo, saj ne moremo spremeniti življenja zgolj s svojo voljo. Če računamo le na lastne moči, tvegamo, da bi pustili, da bi nas potegnil stil sveta. Molitev je način, kako odpreti svoje srce Gospodu, da bi mogel On delovati v nas in nas preoblikovati, saj potrebujemo njegovo moč za to, da bi se spremenili in živeli v skladu s stilom Božjega kraljestva.«

P. Fornos je v nadaljevanju intervjuja razložil, kako nastajajo nameni apostolata molitve. »Gre za dolg postopek razločevanja, s predlogi, ki jih pošljejo vse ekipe Papeževe svetovne molitvene mreže po svetu, pa tudi jezuitsko Mladinsko evharistično gibanje. Več deset predlogov pošljejo tudi nekateri dikasteriji, kongregacije in druge službe Svetega sedeža. O prejetih temah se nato premisli v molitvi in skupina dvajsetih ljudi iz različnih držav ter celin izbere tiste, ki imajo največjo težo. Poteka tudi glasovanje glede tematik, ki so nato predstavljene svetemu očetu. Ta material torej pomaga pri razločevanju papežu Frančišku. Ponavadi nato po dveh mesecih sveti oče pošlje svoje uradne molitvene namene.«

Mednarodni direktor Papeževe molitvene mreže je ob koncu intervjuja povedal, da so pri izbiri namenov pozorni na izzive človeštva in poslanstva Cerkve, ki večkrat prihajajo z različnih koncev sveta, pa tudi na to, kateri najbolj odmevajo v njihovi osebni molitvi in skupnem razločevanju. Pri tem je pomembno, da ne gre le za rezultat premišljevanja, ampak da jih lahko resnično sprejmejo v molitvi. Po Fornosovem mnenju je ključnega pomena »gledati svet z Gospodovimi očmi, prepoznati namene Kristusovega srca, kje On danes kliče svojo Cerkev. Papeževi molitveni nameni so gotovo v soglasju z Gospodovim srcem.« Pri tem omeni še pomenljiv molitveni namen za Cerkev, ki bo v ospredju avgusta prihodnje leto: »da bi od Svetega Duha prejela milost in moč, da bi se preoblikovala v luči evangelija.«   

Sobota, 15. februar 2020, 15:14