Išči

Vatican News
2020.01.20 Delegazione del "Simon Wiesenthal Center"

Papež Frančišek: Če izgubimo spomin, zanikamo prihodnost

Na srečanje s papežem je prišla delegacija Centra Simon Wiesenthal, ki se posveča boju proti antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu do manjšin. Sveti oče je ponovno obsodil vsako obliko antisemitizma ter med drugim posvaril pred egoistično brezbrižnostjo.

Andreja Červek – Vatikan

Center Simon Wiesenthal ima že več desetletij kontakte s Svetim sedežem. Zbližuje ju želja, da bi svet naredili boljši, kjer bi se spoštovalo človeško dostojanstvo, dostojanstvo, ki pripada vsakemu v enaki meri, neodvisno od izvora, vere in družbenega statusa. »Zelo pomembno je vzgajati za strpnost in vzajemno razumevanje, za svobodo vere in pospeševanje družbenega miru,« je v govoru dejal papež Frančišek.

Zaustaviti se, ostati v tišini in se spomniti

Center si na poseben način prizadeva ohranjati živi spomin na holokavst. Čez teden dni, 27. januarja, bo minilo 75 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, ki ga je Frančišek obiskal leta 2016, da bi – kot je zatrdil – »ponotranjil in molil v tišini«: »Danes, obdani z vrtincem stvari, se s težavo zaustavimo, da bi pogledali vase, da bi bili v tišini in prisluhnili kriku trpečega človeštva. Današnje potrošništvo je tudi verbalno: koliko nekoristnih besed, koliko zapravljenega časa za nasprotovanje in obtoževanje, koliko kričavih žalitev, ne da bi se menilo za to, kar se reče. Tišina pa, nasprotno, pomaga varovati spomin. Če izgubimo spomin, zanikamo prihodnost. Obletnica neizrekljive krutosti, ki jo je človeštvo pokazalo pred petinsedemdesetimi leti, naj je poziv, da se zaustavimo, ostanemo v tišini in se spomnimo. To potrebujemo, da ne bi postali brezbrižni.«

Preorati teren, na katerem raste sovraštvo

Kot je nadaljeval Frančišek, je zaskrbljujoče, da se v mnogih delih sveta povečuje »egoistična brezbrižnost«, zaradi katere nas zanima samo tisto, kar daje udobnost nam: »življenje gre dobro, če gre dobro meni, in ko kdaj kaj ne gre, se dvigneta bes in hudobija«. Tako se pripravlja rodovitna zemlja za partikularizme in populizme, ki jih vidimo okoli sebe. »Na takšnih terenih naglo raste sovraštvo,« pri čemer je papež izpostavil, da smo še pred nedavnim bili priče barbarskim primerom antisemitizma. »Ne bom se utrudil odločno obsojati vsako vrsto antisemitizma,« je poudaril. »Da bi se spoprijeli s problemom pri koreninah, si moramo tudi prizadevati preorati teren, na katerem raste sovraštvo, in nanj posejati mir. Preko integracije, iskanja in razumevanja drugega namreč najbolje varujemo sami sebe. Zato je nujno ponovno integrirati tistega, ki je izključen, stegniti roko tistemu, ki je oddaljen, podpreti tistega, ki je odvržen, ker nima sredstev in denarja, pomagati tistemu, ki je žrtev nestrpnosti in diskriminacije.«

Judje in kristjani skupaj

Sveti oče je izpostavil, da je koncilska izjava Nostra aetate poudarila, da imamo mi, judje in kristjani, bogato skupno duhovno dediščino, ki bi jo morali vedno bolj odkrivati in jo postavljati v služenje vsem. »Čutim, da smo še posebej danes ravno mi kot prvi poklicani k temu služenju: ne da bi vzpostavili distance in izključili, ampak da bi postali bližnji in bi vključevali; ne da bi podpirali nasilne rešitve, ampak da bi sprožili poti bližnjosti. Če tega ne storimo mi, ki verujemo v Njega, ki se je iz nebes spomnil na nas in si vzel k srcu naše slabosti, kdo bo potem?« Kot piše v Drugi Mojzesovi knjigi: »Bog je slišal njihovo vzdihovanje in se spomnil svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom. Bog se je ozrl na Izraelove sinove in Bog se je zavzel zanje« (2 Mz 2,24-25). Po papeževih se tudi mi moramo spominjati preteklosti in si vzeti k srcu stanje trpečega, saj bomo tako obdelovali teren bratstva.

Audio
Ponedeljek, 20. januar 2020, 14:47