Išči

Papež Frančišek z osrednje lože vatikanske bazilike oznanja božično poslanico Urbi et Orbi. Papež Frančišek z osrednje lože vatikanske bazilike oznanja božično poslanico Urbi et Orbi. 

Urbi et Orbi: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč«

»’’Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč’’(Iz 9,1). Dragi bratje in sestre, blagoslovljen Božič!« Tako je papež Frančišek na božični dan ob poldne voščil Mestu in svetu z glavne lože bazilike sv. Petra v Vatikanu.

P. Ivan Herceg DJ

Urbi et Orbi (Mestu in svetu)

Iz naročja matere Cerkve se je to noč vnovič rodil Božji Sin, ki je postal človek. Njegovo ime je Jezus, kar pomeni »Bog rešuje«. Oče, večna in neskončna ljubezen, ga ni poslal v svet, da bi ga obsodil, ampak da bi ga odrešil (prim. Jn 3,17). Oče ga je dal v neizmernem usmiljenju. Dal ga je za vse. Dal ga je za zmeraj. In on se je rodil kot droben plamenček, prižgan v temi in mrazu noči.

To dete, rojeno iz Device Marije, je Božja Beseda, ki se je učlovečila. Beseda, ki je Abrahamu usmerila srce in korake proti obljubljeni deželi in še vedno priteguje tiste, ki zaupajo v Božje obljube. Beseda, ki je vodila Hebrejce po poti iz suženjstva v svobodo in še vedno kliče sužnje v vsakem času, tudi danes, naj pridejo ven iz svojih ječ. To je Beseda, ki je svetlejša od sonca in se je učlovečila v drobnem sinu človekovem, Jezusu, ki je luč sveta.

Zato prerok vzklika: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč« (Iz 9,1). Da, tema je v srcih ljudi, a Kristusova luč je večja. Tema je v medosebnih, družinskih, družbenih odnosih, a Kristusova luč je večja. Tema je v gospodarskih, geopolitičnih in ekoloških sporih, a Kristusova luč je večja.

Kristus naj bo luč za številne otroke, ki trpijo v vojni in sporih na Bližnjem Vzhodu in po raznih deželah sveta. Naj bo tolažba za ljubljeno sirsko ljudstvo, ki še ne vidi konca sovražnostim, ki so raztrgale deželo v tem desetletju. Naj pretrese vest ljudi dobre volje. Naj navdihne vladajoče in mednarodno skupnost, da bodo našli rešitve, ki bodo zagotovile varnost in mirno sožitje ljudstev v regiji in naj konča njihovo trpljenje. Naj bo opora libanonskemu ljudstvu, da bo lahko izšlo iz sedanje krize in znova odkrilo svojo poklicanost, da bodo sporočilo svobode in harmoničnega sobivanja za vse.

Gospod Jezus naj bo luč za Sveto deželo, kjer se je rodil kot Odrešenik človeka in kjer še vedno traja pričakovanje tolikih, ki čakajo na dneve miru, sicer v stiski, a brez obupavanja. Naj bo tolažba za Irak, ki ga pretresajo družbene napetosti, in za Jemen, ki ga preizkuša huda humanitarna kriza.

Malo betlehemsko dete naj bo upanje za vso ameriško celino, kjer razne države prestajajo obdobje družbenih in političnih pretresov. Naj osvobodi drago venezuelsko ljudstvo, ki ga že dolgo preizkušajo politične in družbene napetosti, in naj stori, da mu ne umanjka pomoč, ki jo potrebuje. Naj blagoslovi napore vseh, ki se razdajajo v prid pravičnosti in sprave in se trudijo, da bi premagali razne krize in tolikere oblike revščine, ki žalijo dostojanstvo vsakega človeka.

Naj bo Odrešenik sveta luč za drago Ukrajino, ki hrepeni po oprijemljivih rešitvah za trajen mir.

Gospod, ki se je rodil, naj bo luč za afriška ljudstva, kjer vztrajajo družbene in politične situacije, ki ljudi pogosto prisilijo, da emigrirajo ter jih tako prikrajšajo za dom in družino. Naj bo mir za prebivalstvo, ki živi v vzhodnih pokrajinah Demokratične republike Kongo, ki jo mučijo nenehni spori. Naj bo tolažba vsem, ki trpijo zaradi nasilja, naravnih nesreč ali zaradi hudih zdravstvenih razmer. Naj bo tolažba vsem, ki jih preganjajo zaradi njihove vere, še posebej vsem ugrabljenim misijonarjem in vernikom, in vsem, ki so padli kot žrtve napadov skrajnih skupin, zlasti v Burkini Faso, Maliju, Nigru in Nigeriji.

Božji Sin, ki je prišel iz nebes na zemljo, naj bo obramba in podpora vsem, ki morajo zaradi teh ali drugih krivic emigrirati v upanju na varno življenje. Krivica jih sili, da prečkajo puščave in morja, spremenjena v pokopališča. Krivica jih stisne v kot, da morajo prestajati neizrekljive zlorabe, vsakovrstno suženjstvo in trpinčenje v nečloveških taboriščih. Krivica jih zavrača iz krajev, kjer bi lahko imeli upanje na dostojno življenje, in jih sooča z zidovi brezbrižnosti.

Emanuel naj bo luč vsemu ranjenemu človeštvu. Naj omehča naše često zakrknjeno in sebično srce in nas naredi za orodja svoje ljubezni. Po naših ubogih obličjih naj podari svoj nasmeh otrokom vsega sveta: zapuščenim in tistim, ki so prestali nasilje. Po naših šibkih rokah naj obleče uboge, ki se nimajo s čim pokriti, naj da kruha lačnim, naj ozdravi bolne. Po naši krhki družbi naj bo blizu starostnikom in osamljenim, migrantom in na rob odrinjenim. Na ta praznični dan naj vsem izkaže svojo nežnost in razjasni temo tega sveta.

Prevedel br. Miran Špelič OFM.

Blagoslov

Ob papežu sta med molitvijo in blagoslovom stala kardinal Konrad Krajewski, elemozinjer njegove svetosti in kardinal Renato Raffaele Martino, protodiakon, ki je napovedal, da bo sveti oče podelil popolni odpustek vsem, ki so ga spremljali na trgu, preko sredstev družbenega obveščanja in novih tehnologij in ki so izpolnili pogoje za prejem odpustka.

Voščilo

Sveti oče je po blagoslovu še voščil v italijanščini: »Ponavljam svoje božično voščilo vsem vam, ki ste prišli z vseh koncev sveta na ta trg, in tistim, ki so iz raznih dežel povezani s pomočjo radia, televizije in drugih sredstev obveščanja. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost na ta dan veselja. Vsi smo poklicani, da svetu prinašamo upanje, ko z besedami, še posebej pa s pričevanjem svojega življenja oznanjamo, da se je rodil Jezus, naš mir. Ne pozabite, prosim, moliti zame. Dobro božično kosilo vam želim in nasvidenje!«

Sreda, 25. december 2019, 12:18