Išči

"V svetu, ki je žalostno zaznamovan z državljanskimi, regijskimi in mednarodnimi konflikti, družbenimi razdeljenostmi in razlikami, je nujno potrebno začeti s konstruktivnim in ustvarjalnim dialogom, ki temelji na poštenosti in resnici". "V svetu, ki je žalostno zaznamovan z državljanskimi, regijskimi in mednarodnimi konflikti, družbenimi razdeljenostmi in razlikami, je nujno potrebno začeti s konstruktivnim in ustvarjalnim dialogom, ki temelji na poštenosti in resnici". 

Papež sprejel nove veleposlanike pri Svetem sedežu

»Ekscelence. Vesel sem, da vas lahko sprejmem ob predaji poverilnih pisem, s katerimi boste akreditirani kot izredni in pooblaščeni veleposlaniki svojih narodov pri Svetem Sedežu«. S temi besedami je papež Frančišek danes pozdravil veleposlanike Sejšelov, Malija, Andore, Kenije, Latvije in Nigra ter dodal: »Vljudno vas prosim, da prenesete moje izraze spoštovanja vašim državnim voditeljem, kakor tudi moje zagotovilo molitve zanje in za vaše sodržavljane«.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Začeti s konstruktivnim in ustvarjalnim dialogom

Naše današnje srečanje poteka medtem ko se kristjani po vsem svetu pripravljajo na obhajanje rojstva Njega, na katerega se obračamo kot na kneza miru. Celotna človeška družina stremi k miru. Gre za pot upanja, ki med drugim vključuje dialog, spravo in ekološko spreobrnjenje (prim. Poslanica za svetovni dan miru 2020). V svetu, ki je žalostno zaznamovan z državljanskimi, regijskimi in mednarodnimi konflikti, družbenimi razdeljenostmi in razlikami, je nujno potrebno začeti s konstruktivnim in ustvarjalnim dialogom, ki temelji na poštenosti in resnici, z namenom, da bi pospeševali večjo bratsko solidarnost med posamezniki in znotraj globalne skupnosti. Katoliška Cerkev si prizadeva sodelovati z vsakim odgovornim partnerjem za pospeševanje dobrega vsake osebe in vseh ljudstev. Iskreno upam, da bo vaše poslanstvo pripomoglo ne le k utrjevanju obstoječih odnosov med vašimi državami in Svetim sedežem, ampak tudi k izgradnji bolj pravičnega in mirnega sveta, v katerem se bodo spoštovali in ovrednotili človeško življenje, dostojanstvo ter pravice.

Pot k miru se začne z odprtostjo za spravo

Pot k miru se začne z odprtostjo za spravo: »Gre za to, da opustimo željo po gospodovanju nad drugimi in se naučimo drug drugega gledati kot osebe, kot Božje otroke, kot brate« (ibid., 3). Le tedaj, ko damo na stran brezbrižnost in strah, more rasti in uspevati resnično vzdušje vzajemnega spoštovanja. To pa vodi k rasti kulture vključevanja, k pravičnejšemu ekonomskemu sistemu ter raznim priložnostim za soudeležbo vseh v družbenem in političnem življenju. Vaša prisotnost tukaj je znamenje sklepa držav, ki jih predstavljate, ter mednarodne skupnosti, da se bodo soočale s krivico, z diskriminacijo, revščino in neenakostjo, ki pestijo naš svet in ogrožajo upanje ter želje prihodnjih generacij.

Spoštovanje do našega skupnega doma

Vedno pogosteje vidimo, da je ovira za mir tudi pomanjkanje spoštovanja do našega skupnega doma in posebej nezakonito izkoriščanje naravnih virov, na katere se gleda zgolj kot na takojšen dobiček in se ne upošteva kot strošek tega, kaj pomeni za lokalne skupnosti in za samo naravo. Naš svet se sooča z vrsto kompleksnih izzivov, povezanih z okoljsko trajnostjo, ne le za sedanjost, ampak tudi za bližnjo prihodnost. Nedavna sinoda za področje Panamazonije je pozvala k obnovljenemu vrednotenju odnosa med skupnostjo in zemljo, med sedanjostjo in preteklostjo ter med izkušnjo in upanjem. Prizadevanje za odgovorno upravljanje zemlje in njenih virov je nujno potrebno na vseh ravneh, od vzgoje v družini do življenja v družbi, vse do odločitev v politiki in ekonomiji. Skupno dobro in dobro doma, v katerem živimo, terjata prizadevanje pri sodelovanju za to, da bi napredovala in cvetela življenje in celostni razvoj vsakega člana naše človeške družine.

Želje in voščila

Dragi veleposlaniki, ko začenjate svoje poslanstvo pri Svetem sedežu, vam izrekam svoje najboljše želje ter vam zagotavljam nenehno razpoložljivost različnih uradov rimske kurije pri izpolnjevanju vaših dolžnosti. Nad vas in nad vaše družine, nad vaše sodelavce in nad vse vaše sodržavljane iz srca kličem božjega blagoslova veselja in miru ter vam voščim vesel božič.

Četrtek, 19. december 2019, 12:22