Išči

Vatican News
2019.12.02 Delegazione di Giovani Imprenditori Francesi

Papež katoliškim podjetnikom: V svet dela vpeljati nov slog

S papežem Frančiškom se je danes dopoldne srečalo tristo francoskih katoliških podjetnikov. Spodbudil jih je rekoč, da je njihova vloga v današnjem svetu bistvena, čeprav se lahko pred sedanjimi situacijami čutijo nemočni. Tudi na skromen način, s konkretnimi spremembami navad in slogov, v odnosu s sodelavci in s širjenjem nove podjetniške kulture lahko oblikujejo konkretno spremembo, ko sledijo nauku evangelija.

Andreja Červek – Vatikan

»Zame je veselje, ko v vas vidim to željo, da sledite nauku evangelija; v vas, ki zasedate odgovorna mesta na ekonomskem in družbenem področju, ki se zavedate svoje vloge z ozirom na prihodnost naših družb in sveta ter se nameravate zavzemati v tem smislu,« je papež Frančišek dejal francoskim katoliškim podjetnikom, ki se v Rimu udeležujejo tridnevnega srečanja o poklicanosti krščanskega podjetnika.

V središču papeževega govora je bila vsakodnevna težava pri »usklajevanju zahtev vere in družbenega nauka Cerkve s potrebami in vezmi, ki jih narekujejo zakoni trga in globalizacije«. A po njegovem prepričanju evangeljske vrednote, ki jih katoliški podjetniki želijo uresničevati pri vodenju svojih podjetij, predstavljajo pristno in nenadomestljivo priložnost za krščansko pričevanje. Gre namreč za to, da so kot verniki laiki soudeleženi pri kraljevski službi Kristusa, kot je to zapisano v koncilskem dokumentu Lumen gentium (glej LG, 36): »S svojo izvedenostjo na svetnih področjih in s svojo dejavnostjo, ki jo Kristusova milost notranje dviga, laiki učinkovito prispevajo k temu, da bi se ustvarjene dobrine izpolnjevale v korist vseh ljudi brez izjeme, da bi bile te dobrine med njimi primerneje razdeljene in bi na svoj način vodile k vsesplošnemu napredku v človeški in krščanski svobodi.«

Konflikti vesti pri vsakodnevnih odločitvah, ki jih morajo sprejeti, so številni, je nadaljeval sveti oče. Na eni strani je pred njimi potreba, da osvojijo trge, povečajo produktivnost, zmanjšajo zaostanke, se poslužujejo javnih storitev, spodbujajo potrošnjo. Na drugi strani pa so vedno bolj nujne zahteve družbene pravičnosti, da bi se vsakemu zagotovilo možnost zaslužka za dostojno življenje. Pri tem je papež navedel delovne pogoje, plače, ponudbe dela in stabilnost zaposlitve ter tudi zaščito okolja. Vprašanje, ki ga je zastavil papež, je: »Kako živeti te konflikte v vedrini in upanju, medtem ko krščanski podjetnik včasih mora zamolčati svoja prepričanja in svoje ideale?«

Kriterij za razločevanje lahko najdemo v koncilski konstituciji Gaudium et spes, kjer je v zvezi z laiki, ki so vključeni v svetne dejavnosti, zapisano: »Njihovi vnaprej primerno vzgojeni vésti pripada naloga, vtisniti božjo postavo v življenje zemeljske družbe. Od duhovnikov pa naj laiki pričakujejo duhovne luči in moči. Vendar naj ne mislijo, da so njihovi dušni pastirji vedno strokovno tako podkovani, da imajo na vsako, tudi na težko vprašanje, ki se pojavi, takoj pri roki pripravljeno konkretno rešitev, ali pa da so zato poslani. Laiki sami, razsvetljeni s krščansko modrostjo in skrbno pozorni na nauk cerkvenega učiteljstva, naj namreč sprejmejo nase svoj delež odgovornosti« (GS, 43).

Frančišek je izpostavil tudi okrožnico Laudato si', kjer je mogoče najti ocenitev situacije v današnjem svetu, nekaterih sistemov, ki regulirajo ekonomske dejavnosti, ter njihove posledice za človeka in okolje. Kot je pripomnil, se lahko katoliški podjetniki čutijo nemočne pred izzivi sedanjega sveta. »Pa vendar imate bistveno vlogo,« je dodal. »Kajti tudi na skromen način, z nekaterimi konkretnimi spremembami navad in slogov, tako v odnosu z vašimi neposrednimi sodelavci ali še bolje pri širjenju nove podjetniške kulture, imate možnost delovati za konkretno spremembo stvari in počasi vzgajati svet dela za nov slog.«

Prav tako imajo priložnost, da se med seboj povežejo, da skupaj delajo, da dajo predloge na vseh ravneh, da sodelujejo pri političnih odločitvah. Gre za oblikovanje »spreobrnjenja«. »Spreobrnjenje je proces, ki deluje v globini: morda na videz počasen proces, predvsem ko gre za spremembo miselnosti, a edini, ki zagotavlja realni napredek, če se ga uresničuje s prepričanjem in odločnostjo preko konkretnih dejanj.«

Ob koncu govora je papež še izpostavil, da to »ekološko spreobrnjenje« ne more biti lončeno od duhovnega spreobrnjenja, ki predstavlja nujen pogoj. Vsak je postavljen pred svojo vest in pred svojo odgovornost. »Krščanska duhovnost ponuja alternativni način razumevanja kvalitete življenja in spodbuja k preroškemu in kontemplativnemu življenjskemu slogu, ki je zmožen globokega veselja, brez da bi bil obseden s trošenjem. Vabim vas, da si že v svojem osebnem življenju prizadevate na tej poti skromnosti in zmernosti. Odločitve, ki jih morate sprejemati pri svojem delu, bodo postale bolj svobodne in bolj vedre, vi sami pa boste iz njih črpali več miru in veselja. Kajti skromnost nam omogoča, da uživamo ob malih stvareh, da se zahvaljujemo za priložnosti, ki nam jih ponuja življenje, ne da bi se oklepali tega, kar imamo, ne da bi žalovali za tem, česar nimamo.«

Audio
Ponedeljek, 2. december 2019, 13:40