Išči

Vatican News
2016-06-05 giubileo disabili

Papež: Osebam s posebnimi potrebami zagotoviti spoštovanje dostojanstva

Papež v sporočilu ob današnjem svetovnem dnevu oseb s posebnimi potrebami izpostavlja potrebo po spremembi miselnosti, da bi se izognili kategoriji drugorazrednih državljanov. Vsak namreč lahko da svoj prispevek k družbi.

Andreja Červek – Vatikan

Papež poziva, naj ob svetovnem dnevu oseb s posebnimi potrebami obnovimo svoj pogled vere, ki v vsakem bratu in sestri vidi navzočnost samega Kristusa, ki pravi, da je vsako dejanje, storjeno enemu od najmanjših bratov, storjeno njemu. »Ob tej priložnosti bi želel spomniti,« zapiše papež, »da ima danes podpora pravic do soudeležbe osrednjo vlogo pri zoperstavljanju diskriminaciji in pri pospeševanju kulture srečanja in kvalitetnega življenja.«

Storjen je bil velik napredek na medicinskem in skrbstvenem področju v zvezi z osebami s posebnimi potrebami, pa vendar se tudi danes opazi navzočnost kulture odmetavanja in mnogi med njimi čutijo, da živijo, ne da bi pripadali in ne da bi sodelovali. Po papeževih besedah vse to ne zahteva zgolj zaščite pravic oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin, ampak nas prav tako spodbuja, da svet naredimo bolj človeški, da odstranimo vse, kar jim preprečuje, da bi bili v polnosti državljani, ter da pospešujemo dostop do krajev in kvaliteto življenja, ki upošteva vse človeške razsežnosti.

»Treba je poskrbeti in spremljati osebe s posebnimi potrebami v vsakem življenjskem stanju, posluževati se tudi sedanjih tehnologij, a ne da bi jih absolutizirali; odločno in nežno je treba prevzeti odgovornost za razmere obrobnosti; skupaj z njimi stopiti na pot in jih 'maziliti' z dostojanstvom za aktivno soudeležbo v civilni in cerkveni skupnosti.« Kot dodaja papež, je to zahtevna in naporna pot, ki bo vedno bolj prispevala k oblikovanju vesti, ki bodo znale vsakega prepoznati kot edinstveno in neponovljivo osebo.

Poklicani smo, da v vsaki osebi s posebnimi potrebami prepoznamo »poseben prispevek k skupnemu dobremu preko njene izvirne biografije« in da vsakemu priznamo dostojanstvo vsakega, ki ni odvisno od »funkcionalnosti petih čutov«. O tem spreobrnjenju nas uči evangelij. Papež Frančišek poudarja, da je treba »razviti protitelesa proti kulturi, ki ima nekatera življenja za serijo A in druga za serijo B: to je družbeni greh«.

Pogumno je treba dati glas tistim, ki so diskriminirani zaradi svojega stanja. Nekatere države jih namreč še vedno s težavo priznavajo kot osebe z enakim dostojanstvom, kot brate in sestre v človečnosti. »Sprejeti dobre zakone in podreti fizične pregrade, je pomembno, a to ni dovolj, če se ne spremeni tudi miselnosti, če se ne preseže tudi razširjena kultura, ki še naprej proizvaja neenakosti in s tem osebam s posebnimi potrebami preprečuje aktivno soudeležbo v običajnem življenju.« Kljub vpeljavi inkluzivnih procesov, predsodki še vedno proizvajajo omejen dostop do izobraževanja, zaposlitve in soudeležbe. Oseba s posebnimi potrebami namreč potrebuje tudi pripadnost skupnosti.

Frančišek vse, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, spodbuja, naj nadaljujejo svoje pomembno delo, ki določa stopnjo človečnosti nekega naroda. »In molim, da bi vsaka oseba lahko čutila na sebi očetovski pogled Boga, ki potrjuje njegovo polno dostojanstvo in brezpogojno vrednost njenega življenja,« sklene sporočilo sveti oče.

Audio
Torek, 3. december 2019, 15:16