Išči

Vatican News
Talitha Kum je mreža ustanov posvečenega življenja, ki se borijo proti trgovini z ljudmi Talitha Kum je mreža ustanov posvečenega življenja, ki se borijo proti trgovini z ljudmi  (ANSA)

Pri papežu članice Svetovne mreže posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi

Papež Frančišek je danes sprejel v avdienco udeleženke prvega generalnega zasedanja Svetovne mreže posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi, z imenom Talitha Kum.

Andreja Červek – Vatikan

Talitha Kum je nastala leta 2001 na pobudo Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic, danes pa deluje kot svetovna mreža, ki koordinira delo ustanov posvečenega življenja na področju boja proti trgovini z ljudmi. Navzoča je v več kot devetdesetih državah. Pomoč je v vseh teh letih prejelo več kot petnajst tisoč žrtev trgovine z ljudmi. Papež Frančišek je zbranim čestital za »pomembno delo, ki ga opravljajo na tem tako zelo kompleksnem in dramatičnem področju«: »Ve ste se odločile biti v prvi liniji,« jim je dejal, »zato si zaslužijo priznanje številne kongregacije, ki so delale in delajo kot avantgarda misijonarske dejavnosti Cerkve v boju proti rani trgovine z osebami,« pri čemer je njihovo skupno delo opredelil kot zgled za vso Cerkev.

Osnovni cilj prvega zasedanja je ovrednotenje do sedaj prehojene poti in postavitev misijonarskih prioritet za naslednjih pet let. V ospredju sta dve temeljni vprašanji, povezani s pojavom trgovine z ljudmi. Na eni strani velike razlike, ki še vedno zaznamujejo stanje žensk v svetu in izvirajo pretežno iz družbeno-kulturnih faktorjev. Na drugi strani pa omejenosti neoliberalnega razvojnega modela, ki s svojim individualističnim pogledom tvega, da se državi odvzame odgovornost. »Nedvomno gre za kompleksne in nujne izzive, ki zahtevajo ustrezne in učinkovite odgovore,« je dejal papež in z naklonjenostjo omenil prizadevanje mreže Talitha Kum za pastoralno načrtovanje, ki obsega kvalitetno in koristno pomoč krajevnim Cerkvam. Izpostavil je tudi Pastoralne smernice o trgovini z osebami, ki jih je letos izdal Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju. v njih katerih je nakazana kompleksnost izzivov v današnjem času ter ponujene jasne usmeritve za vse pastoralne delavce na področju trgovine z osebami.

Papež Frančišek je spodbudil vse ženske inštitute posvečenega življenja, ki podpirajo svoje redovnice pri boju proti trgovini z ljudmi in pri asistenci žrtvam. »Medtem ko vas vabim, da nadaljujete to prizadevanje, se s pozivom obračam tudi na ostale redovne kongregacije, tako ženske kot moške, da se pridružijo temu misijonarskemu delu ter dajo na razpolago tako osebje kot vire, da bi se lahko doseglo vsak kraj. Poleg tega upam, da se bodo povečale fundacije in dobrotniki, ki bodo zagotovili svojo velikodušno in nesebično podporo vašim dejavnostim.«

Ko upoštevamo domet izzivov na področju trgovine z osebami, je po papeževem prepričanju nujno treba »pospeševati sinergijsko delo s strani različnih cerkvenih stvarnosti«. »Če je po eni strani pastoralna odgovornost v bistvu zaupana krajevnim Cerkvam in ordinarijem, je po drugi strani zaželeno, da slednji v načrtovanje in pastoralno delovanje vedó vključiti ženske in moške redovne kongregacije ter katoliške organizacije, ki so navzoče na njihovem teritoriju, da bo tako delo Cerkve bolj pravočasno in učinkovitejše.«

V boju proti trgovini z ljudmi redovne kongregacije na zgleden način uresničujejo svojo nalogo karizmatičnega oživljanja krajevnih Cerkva. Njihove intuicija in pastoralne iniciative so začrtale pot za nujen in učinkovit cerkveni odgovor. »A želim poudariti,« je pripomnil papež, »da je pot posvečenega življenja, tako ženskega kot moškega, pot cerkvene vključenosti. Zunaj Cerkve in vzporedno s krajevnimi Cerkvami stvari ne funkcionirajo.«

Četrtek, 26. september 2019, 14:54