Išči

Lekcionar sredi kapele Doma sv. Marte odprt na berilih dneva. Lekcionar sredi kapele Doma sv. Marte odprt na berilih dneva. 

Papeževo apostolsko pismo Aperuit illis: 3. nedelja med letom je nedelja Božje Besede

»Zato določam, da naj bo 3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje Besede.« Tako se glasi odločitev papeža Frančiška, ki jo je izrazil v apostolskem pismu v obliki motu propria Aperuit illis, s katerim je ustanovljena nedelja Božje Besede. Pomenljivo je, da se apostolsko pismo zaključi z besedami: »Dano v Rimu pri sv. Janezu v Lateranu, 30. septembra na liturgični spomin sv. Hieronima na začetku 1600. obletnice njegove smrti.«

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

PAPEŽ FRANČIŠEK
Aperuit illis
APOSTOLSKO PISMO
V OBLIKI MOTU PROPRIA,
S KATERIM JE USTANOVLJENA
NEDELJA BOŽJE BESEDE

1. »Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (Lc 24,45). To je eno zadnjih dejanj, ki jih je storil vstali Gospod pred svojim vnebohodom. Prikazal se je apostolom, ko so bili zbrani, z njimi razlomil kruh in jim odprl um za razumevanje Svetega pisma. Prestrašenim in razočaranim možem je razodel pomen velikonočne skrivnosti: to je, da je po večnem Očetovem načrtu Jezus moral trpeti in vstati od mrtvih, da je podaril spreobrnjenje in odpuščanje grehov (prim. Lk 24,26.46-47); in obljubil je Svetega Duha, ki jim bo dal moč, da bodo priče te skrivnosti odrešenja (prim. Lk 24,49). Odnos med Vstalim, skupnostjo verujočih in Svetim pismom je življenjsko potreben za našo istovetnost. Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče v globino razumeti Sveto pismo, prav tako pa je res tudi nasprotno: brez Svetega pisma dogodki Jezusovega poslanstva in poslanstva njegove Cerkve v tem svetu ostanejo nedoumljivi. Sveti Hieronim je mogel upravičeno zapisati: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa« (In Is., Prologo: PL 24,17).

2. Ob sklepu izrednega svetega leta usmiljenja sem prosil, da bi razmislili o »nedelji, ki bi bila v celoti posvečena Božji Besedi, da bi razumeli neizčrpno bogastvo, ki izhaja iz neprestanega pogovora Boga s svojim ljudstvom« (Ap. pismo Misericordia et misera, 7). Na poseben način eno nedeljo bogoslužnega leta posvetiti Božji Besedi predvsem omogoči, da Cerkev podoživi dejanje Vstalega, ki tudi nam odpre zaklad svoje Besede, da bi mogli biti v svetu oznanjevalci tega neizčrpnega bogastva. Na misel nam s tem v zvezi prihaja učenje svetega Efrema: »Gospod, kdo je sposoben razumeti vse bogastvo ene same tvoje besede? Veliko več je tega, kar se nam izmakne, kot tega, kar nam uspe razumeti. Podobni smo žejnim, ki pijejo pri izviru. Tvoja beseda ponuja veliko različnih vidikov, kot je veliko pogledov tistih, ki proučujejo. Gospod je svojo besedo obarval s pisanimi lepotami, da bi tisti, ki jo preiskujejo, mogli gledati tisto, kar imajo bolj radi. V svojo Besedo je skril vse zaklade, da bi vsak izmed nas našel bogastvo v tem, kar premišljuje« (Commenti sul Diatessaron, 1, 18).

------

S tem pismom zato nameravam odgovoriti na številne prošnje, ki sem jih prejel od Božjega ljudstva, da bi celotna Cerkev mogla v edinosti namenov obhajati nedeljo Božje Besede. Običajno je postalo, da skupaj živimo trenutke, v katerih se krščanska skupnost osredotoča na veliko vrednost, ki jo Božja Beseda zaseda v vsakdanjem življenju. V različnih krajevnih Cerkvah obstaja bogastvo pobud, zaradi česar je Sveto pismo vedno bolj dostopno vernikom, da bi se čutili hvaležne za tako velik dar, zavezane, da ga živijo v vsakdanu in odgovorne, da zanj dosledno pričajo.

Drugi Vatikanski koncil je dal močno spodbudo ponovnemu odkrivanju Božje Besede z dogmatično konstitucijo Dei Verbum. Na teh straneh, ki so vredne, da jih premišljujemo in živimo, se jasno pokaže narava Svetega pisma, njegovo izročanje iz roda v rod (pogl. II), njegov božanski navdih (pogl. III), ki vsebuje Staro in Novo zavezo (pogl. IV in V), ter njegov pomen za življenje Cerkve (polg. VI). Za spodbujanje tega učenja je Benedikt XVI. leta 2008 sklical Sinodo škofov na temo »Božja Beseda v življenju in poslanstvu Cerkve«, po kateri je objavil Apostolsko spodbudo Verbum Domini, ki prestavlja nepogrešljiv nauk za naše skupnosti.

Zato je dobro, da nikoli ne izgine v življenju našega ljudstva ta odločilen odnos z živo Besedo, ki se je Gospod ne utrudi naslavljati na svojo Nevesto, da bi lahko rastla v ljubezni in pričevanju vere.

Zato določam, da naj bo 3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje Besede.

Ta nedelja Božje Besede je tako postavljena v primeren trenutek tistega obdobja cerkvenega leta, ko smo povabljeni okrepiti vezi z judi ter moliti za enost kristjanov. Ne gre namreč za čisto časovno naključje, kajti obhajanje nedelje Božje Besede izraža ekumensko veljavnost, saj Sveto pismo kaže tistim, ki ga poslušajo, pot za dosego pristne in trdne enosti.

Skupnosti naj najdejo način, kako to nedeljo slovesno preživeti. Vsekakor pa je pomembno, da se med evharističnim obhajanjem ustoliči sveto besedilo in se tako pokaže bogoslužnemu zboru normativno vrednost, ki jo ima Božja Beseda…

Ponedeljek, 30. september 2019, 17:01