Išči

Vatican News
"Če bi bili tehnološki napredki razlog za vedno bolj poudarjene razlike, jih ne bi mogli imeti za prave in resnične napredke." "Če bi bili tehnološki napredki razlog za vedno bolj poudarjene razlike, jih ne bi mogli imeti za prave in resnične napredke."   (Vatican Media)

Papež: Tehnološki napredek mora spremljati etika, utemeljena na skupnem dobrem

Danes dopoldan je sveti oče v avdienco sprejel udeležence srečanja o skupnem dobrem v digitalni dobi, ki sta ga organizirala Papeški svet za kulturo in Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Na začetku je poudaril, da pomembni razvoji na tehnološkem področju, predvsem na področju umetne inteligence, predstavljajo vedno pomembnejša ozadja na vseh področjih človeškega delovanja; zato so bolj kot kdajkoli prej potrebne odprte in konkretne razprave o tej tematiki.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Tehnološki napredek in razvoj odgovornosti

V okrožnici o skrbi za skupni dom sem začrtal temeljni paralelizem: nesporna korist, ki jo bo lahko človeštvo zajelo v tehnološkem napredku (prim. Laudato si', 102), bo odvisna od tega, v kolikšni meri bodo nove možnosti, ki so na razpolago, uporabljene na etičen način (ibid., 105). To medsebojno razmerje zahteva, da z ogromnim tehnološkim napredkom istočasno poteka tudi primeren razvoj odgovornosti in vrednot.

Želite prispevati h kulturi srečanja in dialoga

V nasprotnem primeru se bo vsilil prevladujoč tehnokratski vzorec (prim. ibid., 11), ki obljublja nekontroliran in neomejen napredek, in bo morda celo izločil druge dejavnike razvoja, kar bi bilo izredno nevarno za celotno človeštvo. S svojim delom ste želeli prispevati k preprečitvi tega odklona ter udejanjanju kulture srečanja in interdisciplinarnega dialoga.  

Hvala za rodoviten dialog, kjer se učimo drug od drugega

Mnogi izmed vas ste pomembni akterji na različnih področjih uporabne znanosti: tehnologije, ekonomije, robotike, sociologije, komunikacije, kibernetske varnosti in tudi filozofije, etike in moralne teologije. Prav zato vi izražate ne le razne usposobljenosti, ampak tudi različne občutljivosti in raznolike pristope pri soočanju s problematikami, ki jih pojavi kot je umetna inteligenca odpirajo na področjih, ki so v vaši pristojnosti. Zahvaljujem se vam, da ste se želeli srečati v vključujočem in rodovitnem dialogu, ki naj vsem pomaga, da bi se učili drug od drugega ter ne dovoli, da bi se kdorkoli zapiral v vnaprej izdelane sheme.

Vaš cilj je precej ambiciozen

Glavni cilj, ki ste si ga zastavili, je precej ambiciozen: doseči osnovne etične kriterije in merila, ki bodo mogli nuditi smernice glede odgovorov na etične probleme, ki nastajajo zaradi vedno večje uporabe tehnologije. Zavedam se, kako težavno mora biti za vas, ki predstavljate globalizacijo in hkrati specializacijo znanja, določiti nekatere ključne principe v jeziku, ki ga bodo sprejeli in se z njim strinjali vsi. Vendar pa niste izgubili poguma pri prizadevanju za dosego tega cilja in ste želeli vključiti etično vrednost sprememb, ki potekajo, tudi v kontekst načel Ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je določila Organizacija združenih narodov. Ključna področja, ki jih raziskujete, gotovo neposredno in konkretno vplivajo na življenje zelo velikega števila oseb.

Človeštvo se nahaja pred popolnoma novimi izzivi

Splošno je prepričanje, da se človeštvo nahaja pred popolnoma novimi izzivi. Za nove težave so potrebne nove rešitve: spoštovanje načel in tradicije je potrebno vedno živeti v obliki ustvarjalne zvestobe in ne v obliki togih posnemanj ali zastarelih reduciranj. Zdi se mi hvalevredno, da se ne bojite uveljavljati moralnih načel – tako teoretičnih kot praktičnih – in da ste soočili etične izzive prav v kontekstu pojma »skupnega dobrega.« Skupno dobro je dobro, h kateremu težijo vsi ljudje; poleg tega ni etičnega sistema, ki bi bil vreden tega imena in za katerega tovrstno dobro ne bi predstavljalo ene izmed njegovih bistvenih opornih točk. 
Problematike, ki ste jih bili poklicani analizirati, zadevajo celotno človeštvo in zahtevajo rešitve, ki jih je mogoče razširiti na vse človeštvo.

Primer robotike v svetu dela

Dober primer bi bila lahko robotika v svetu dela. Po eni strani se bodo lahko zaradi nje končala nekatera težaška, nevarna in ponavljajoča se dela – pomislimo na tista, ki so se pojavila na začetku industrijske revolucije v 19. stoletju –, ki so pogosto razlog za trpljenje, naveličanost, iznakaženost. Po drugi strani pa bi lahko robotika postala sredstvo, ki bi bilo zgolj učinkovitostno: če bi bila uporabljena le za povečanje dobička in storilnosti, bi na tisoče oseb prikrajšala za njihovo delo ter v nevarnost postavila njihovo dostojanstvo.

Umetna inteligenca

Drug primer so prednosti in tveganja, ki so povezani z uporabo umetne inteligence v razpravah o pomembnih družbenih vprašanjih. Po eni strani se bo lahko spodbujalo večji dostop do verodostojnih informacij in tako zagotavljalo uveljavljanje pravilnih analiz; po drugi strani pa bo mogoče, kot še nikoli do zdaj, spraviti v obtok pristranska mnenja in neresnične podatke, »zastrupiti« javne razprave in celo manipulirati z mnenji milijonov ljudi – celo do te mere, da bodo ogrožene sáme ustanove, ki zagotavljajo mirno sobivanje državljanov. Zato tehnološki razvoj, kateremu smo vsi priče, od nas zahteva, da si ponovno prilastimo in interpretiramo etične izraze, ki so nam jih prenesli drugi.

Če je tehnološki napredek razlog za razlike, ni pravi napredek

Če bi bili tehnološki napredki razlog za vedno bolj poudarjene razlike, jih ne bi mogli imeti za prave in resnične napredke. Če bi t. i. tehnološki napredek človeštva postal sovražnik skupnega dobrega, bi vodil k neprimernemu nazadovanju, k neke vrste barbarstvu, ki ga narekuje zakon močnejšega. Zato se vam, dragi prijatelji, zahvaljujem, da si s svojim delom prizadevate za civiliziranost, ki se bo merila tudi glede na zmanjšanje ekonomskih, vzgojnih, tehnoloških, družbenih in kulturnih razlik.

Varovanje dostojanstva vsake osebe

Želeli ste postaviti zajamčene etične temelje, da bi varovali dostojanstvo vsake človeške osebe, saj ste prepričani, da skupno dobro ne more biti ločeno od specifičnega dobrega vsakega posameznika. Vse dokler bo obstajala ena sama oseba, ki bo žrtev določenega sistema – pa naj bo le-ta še tako razvit in učinkovit –, ki ne more ovrednotiti notranjega dostojanstva in prispevka vsake osebe, vaše delo ne bo končano.

Etika, utemeljena na skupnem dobrem

Boljši svet je mogoč zahvaljujoč tehnološkemu napredku, če le-tega spremlja etika, ki je utemeljena na skupnem dobrem; etika svobode, odgovornosti in bratstva, ki more spodbujati poln razvoj oseb v odnosu z drugimi ter s stvarstvom.      

Petek, 27. september 2019, 16:14