Išči

1569662524730.JPG

Papež: Ljubiteljstvo proti profitu, pretirani tekmovalnosti in nasilnem obnašanju v športu

»Dragi prijatelji! Dobrodošli na tem srečanju, ki obuja spomin na 150 let vaše institucije, ki je bila ustanovljena, da bi spodbujala športno kulturo preko telesne vzgoje. Pozdravljam vas ter se zahvaljujem vašemu predsedniku za njegove besede.« S temi besedami je papež Frančišek pozdravil okoli 60 članov Italijanske telovadne zveze v konzistorni dvorani v Vatikanu ob praznovanju 150-letnice njihove zveze.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Navzočnost športnih društev v družbi nima samo funkcije organiziranja športnih aktivnosti. Poklicana so namreč k podpiranju miselnosti, ki preko športa spodbuja celostni razvoj človeške osebe in družbenega prijateljstva. Gre za to, da razumemo in živimo športno dejavnost, ne samo kot vir dobrega telesnega počutja, ampak tudi kot ideal pogumnega, pozitivnega in optimističnega življenja. V takšnem smislu postane šport vzgojna izkušnja, ki pomaga predvsem novim generacijam gojiti vrednote življenja kot so: ljubezen do lojalnosti in pravičnosti, čut za lepoto in dobroto, stegovanje po svobodi in solidarnosti.

Dandanes se včasih zdi, da je športni sistem pogojen z logiko profita, pretirano borbenostjo in žal tudi z nasilnim obnašanjem. Tri odvratne stvari so: profit, pretirana borbenost in včasih nasilno obnašanje. Vsem tem odvratnim držam manjka ena stvar in to je ljubiteljska razsežnost športa. Ko šport izgubi ljubiteljsko razsežnost, se pojavijo te drže, ki znižajo nivo športa.

Ob teh negativnih vidikih voditelji in športniki, ki jih vodi krščanska vera, lahko pričujejo za počlovečujočo moč evangelija tudi v športnih okoljih in tako prispevajo za izgradnjo bolj bratske družbe.

To je, kar želim tudi vam ob tej obletnici, da bi lahko vedno živeli šport z lojalnostjo in v zdravem tekmovalnem duhu in da ne bi izgubili ljubiteljskega duha, kar vam bo pomagalo s pogumom in poštenostjo, z veseljem in vedrim zaupanjem v prihodnost pri soočanju s tekmovanji življenja. Gospodu izročam vašo zvezo in vas blagoslavljam. Prosim vas, molite zame. Hvala!

Sobota, 28. september 2019, 12:11