Išči

Kardinal José Manuel Estepa Llaurens Kardinal José Manuel Estepa Llaurens 

Papežev telegram ob smrti kardinala Estepa Llaurensa

V nedeljo, 21. julija, je umrl kardinal José Manuel Estepa Llaurens. Star je bil 93 let, bil je upokojeni vojaški ordinarij za Španijo.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Papež Frančišek se v telegramu, naslovljenem na msgr. Juana del Rio Martina, sedanjega vojaškega ordinarija, s hvaležnostjo spominja njegovega stanovitnega in velikodušnega služenja Cerkvi. Kardinalovim sorodnikom, duhovnikom in vernikom vojaškega ordinariata izreka sožalje ter duhovno bližino in moli za njegov večni pokoj. V znamenje vere in upanja v vstalega Kristusa jim podeljuje apostolski blagoslov.

Življenjepis

Kardinal José Manuel Estepa Llaurens se je rodil 1. januarja 1926 v kraju Andújar v Španiji. Po končanem študiju v Salamanki, Rimu in Parizu je bil 27. junija 1954 posvečen v duhovnika. V nadškofiji Madrid je opravljal razne službe do septembra leta 1972, ko ga je papež Pavel VI. imenoval za tamkajšnjega pomožnega škofa. Enajst let je bil rektor semenišča, odgovoren za univerzitetno pastoralo ter generalni vikar za južno območje Madrida. Le-to je 23. julija 1991 postalo nova škofija, tedanji škof Estepa Llaurens pa je pobližje spremljal in vodil njeno ustanovitev in prve korake.
Papež Janez Pavel II. ga je 30. julija 1983 imenoval za vojaškega škofa vikarja za Španijo ter naslovnega nadškofa Velebusda. Po objavi apostolske konstitucije Spirituali militum curae leta 1986, s katero se je spremenila pravna ureditev vojaških vikariatov, je postal vojaški ordinarij za Španijo. 30. oktobra 2003 se je odpovedal pastoralnemu vodenju ordinariata.
Kot član Španske škofovske konference je opravljal posebne zadolžitve na področju poučevanja, kateheze in nauka vere.
Pavel VI. in Janez Pavel II. sta ga povabila k sodelovanju v razne dikasterije in organizme Svetega sedeža. Leta 1971 je bil imenovan za svetovalca Kongregacije za kler, 1988 pa se je udeležil plenarnega zasedanja kardinalov in škofov iste Kongregacije. Leta 1977 je bil posebni tajnik 4. generalnega zasedanja škofovske sinode, ki je potekalo v Rimu. Med letoma 1984 in 1997 ter 2003 in 2008 je bil član Urada za pastoralno koordinacijo vojaških ordinariatov, ki je del Kongregacije za škofe.
Janez Pavel II. ga je imenoval za sinodalnega očeta na posebnem zasedanju za Evropo škofovske sinode, ki je potekalo od 28. novembra do 14. decembra 1991.
Bil je tudi član komisije šestih škofov, ki so uredili Katekizem katoliške Cerkve, poleg tega, da je bil odgovoren za njegovo izdajo v španskem jeziku ter kasneje za špansko različico Kompendija Katekizma katoliške Cerkve.   

S smrtjo kard. Estepa Llaurensa kardinalski zbor šteje 218 članov. 120 je volivcev, 98 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.

Prisluhni prispevku
Ponedeljek, 22. julij 2019, 15:30