Išči

"Problem ene države problem celotne človeške družine." "Problem ene države problem celotne človeške družine." 

Papež Frančišek: Pomanjkanje hrane in vode je odgovornost vseh

Papež Frančišek je danes v avdienco sprejel udeležence 41. generalne konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Poudaril je, da upa, da si bodo s pomočjo in sodelovanjem vseh še naprej z odgovornostjo prizadevali za dosego ciljev št. 1 in 2 Agende 2030 ter tako hitreje in učinkoviteje odstranili zapleteno, resno in nesprejemljivo tragedijo lakote ter negotovosti glede hrane.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Cilj »Odprava lakote« po vsem svetu ostaja velik izziv

Cilj »Odprava lakote« po vsem svetu ostaja velik izziv, čeprav je potrebno priznati, da je bil v zadnjih desetletjih storjen velik napredek. Zato, da bi se borili proti pomanjkanju hrane ter za dostop do pitne vode, je potrebno poseči v vzroke teh problemov. Izvor te tragedije je predvsem v pomanjkanju sočutja in interesa s strani mnogih ter v nezadostni socialni in politični volji, da bi spoštovali mednarodne obveznosti.

Pomanjkanje hrane in vode zadeva nas vse

Pomanjkanje hrane in vode ni le notranja stvar, ki zadeva večino revnih in ranljivih držav, ampak zadeva nas vse. Zaradi drže, ki jo zavzamemo, postanemo na takšen ali drugačen način odgovorni za povečanje ali lajšanje trpljenja mnogih bratov in sester (prim. Nagovor članom Evropskega združenja bank hrane, 18. maj 2019). Poklicani smo prisluhniti njihovemu obupanemu klicu ter najti poti, ki bi jim omogočale, da bi ostali živi ter bi se spoštovalo njihove najosnovnejše pravice.

Vzgoja in večji čut za družbeno odgovornost

Eno izmed teh sredstev, ki je v naši moči, je zmanjšanje odpadne hrane in vode. Da bi se moglo to zgoditi, sta tako kratkoročna kot tudi dolgoročna naložba vzgoja ter večji čut za družbeno odgovornost. Nove generacije bodo to pričevanje prenesle prihodnjim, v zavedanju, da tovrstna družbena tragedija ni več dopustna (prim. Laudato Si', 50).

Problem ene države je problem celotne človeške družine

Obstaja očitna povezava med nestanovitnostjo okolja, negotovostjo na področju hrane ter migracijskimi gibanji. Povečano število beguncev po vsem svetu v zadnjih letih je pokazalo, da je problem ene države problem celotne človeške družine. Zato je potrebno kmetijski razvoj pospeševati na najranljivejših področjih, in sicer tako, da se okrepita odpornost in trajnost zemlje. To je mogoče doseči le z vlaganjem v razvoj tehnologije, po drugi strani pa z inovativnimi in solidarnostnimi razvojnimi politikami.

Potrebna so skupna prizadevanja vseh

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter druge mednarodne organizacije so primerni akterji za usklajevanje potrebnih in odločilnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti, da bi imeli vsi, posebej najrevnejši, dostop do osnovnih dobrin. Ti multilateralni organi potrebujejo podporo vlad, podjetništva, akademskega sveta, ustanov civilne družbe ter posameznikov zasebnikov. Skupna prizadevanja vseh bodo pomagala pri uresničevanju ciljev preko programov in politik, ki bodo mogli pomagati lokalnim prebivalcem gojiti čut za odgovornost do njihovih držav, skupnosti ter končno njihovih življenj.

Sodelovanje Svetega sedeža

Ob koncu želim ponovno potrditi prizadevanje Svetega sedeža za sodelovanje z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pri odpravi lakote v svetu ter zagotavljanju boljše prihodnosti za naš planet ter za človeštvo kot celoto. Naj vas Bog blagoslavlja pri vašem delu in trudu za pristen napredek naše velike človeške družine. Najlepša hvala.   

Prisluhni prispevku
Četrtek, 27. junij 2019, 13:30