Išči

Papež Frančišek vrhovnim predstojnicam: Poslanstvo redovnic je služenje ne služnost

Vprašanje zlorab, diakonat in vloga žensk v Cerkvi, zvestoba razodetju, materinskost Cerkve, ekumenizem so nekatere tematike, o katerih je papež Frančišek spregovoril na srečanju z vrhovnimi predstojnicami v dvorani Pavla VI. v Vatikanu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

»Problem zlorab se ne more rešiti od danes do jutri.« To je zatrdil papež Frančišek po uvodnem nagovoru predsednice Mednarodne zveze vrhovnih redovnih predstojnic, ki so se zbrale v Rimu na svojem 21. plenarnem zasedanju. »Začel se je proces za razrešitev tega problema, ki se ga počasi začenjamo s tolikšnim sramom, zares blaženim sramom zavedati.«

Zloraba oblasti

Sveti oče je k temu dejal, da je resen problem tudi zloraba redovnic. Ta problem je zelo težek, ker je tudi zloraba oblasti in tudi zloraba vesti. Nadalje je sveti oče poudaril, da redovnice ne smejo postati gospodinje posameznim klerikom.« Svoje poslanstvo morajo opravljati v razsežnosti služenja, nikakor pa ne v razsežnosti služnosti, ker ne obstaja samo spolna zloraba redovnic, ampak tudi zloraba oblasti in zloraba vesti. Proti temu se moramo boriti. Služenje da, služnost ne.

Ženski diakonat

Glede vprašanja o ženskem diakonatu, ki so mu ga zastavile na prejšnjem srečanju, je papež dejal, da je ustanovil komisijo, ki je z različnih vidikov obravnavala to vprašanje. Člani komisije so se zedinili glede nekaterih vidikov, glede drugih pa imajo različna mnenja. Tisto skupno poročilo je sveti oče dal predsednici, ostala pa bo zadržal zase. Da bi lahko prišlo do zakramentalnega dekreta, je potreben tako zgodovinski kot teološki temelj, kajti, če tega Jezus ni hotel, potem do tega ne more priti.

Cerkev in vloga ženske

Napačno je razmišljanje, da je vloga redovnic v Cerkvi samo funkcionalna, moramo iti preko tega in odkriti vašo resnično vlogo.  »Cerkev je ženska«. To ni neka podoba, ampak je resničnost. V Svetem pismu je Cerkev nevesta, Jezusova nevesta. Tudi glede ženske teologije moramo iti naprej.

Zvestoba razodetju

Neka redovnica je svetega očeta v nemščini vprašala glede rigidnosti nauka in vetja Duha v Cerkvi. Papež Frančišek je odgovoril, da Cerkev ni samo Denzinger (zbornik besedil, dogem, dekretov papežev glede nauka Cerkve). To je res, vendar Cerkev se razvija na poti skozi zgodovino v zvestobi razodetju. Razvija se razumevanje razodetja. Razvija se zavedanje razumevanja vere, saj jo le sčasoma bolje razumemo. Ni pa vse razvijanje razodetja. Kar je znotraj razodetja je v redu, kar pa je zunaj, je odklon. To pa ne gre.

Papež nosi Južni Sudan v svojem srcu

Papež Frančišek je na zahvalo neke vrhovne predstojnice iz Južnega Sudana njemu glede odmika, ki je potekal v Vatikanu za voditelje te nove države ter na vprašanje odgovoril, da bo morda letos le kakšna možnost za apostolsko potovanje v Južni Sudan. Ena možnost bo ob vračanju z apostolskega potovanja v Mozambik, na Madagaskar in Mavricij. Gre samo za vprašanje časa, vendar ne toliko kronološkega časa, ampak ugodnega časa. »Hočem iti tja, saj Južni Sudan nosim v srcu.«

Petek, 10. maj 2019, 18:34