Išči

Vatican News

Papež sprejel predstavnike Katoliškega združenja zdravstvenih delavcev

»Dragi bratje in sestre! Pozdravljam vse vas, člane Katoliškega združenja zdravstvenih delavcev in še posebej vašega predsednika, ki se mu zahvaljujem za njegove besede in mi je tudi rekel, da me ima rad in da me imate radi tudi. Pozdravljam tudi cerkvenega svetovalca.« S temi besedami je papež Frančišek v dvorani Klementini pozdravil okoli 300 predstavnikov italijanskega Katoliškega združenja zdravstvenih delavcev (ACOS).

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Vesel sem, da se lahko z vami srečam ter podelim z vami namero, da branite in pospešujete življenje, začenši pri tistih, ki so najmanj zaščiteni ali najbolj potrebni pomoči, ker so bolni ali ostareli ali odrinjeni na rob ali tisti, ki pridejo na plano in prosijo, da bi bili sprejeti in negovani. Vsem tem na različne načine nudite nenadomestljivo oskrbo kot zdravstveni delavci vsakič, ko jim nudite zdravstveno nego, ki jo potrebujejo ali svojo bližino, ki jih drži pokonci v njihovi krhkosti.

40 let združenja

Spomin 40-obletnice ustanovitve ACOS-a nas spodbuja v zahvalo Gospodu za vse to, kar ste prejeli od združenja in za vse, kar vam je omogočilo, da ste v tem času delali na izboljšavah zdravstvenega sistema in pogojev za delo vseh zdravstvenih delavcev, kakor tudi za stanje bolnikov ter njihovih domačih, ki so prvi naslovljenci vašega prizadevanja.

Praksa ugovora vesti

V zadnjih desetletjih se je sistem zdravstvene oskrbe in nege radikalno spremenil in s tem sta se spremenila tudi načina, kako razumeti zdravstvo in odnos sam z bolnikom. Tehnologija je dosegla neverjetne in nepričakovane cilje in tako odprla pot novim tehnikam diagnoz in nege, prinašajoč s seboj vedno bolj probleme etičnega značaja. Saj mnogi zagovarjajo, da je katera koli možnost ponujena s strani tehnike sama po sebi moralno uresničljiva, toda v resnici je potrebno vsak zdravniški postopek ali poseg na človeškem bitju najprej z pozornostjo preveriti, če dejansko spoštuje življenje in človeško dostojanstvo. Praksa ugovora vesti, ki se jo dandanes postavlja pod vprašaj, torej praksa ugovora vesti v skrajnih primerih, ko je v nevarnosti integriteta človeškega bitja, je utemeljena na osebni zahtevi, da se ne deluje na način, ki ni skladen z lastnim etičnim prepričanjem ter je tudi znamenje za tisto zdravstveno okolje samo, kakor tudi za same paciente ter njihove družine.

Način izvajanja ugovora vesti

Izbiro ugovora vesti pa, ko je potreben, je potrebno udejanjiti s spoštovanjem, da ne postane povod za zaničevanje ali oholost do tega, kar je potrebno storiti s ponižnostjo, da se ne povzroči v tistem, ki vas opazuje enako zaničevanje, ki bi preprečilo razumevanje vaših resničnih povodov. Zato je vedno bolje iskati dialog predvsem s tistimi, ki imajo drugačna stališča in prisluhniti njihovemu zornemu kotu ter predstaviti svojega, a ne kot nekdo, ki se povzpne na katedro, temveč kot tisti, ki se zavzema za resnično dobro oseb. Biti sopotniki tistemu, ki nam je ob strani, še posebej zadnjim, najbolj pozabljenim, izključenim, je najboljši način za razumevanje v polnosti in z resnico različne situacije in moralno dobro, ki je v tem.

Marijino brezmadežno srce njihov zavetnik

Dragi prijatelji, s svojo molitvijo vas spremljam pri tej dragoceni nalogi pričevanja. Izročam vas Marijinemu brezmadežnemu srcu, kateremu je vaše združenje posvečeno. To srce, ki je na jasen način udejanjalo sprejemanje in dejavno ljubezen, naj ostane vedno za nas zatočišče med napori in zgled služenja bratom in sestram. Prosim vas, ne pozabite moliti zame in pojdite naprej. Hvala!

Petek, 17. maj 2019, 18:48